Talk:Et:sõnastik

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Tähistasin enda subjektiivsed eelistused boldiga ja tõmbasin väga kauged maha --Jaakl 11:10, 15 June 2010 (UTC)

Jah, üsna kauged küll (ei pea nii kaugele minema :) ), aga näiteks 'joon' on selline sõna, mida niigi jube palju ette tuleb. Kusagil tuli just ette lause 'Jooni kasutatakse selleks, et kaardistada ... kõike, mis on ka kaardil jooned.' Üsna selge, et seda saab ümber sõnastada, aga ikkagi võib siin tekkida segadusi. kanne

Way->tee siis lihtsalt, otsetõlge; kuigi tee on vastik sõna (palju homonüüme)? Relationi kohta seos tundub mulle hea lühike praegu. --Jaakl 10:56, 29 June 2010 (UTC)

  • feature (praegu nähtus) -- miks ei võiks olla tunnus? Feature index -- tunnuste indeks, proposed features -- (pakutud nähtused asemel) tunnuste ettepanekud, deprecated features -- (ebasoovitavad nähtused asemel) ebasoovitatavad tunnused. --Joosep-Georg 14:46, 7 November 2010 (UTC)

Feature tõlgitakse tõesti muuhulgas ka tunnuseks, kuid minu meelest ei ole meil kõne all olevad asjad mitte tunnused, vaid pigem objektid. Fraasi map features võiks siis tõlkida kas lihtsalt 'tunnused', mis on minu meelest ebapiisav, või 'kaarditunnused', mis on eksitav. Sõna 'tunnus' viib mu mõtted hoopis siltidele. 'Nähtused' ei ole hea vaste, aga minu arvamust mööda ei ole ka 'tunnused' piisavalt palju parem, et vahetust teha. Kanne

Pakuks omalt poolt veel, et mõnes kohas võiks feature tõlkida eesti keelde kui 'objekt', näiteks lauses "You have loaded an area which contains 2381 features." AivoK 16:50, 19 January 2013 (UTC)