Fa:Imposm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

ایمپ‌او‌اس‌ام(Imposm) یک ایمپورتر برای داده‌های اوپن‌استریت‌مپ می‌باشد. این برنامه می‌تواند پرونده‌های XML و PBF را بخواند و داده‌هایشان را به پایگاه‌داده‌‌های پست‌گرس/پست‌جی‌آی‌اس وارد کند. ایمپ‌او‌اس‌ام برای پایگاه‌داده‌ و خدمات rendering/WMS ایجاد و بهینه شده است.