Fi:Key:disused

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Auttaa kääntämään tämä suomi!
Public-images-osm logo.svg disused
Disused-pub.jpg
Kuvaus
Käytetään hylätyille tai käytöstä poistuneille kohteille, jotka kuitenkin ovat navigoinnin kannalta hyödyllisiä. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissamay be used on relations
Dokumentoidut arvot: 1
Oletukset
Katso myös
Tila: hyväksyttyPage for proposal

Yhteenveto

Tagilla merkitään hylättyjä tai käytöstä poistuneita kohteita, jotka kuitenkin voivat auttaa navigoinnissa.

Tagilla voitaisiin merkitä esimerkiksi käytöstä poistuneita katuja, rautateitä, kanaaleja, rakennuksia ja avolouhoksia. Käytöstä poistuneeksi merkitty kohde olisi mahdollista esittää kartalla navigoinnin tueksi, mutta hakupalvelut voisivat jättää tällaiset kohteet huomiotta (esim. pysäköintialuetta etsivää ei ole syytä opastaa suljetulle parkkipaikalle).

Käyttö

Hylätylle kohteelle (solmu, tie, alue) lisätään tagi disused=yes.