Fi:Maastotietokanta

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Maanmittauslaitos (MML) avasi 1. 5. 2012 useita aineistojaan, mm. maastotietokannan avoimen datan lisenssillä ilmaiseen käyttöön.

16.1.2015 alkaen Maanmittauslaitoksen avoimia tietoaineistoja on koskenut CC-BY 4.0 -lisenssi, joka ei ole yhteensopiva OpenStreetMapin käyttämän ODbL-lisenssin kanssa. Ennen lisenssimuutosta julkaistuja aineistoja voi kuitenkin käyttää edelleen.

Aineistot lisensoitiin 15.1.2015 asti Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssillä, joka mm. sallii datan edelleen levittämisen, muokkaamisen ja yhdistämisen muihin aineistoihin, mutta vaatii Maanmittauslaitoksen nimen mainitsemista ja lisenssiehtojen esittämistä myös dataa käyttäviltä kolmansilta osapuolilta.

Pitkällisen pohdinnan jälkeen Suomalainen Openstreetmap-yhteisö pääsi yhteisymmärrykseen MML:n avoimen tietoaineiston lisenssin yhteensopivuudesta Openstreetmapin lisenssin kanssa ja maininta MML:n datojen käytöstä saatiin Openstreetmapin copyright-sivulle.

Tällä hetkellä käynnissä on vuoden 2013 lopulla alkanut tieverkoston importointi, ks. Fi:Maastotietokanta/Road Import Stage1 Plan. OSM:ssä jo olevaa tieverkostoa ei haluttu suoraan korvata maastotietokannan datalla, vaan OSM:stä puuttuvat n. 160000 uutta alitieverkkoa liitetään olemassaolevaan dataan käsin. Työ edistyy hitaasti, mutta varmasti. Vapaaehtoisia kaivataan!

Maastotietokanta sisältää teiden lisäksi paljon muutakin OSM:n kannalta mielenkiintoista, mutta import-projekteja muun datan osalta ei ole vielä käynnissä.

Miten toimin?

Yleisenä toiveena on, että kukaan ei alkaisi sooloilemaan importtien kanssa ja että niistä saataisiin sovittua yhteisesti. Kysy siis muiden mielipidettä ennen kuin edes harkitset tietojen tuomista maastotietokannasta! Asiallisinta aiheesta olisi keskustella keskustelualueella, joka tavoittaa suurimman osan syvällisemmin OpenStreetMapiin perehtyneistä suomalaisista käyttäjistä. Keskustelua tullaan todennäköisesti käymään myös IRC-kanavalla. Importista haaveilevien on myös syytä tutustua englanninkieliseen import-ohjeistukseen ja lähettää viesti aikeistaan imports@openstreetmap.org postituslistalle.

Satunnaisia ajatuksia ja ideoita voi lisätä sivulle Fi:Maastotietokanta/Aivoriihi.

Kokemukset muista maista

Lie järkevää tarkistaa, että muissa maissa kohdatut pulmat huomioidaan/korjataan ennen kuin tietoja tuodaan. Osa ongelmista ei ehkä koske maastotietokannan tietoja (ei tonttirajoja), mutta ne pitää varmistaa.

Espanja

Espanjassa on avattu kiinteistörekisteri ja tietojen osittaista tuomista on suunniteltu jo vuosi, ja maaliskuun lopussa 2012 he herättelivät keskustelua tietojen sisällytyksestä muiden maiden käyttäjien kanssa: 1. viesti Imports-postituslistalla. Tällä hetkellä formaattimuunnoksen jälkeisessä aineistossa on vielä muokkaamista vaikeuttavia ominaisuuksia; osittainen lista viestistä:

 • jo yhden kunnan tuonti kasvattaisi multipolygonien määrää koko osm-tietokannassa 5% Import/Guidelines#Don.27t_screw_up_the_data.21
 • maankäyttö on jaettu tonttien sisälläkin pieniksi paloiksi, joista on ilmeisesti muodostettu muunnosohjelmassa osin päällekkäisiä multipolygon-alueita

Espanjassa aineisto on tarkoitus jakaa kunnittain ja antaa kunkin kunnan aktiivisten käyttäjien tarkistaa ja tuoda tiedot oman mielenkiintonsa mukaan; jokaiselle kunnalle on jo luotu käyttäjätunnus, jonka nimissä paikallisten käyttäjien valitsema "vastuuhenkilö" tuo tiedot.

Ranska

Ranskassa kiinteistörekisteri on selailtavissa JOSMin pluginilla taustatasona piirtäjille. lisäinfoa, kukaan meistä muokannut?

UK

Briteissä Ordnance Surveyn joitain tietoja on käytössä taustatasona piirtäjille. lisäinfoa, kukaan meistä muokannut?

Maastotietokanta

Maastotietokanta on n. 500 eri tyyppistä tietoluokkaa[1] sisältävä tietokanta, josta mm. suurin osa peruskartan tiedoista on peräisin. Tietoa löytyy alue-, viiva- sekä pistemuodossa ja suuri osa sisällöstä on sellaista, jota voidaan myös hyödyntää OpenStreetMapissa.

Maanmittauslaitoksen tiedoite maastotietojen avaamisesta

Aineiston lataaminen

Maastotietokanta ja muut MML:n avoimet aineistot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelusta. MML:n tiedostopalvelu vaatii erillisen kyselyn web-selaimella jokaiselle aineistolle, eikä ole helposti automatisoitavissa. Helpommin aineiston saa HTTP, FTP tai rsync -protokollalla http://kartat.kapsi.fi/ -palvelusta, tai torrenttina.

Kapsin palvelimelta Maastotietokanta on saatavilla kolmessa muodossa: Maanmittauslaitoksen omalla GML(XML)-formaatilla, Esri shapefile-tiedostoina ja MapInfo Interchange Format-tiedostoina.

Ongelmat

Maastotietokanta on varmasti yksi Suomen kattavimmista paikkatietotuotteista, mutta vain pieni osa siitä on realistisesti suoraan tuotavissa OpenStreetMapiin. On tärkeää, että mahdolliset importit mietitään kunnolla läpi ja että suoraan tuodaan vain aineistoa joka on täysin tai lähes täysin uutta (esimerkiksi kuntien rajat, jotka on tarkasti määritelty ja joita löytyy vain vähän OSMista). Laadun kannalta on kuitenkin tärkeää, että mitään aineistoa ei tuoda sokeasti muokkaajia ärsyttämään, vaan että kaikki tuotu aineisto pystytään luotettavasti yhdistämään olemassaolevaan.

Toimintamalli aineiston tuomiseen?

Eräs tapa tuoda maastotietokannan aineistoa olisi esimerkiksi luokitella tiedot kolmeen eri luokkaan:

 1. tuotavissa suoraan ja automatisoidusti
  • tiedot, joita OSM:ssä ei löydy käytännössä lainkaan tai jotka voidaan korvata täysin MTK:n aineistolla hävittämättä dataa
  • esimerkkinä kuntarajat:
   • rajoitettu ja selvästi määritelty
   • ei kattavasti OSM:ssä
   • jo tuodut kuntarajat voidaan surutta korvata MTK:sta tuodulla aineistolla, sillä sen tiedetään olevan tarkkaa
  • muita esimerkkejä: luonnonsuojelualueet, ampuma- ja suoja-alueet
 2. tuotavissa puoliautomatisoidusti
  • tiedot, joiden tuominen vaatii jonkin verran ihmisen tekemää tarkistusta ja yhdistelyä, mutta voidaan helposti ja johdonmukaisesti toteuttaa ohjelmallisesti
  • tietotyypit, joista usein löytyy OSM:ssä lisätietoja, jotka puuttuvat MTK:ssa olevasta aineistosta - käytännössä jokainen on pakko tarkistaa käsin, mutta se voidaan helposti toteuttaa esim. web-palvelulla
  • esim. vesialueet, monet pistemäiset tiedot (mastot, nimistö, osoitteet...)
 3. ei järkevää tapaa tuoda laajassa mittakaavassa, paljon päällekkäistä dataa
  • tuominen ja yhdistely vaatii paljon käsin tapahtuvaa muokkausta
  • aineistoa voidaan todennäköisesti tuoda, mutta lähinnä alueille, joilta se puuttuu kokonaan, joten kohteet tulee valita käsin
  • esim. tiet, putki- ja sähkölinjat, kaikenlainen maankäyttö

Toinen harkittava asia on seuraava jako ylläpidettävyyden mukaan:

 1. Tiedot, joita OSM-käyttäjäkunta ei pysty lainkaan ylläpitämään
  • Esim. monet rajat, käytännössä kuntien ja suojelualueiden rajat
 2. Tiedot, joita OSM-käyttäjät eivät resurssien vähyyden takia pysty ylläpitämään kuin satunnaisilla alueilla muutosten tahdissa
  • Esim. metsien muutokset (avohakkuut yms.), putkilinjat
  • Entä jos muutokset on saatavissa tiedon lähteeltä ja joku parantaa työkaluja?
 3. Tiedot, joita OSM-käyttäjät voivat ylläpitää "riittävän" tarkasti muutosten tahdissa
  • Tieverkko, uudet rakennukset (viimeistään ilmakuvien avulla)

Ensimmäisen ryhmän tiedot on Import-ohjeissa katsottu usein ryhmäksi, jota ei pitäisi tuoda; tieto jää heti jälkeen kattavammasta tietokannasta ja muutosten ajaminen on toistaiseksi vähintäänkin vaikeaa. Kuitenkin joillain tiedoilla on merkittävää hyöty-/kiinnostusarvoa sellaisenaankin, esim. kunnanrajat.

Luokat

Tarkempaa erittelyä voi kerätä sivulle Fi:Maastotietokanta/Luokat.

Mitä maastotietokanta ei sisällä?

OSMissa on jo paljon karttakohteita ja kohteiden lisätietoja joita maastotietokannasta ei löydy. "Tiedostomuoto" tukee esim. kohteen luontipäivämäärän tallentamista, mutta kuullun perusteella näitä ei ole ainakaan kattavasti. Muita laajemmin jo kerättyjä ominaisuuksia on esim. tieto aurauksesta. Paikoitellen osmissa on esim. pienjännitesähkölinjoja maastotietokantaa kattavammin, aineistokuvauksen perusteella alle 20 kV linjoja ei ainakaan pääsääntöisesti ole sisällytetty maastotietokantaan - ja suuremmillekaan voimalinjoille ei ole jännitetietoa, vain jako alle/vähintään 110 kV.

Lisäksi maastotietokanta ei sisällä esim. kiinteistörekisterin tietoja (tonttien tarkat rajat yms.). Maastotietokannassa ei ole metsiä erillisinä alueina, vaan ajatus on, että kaikki missä ei ole peltoja, järviä, soita yms., on metsää.

Ajantasaistus

Merkittävä keskusteltava ja ratkaistava asia on muuttuneiden tietojen päivittäminen myöhemmin. Tähän ei ole valmiita OSM-ratkaisuja muissakaan maissa.

Ilman päivityksiä tiedot vanhentuvat ja mätänevät käsiin, jolloin koko aineiston käyttö kärsii siitä, että potentiaalisille käyttäjille on MML:llä valmis kokonaisuutena parempi aineisto jaossa - eikä OSMissa vielä ole käyttäjiä tasaisesti ympäri Suomea ylläpitämään kaikkia muutoksia käsin. MML:n muutostietojen jakelutapa ei ole vielä selvillä (vain muutokset vs. uusi versio "koko paketista" tietyin väliajoin).

Työkalut

Tietoaineistojen lataukseen löytyy lukuisia valmiita työkaluja. Todennäköisesti tarvitaan myös räätälöityjä työkaluja.

Työnohjaukseen voidaan käyttää Tasking Manager-työkalua.