Fi:Maastotietokanta/Luokat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vajaa luonnos muutamista ryhmistä ja niille sopivista tageista, jos tietoja tuodaan aikanaan OSMiin

Kohdemalli ja määritelmät ovat jo verkossa. Maastotietokannan GML-version XML-skeema on myös saatavilla, ja sisältää koneluettavan listan kohdeluokista ja niiden ominaisuuksista. Toistaiseksi taulukon sisältö on yksinomaan näiden dokumenttien pohjalta.

Kaikille kohteille saattaa olla ominaisuustiedoissa esim. start_date=SYNTYHETKI.

Jos kohteen korkeustarkkuus on määritetty (KORTAR != 1) ja korkeus eroaa nollasta, niin korkeus asetetaan ele:n60=KORKEUS.

Erityiskäyttöalueet

luokka tagit muuta? in English
Suoja-alue 62200 area seamark:type=restricted_area
Ampuma-alueen reunaviiva 62100 way landuse=military

military=range

Suoja-alueen reunaviiva 62200 way

Hallinnollinen jaotus

"Kohderyhmä Hallinnollinen jaotus sisältää laeissa, asetuksissa sekä valtioneuvoston, ministeriöiden tai muiden viranomaisten päätöksissä määrätyt hallinnolliset yksikköjaot."

luokka tagit muuta? in English
Kunta 84200 area type=boundary

boundary=administrative admin_level=8 ref=kuntatunnus name=* place=*

Kunnan alue rajojen avulla. Nimi joudutaan kaivamaan saman ref-tagin omaavasta "hallintokeskus"-pisteestä?
Valtakunnan rajapyykki 82500 node man_made=cairn Näitä on jo Suomen ja Norjan rajalla, joka on syötetty viimeisimmästä (norjalaisten) mittauspöytäkirjasta.
Kunnan hallintokeskus Text
Läänin pääkaupunki (ei ylläpidettävä kohde) 84301 Text
Muu kaupunki 84302 Text Kunnantalon tai vastaavan sisällä oleva piste - mahdollisesti tiedot merkataan kyseistä taloa kuvaavalle viivalle. Virallinen kaupunki (84302)/kunta (84303) -luokitus ei ole OSMissa käyetty raja city/town/village välillä. A node inside the townhall building (or similar). Only one for each municipality.
Muu kunta 84303 Text Kunnantalon tai vastaavan sisällä oleva piste - mahdollisesti tiedot merkataan kyseistä taloa kuvaavalle viivalle. Virallinen kaupunki (84302)/kunta (84303) -luokitus ei ole OSMissa käyetty raja city/town/village välillä A node inside the townhall building (or similar). Only one for each municipality.
Aluemeren ulkoraja 82100 way boundary=administrative

admin_level=2

pääosin on jo syötetty, määritelmä tulee laista maritime border
Kunnan hallintoraja way
Valtakunnan raja 84111 way boundary=administrative

admin_level=2 + muita

Olemassa, tarkistettava tarkkuus, relaatiot. Raja Norjan kanssa on viimeisimmästä rajankäyntipöytäkirjasta. country border
Aluehallintoviraston toimialueen raja 84112 way boundary=administrative

admin_level=4 + muita?

Kunnan raja 84113 way boundary=administrative

admin_level=8 + muita?

Municipality border
Käymätön raja 84114 way boundary=administrative

admin_level=8 + muita?

selite? Ei maastotietokannassa.
Maakunnan raja 84115 way boundary=administrative

admin_level=6 + muita?

Rajavyöhykkeen takaraja 82200 way Tarkoittanee liikkumisrajoituksia. Rajavartiolaki. Pääsääntöisesti pitäisi olla merkattu maastoon Border Zone [1]
Sisäisten aluevesien ulkoraja 82300 way Määritelmä asetuksesta.
Ulko- ja sisäsaariston raja 82400 way "Kalastusoikeudellinen raja" - Onko tälle käyttöä tai vastinetta ulkomailla?

Johtoverkosto

"Kohderyhmä johtoverkosto sisältää johtomaiset energian ja eri olomuotoisten aineiden siirtoon tarkoitetut verkot ja niihin liittyvät laitteet."

luokka tagit muuta? in English
Muuntaja 22100 node power=transformer Sähköverkon kiinteä laite, jolla muutetaan sähkövirran jännitettä. keskustelu transformer
Putkijohdon symboli, luokittelematon 26190 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, kaasu 26191 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, kiinteä aine 26192 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, lämpö 26193 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, vesi 26194 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, vesihöyry 26195 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, viemäri 26196 node Ei käytetä.
Putkijohdon symboli, öljy 26197 node Ei käytetä.
Suurjännitelinjan pylväs 22392 node power=tower Jännitteeltään 110 kV tai sitä suuremman sähkölinjan kannatinpylväs. pylon (voltage 110 kV or more)
Sähkölinjan symboli (tallennettu alaluokkiin) 22391 node Ei käytetä.
Suurjännitelinjan symboli 22394 node Ei käytetä.
Jakelujännitelinjan symboli 22395 node Ei käytetä.
Vedenottamo 26200 node man_made=water_works Raakaveden ottoon käytetty pumppaamo tai kaivo.
Vesitorni 45800 node man_made=water_tower Veden varastointiin ja veden paineen tasaamiseen käytetty maanpäällinen tornimainen rakennelma. water tower
Muuntoasema 22200 way power=station Sähkön muuntamiseen ja jakeluun käytettäviä laitteita sisältävä aidattu kenttä. Mahdollisesti yhdistettävä viivasegmentit suljetuksi alueeksi. substation
Putkijohto, luokittelematon 26100 way man_made=pipeline
Putkijohto, kaasu 26111 way man_made=pipeline

type=gas

Kaasun siirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Gas pipeline
Putkijohto, kiinteä aine 26112 way man_made=pipeline

type=solid

Kiinteän aineen siirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Pipeline of solids
Putkijohto, lämpö 26113 way man_made=pipeline

type=heat

Lämmönsiirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Heat pipeline
Putkijohto, vesi 26114 way man_made=pipeline

type=water

Vedensiirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Water pipeline
Putkijohto, vesihöyry 26115 way man_made=pipeline

type=steam

Vesihöyryn siirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Water steam pipeline
Putkijohto, viemäri 26116 way man_made=pipeline

type=sewage

Viemäriveden siirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Sewage pipeline
Putkijohto, öljy 26117 way man_made=pipeline

type=oil

Öljyn siirtoon tarkoitettu putkimainen rakennelma. Oil pipeline
Sähkölinja (tallennettu alaluokkiin) 22300 way
Sähkölinja, suurjännite 22311 way power=line Kiinteä sähkön johtamiseen tarkoitettu johto- tai kaapeliyhteys. Suurjännite (110 kV ja sitä suurempi) power line (voltage 110 kV or more)
Sähkölinja, jakelujännite 22312 way power=minor_line Kiinteä sähkön johtamiseen tarkoitettu johto- tai kaapeliyhteys. Jakelujännite (20 kV ja sitä suurempi mutta alle 110 kV). Luultavasti lähes aina power=minor_line? keskustelu power line (voltage 20 kV to 110 kV)

Karttasymbolit

luokka tagit muuta? in English
Karttasymboli node
Eloperäinen ainessymboli 32191 node Ei käytetä.
Hieno kivennäisainessymboli 32192 node Ei käytetä.
Hautausmaan symboli 32291 node Ei käytetä.
Louhoksen symboli 32591 node Ei käytetä.
Niityn symboli 32891 node Ei käytetä.
Täytemaan symboli 33091 node Ei käytetä.
Varastoalueen symboli 38991 node Ei käytetä.
Tunnelin aukko 16800 node

Kiintopisteet

luokka tagit muuta? in English
Kolmiopiste, luokittelematon 95100 node man_made=survey_point
Kolmiopiste, I luokka 95111 node man_made=survey_point
Kolmiopiste, II luokka 95112 node man_made=survey_point
Kolmiopiste, III luokka 95113 node man_made=survey_point
Korkeuskiintopiste, luokittelematon 95200 node man_made=survey_point
Korkeuskiintopiste, I luokka 95211 node man_made=survey_point
Korkeuskiintopiste, II luokka 95212 node man_made=survey_point
Korkeuskiintopiste, III luokka 95213 node man_made=survey_point
Korkeuskiintopiste, IV luokka 95214 node man_made=survey_point
Vesiasteikko 95300 node man_made=monitoring_station

monitoring:river_level=yes

Korkeussuhteet

luokka tagit muuta? in English
Maanpintapiste node
Viettoviiva node
Korkeuskäyrän viettoviiva 52192 node Ei käytetä.
Apukäyrän viettoviiva 52193 node Ei käytetä.
Syvyyskäyrän viettoviiva 54192 node Ei käytetä.
Korkeusmalli_2
Korkeusmalli_10
Korkeusmalli_25
Korkeuskäyrän korkeusarvo 52191 Text Ei käytetä.
Korkeuspiste 52210 Text ele:n60=TEKSTI Jos järven sisällä, yhdistetään sen attribuutiksi.
Syvyyskäyrän syvyysarvo 54191 Text Ei käytetä.
Syvyyspiste 54210 Text depth=TEKSTI
Korkeuskäyrä 52100 way Ei käytetä.
Syvyyskäyrä 54100 way Ei käytetä.

Maasto/1

"Kohderyhmä Maasto/1 sisältää maanpinnan ja vesialueet kattavan, toisensa poissulkevien kuvioiden muodostaman maastokuvioituksen, joka koostuu pääasiassa maankäyttö-, kasvillisuus- ja pinnanlaatutiedoista. Lisäksi kohderyhmään kuuluu maanpinnan luonnon yksityiskohtia kuvailevat tiedot."

luokka tagit muuta? in English
Autoliikennealue 32421 area Osalle amenity=parking Autoliikenteen käyttämä erityisalue, kuten pysäköinti-, levähdys- tai lastaus- tms. paikka.

keskustelu

Hautausmaa 32200 area landuse=cemetery Vainajien hautaamiseen käytetty pyhitetty alue. cemetery
Hietikko 34300 area natural=sand Luonnontilainen lähes kauttaaltaan puuton ja pintakasviton hiedan, hiekan tai soran peittämä alue.

keskustelu

Kaatopaikka 32300 area landuse=landfill Jätteiden säilytykseen jatkuvasti käytettävä alue.
Kallio - alue 34100 area natural=bare_rock Kalliopaljastuma, jonka alueelta irtomaa ja puusto pääasiassa puuttuvat.
Kivikko 34700 area natural=scree Luonnonmuodostuma, jossa kivet tai lohkareet lähes täysin peittävät maanpinnan.

Keskustelu

Lentokenttäalue, tuntematon 32400 area aeroway=aerodrome
Lentokentän kiitotie, päällystetty 32411 area aeroway=runway

surface=paved

Lentokentän kiitotie, päällystämätön 32412 area aeroway=runway

surface=unpaved

Muu lentokenttäalue, päällyste tuntematon 32413 area aeroway=aerodrome
Muu lentoliikennealue, päällyste tuntematon 32414 area aeroway=aerodrome
Muu lentokenttäalue, päällystetty 32415 area aeroway=aerodrome
Muu lentokenttäalue, päällystämätön 32416 area aeroway=aerodrome
Muu lentoliikennealue, päällystetty 32417 area aeroway=aerodrome
Muu lentoliikennealue, päällystämätön 32418 area aeroway=aerodrome
Louhos 32500 area landuse=quarry Kallioperän louhintaan ja kiviaineksenottoon käytetty maanpäällinen alue. quarry
Maa-aineksenottoalue, luokittelematon 32100 area landuse=quarry Maankamaran ainesten ottoon käytetty alue.
Maa-aineksenottoalue, karkea kivennäisaines 32111 area landuse=quarry

resource=aggregate

Moreeni, sora, hiekka ja hieta.
Maa-aineksenottoalue, hieno kivennäisaines 32112 area landuse=quarry

resource=clay

Savi
Maa-aineksenottoalue, eloperäinen aines 32113 area landuse=quarry

resource=peat

Muta ja turve.
Maatalousmaa area
Pelto 32611 area landuse=farmland Pelto on alue, jossa viljellään kylvettyjä tai istutettuja peltokasveja. Peltokasveiksi katsotaan tavanomaisten peltokasvien lisäksi mm. mansikka ja viljelty

ruokohelpi.

farmland/field
Puutarha 32612 area osa landuse=orchard, osa landuse=allotments Puutarha on hedelmäpuiden tai marjapensaiden viljelyyn käytetty alue. Puutarhana tallennetaan lisäksi metsätaimitarhat. Osa on siirtolapuutarhoja. Keskustelu orchard
Niitty 32800 area landuse=meadow Luonnontilainen heinä- ja ruohokasveja kasvava alue. meadow
Puisto 32900 area leisure=park Puita kasvava, myös kauneusseikkoja silmällä pitäen hoidettu (yleinen tai yksityinen) viheralue. park
Soistuma 35300 area
Suo (tallennettu alaluokkiin) 35400 area
Suo, helppokulkuinen puuton 35411 area natural=wetland
Suo, helppokulkuinen metsää kasvava 35412 area natural=wetland
Suo, vaikeakulkuinen puuton 35421 area natural=wetland

wetland=marsh

wetland=fen myös käytössä
Suo, vaikeakulkuinen metsää kasvava 35422 area natural=wetland

wetland=swamp

wetland=bog myös käytössä
Täytemaa 33000 area
Urheilu- ja virkistysalue 33100 area leisure=recreation_ground Sisältää usein leisure=pitch -tagattavan alueen (joka pitää itse piirtää), mutta kattaa laajemmin koko virkistysalueen. Keskustelu
Vakavesi area natural=water Paitsi, jos kyseessä on merivesi
Järvivesi 36200 area natural=water+

water=lake

Merivesi 36211 area natural=coastline
Virtavesialue 36313 area natural=water+

water=river

Harva louhikko 34200 node
Kallio - symboli 34100 node Ei käytetä, katso Kallio - alue.
Kivi 34600 node natural=stone Poikkeuksellisen suuri tai muuten huomattava kivilohkare. boulder
Lähde 36100 node natural=spring Pohjaveden maanpäällinen purkautumiskohta. spring
Merkittävä luontokohde 34900 node Ei käytetä, katso 34901 ja 34902.
Metsämaan kasvillisuus, luokittelematon 32700 node Ei käytetä.
Havumetsä 32710 node natural=wood

leaf_type=needleleaved leaf_cycle=evergreen

Ei tuoda pisteenä, vaan merkataan tagina ympäröivään natural=wood -alueeseen.
Lehtimetsä 32713 node natural=wood

leaf_type=broadleaved leaf_cycle=deciduous

Ei tuoda pisteenä, vaan merkataan tagina ympäröivään natural=wood -alueeseen.
Sekametsä 32714 node wood=mixed

leaf_type=mixed leaf_cycle=mixed

Ei tuoda pisteenä, vaan merkataan tagina ympäröivään natural=wood -alueeseen.
Varvikko 32715 node Ei käytetä.
Pensaikko 32719 node Ei käytetä.
Metsämaan muokkaus, luokittelematon 32720 node Ei käytetä.
Metsämaan ojitus 32721 node Ei käytetä.
Puu 35100 node natural=tree Puuvartinen, monivuotinen kasvi, jossa on vahva ja korkea itsekantava runko. tree
Vesikuoppa 36400 node
Virtaveden juoksusuunta (tallennettu alaluokkiin) 36391 node
Kapean virtaveden juoksusuunta 36392 node Pitäisi määrätä tarkoitetun virtaveden "digitointisuunta".
Leveän virtaveden juoksusuunta 36393 node Pitäisi määrätä tarkoitetun virtaveden "digitointisuunta".
Vedenpinnan korkeusluku 36291 Text ele:n60=TEKSTI
Jyrkänne 34400 way natural=cliff Selvän kulkuesteen muodostava jyrkkä kalliorinne tai -leikkaus.
Kalliohalkeama 34500 way
Luiska 34800 way man_made=embankment
Maastokuvion reuna way
Yksikäsitteinen reunaviiva 30211 way
Epämääräinen reunaviiva 30212 way
Keinotekoinen rantaviiva 30100 way
Vesialueiden välinen reuna 30900 way
Pato 30300 way waterway=dam
Puurivi 35200 way natural=tree_row
Sulkuportti 30400 way waterway=lock_gate Ilmeisesti tässä nyt on kanavan sulusta kyse?
Suojänne 35500 way
Maasto/1 tekninen viiva 30999 way
Virtavesi - kapea 36300 way keskustelu
Virtavesi, alle 2m 36311 way waterway=stream Voi olla myös waterway=ditch.
Virtavesi, 2-5m 36312 way waterway=river

Maasto/2

luokka tagit muuta? in English
Maatuva vesialue 38300 area natural=wetland

wetland=reedbed

Matalikko 38700 area natural=reefseamark:type=sea_area

seamark:sea_area:category=shoal

tai

seamark:sea_area:category=reef

natural=shoal on tarkoitettu ajoittain (esim. vuorovesi) veden alle peittyville alueille, reef on aina veden alla
Muu avoin alue, luokittelematon 39100 area
Avoin metsämaa 39110 area natural=scrubman_made=clearcut
Varvikko 39120 area natural=heath
Avoin vesijättö 39130 area natural=wetland

wetland=wet_meadow

Tulva-alue 38400 area natural=wetland

wetland=tidalflat

Varastoalue 38900 area
Vesikivikko 38600 area seamark:type=seabed_area

seamark:seabed_area:surface=stone

Kaislikko 38100 node Ei käytetä, natural=wetland vaatii alueen, tämä on piste.
Uittolaite 38800 node seamark:mooring:category=dolphin

seamark:type=mooring

Vesikivi node natural=stone tai rock seamark-tägien lisäksi?
Vesikivi, vedenalainen 38511 node seamark:type=rock

seamark:rock:water_level=submerged

Vesikivi, pinnassa 38512 node seamark:type=rock

seamark:rock:water_level=awash

Vesikivi, vedenpäällinen 38513 node seamark:type=rock

seamark:rock:water_level=always_dry

Koski 38200 way waterway=rapids Ei juurikaan käytössä natural=water + water=rapids -alue yleisempi
Maasto/2-kuvion reuna, luokittelematon 30200 way
Maasto/2 yksikäsitteinen reunaviiva 30211 way
Maasto/2 epämääräinen reunaviiva 30212 way
Metsän raja 39500 way
Uittoränni 39000 way waterway=ditch + bridge=yes?
Maasto/2 tekninen reunaviiva 30999 way

Muut kohteet

luokka tagit muuta? in English
Huomaute 3001 Text

Osoitepisteet

luokka tagit muuta? in English
Osoitepiste node
Lähiosoite 96001 node addr:full='NIMI_SUOMI NUMERO'
Kulkupaikka 96002 node
Pelastuskoodipiste 96010 node

Paikannimet

luokka tagit muuta? in English
Paikannimi Text
Autotien nimi 12101 Text
Kulkuväylän nimi 12301 Text
Rautatieliikennepaikan nimi 14201 Text
Turvalaitteen nimi 16101 Text
Maa-aineksenottoalueen nimi 32101 Text
Hautausmaan nimi 32201 Text
Kaatopaikan nimi 32301 Text
Liikennealueen nimi 32401 Text
Louhoksen nimi 32501 Text
Puiston nimi 32901 Text
Täytemaan nimi 33001 Text
Urheilu- ja virkistysalueen nimi 33101 Text
Kiven nimi 34601 Text natural=stonename=TEKSTI Yhdistetään itse kiveen?
Merkittävän luontokohteen nimi 34901 Text place=locality

name=TEKSTI

Pellon tai niityn nimi 35010 Text place=locality

name=TEKSTI

Yhdistetään pellon tai niityn alueeseen?
Metsäalueen nimi 35020 Text place=locality

name=TEKSTI

Suon nimi 35030 Text place=locality

name=TEKSTI

Yhdistetään suon alueeseen?
Kohouman nimi 35040 Text name=TEKSTI
Painanteen nimi 35050 Text place=locality

name=TEKSTI

Niemen nimi 35060 Text natural=cape

name=TEKSTI

Saaren nimi 35070 Text place=island

name=TEKSTI

Yhdistetään saaren alueeseen
Matalikon nimi 35080 Text
Muu maastonimi 35090 Text place=locality

name=TEKSTI

Puun nimi 35101 Text
Lähteen nimi 36101 Text natural=springname=TEKSTI
Vakaveden nimi 36201 Text
Virtaveden nimi 36301 Text
Vakaveden osan nimi 36410 Text
Virtaveden osan nimi 36420 Text
Muu vesistökohteen nimi 36490 Text
Kosken nimi 38201 Text
Vesikiven nimi 38501 Text
Varastoalueen nimi 38901 Text
Rakennuksen nimi 42101 Text name=TEKSTI Yhdistetään rakennukseen.
Rakennusryhmän nimi 42201 Text place=hamlet

name=TEKSTI

Altaan nimi 44301 Text
Muistomerkin nimi 44901 Text
Kaupungin nimi 48111 Text
Muun kunnan nimi 48112 Text
Kylän, kaupunginosan tai kulmakunnan nimi 48120 Text
Talon nimi 48130 Text name=TEKSTI Yhdistetään rakennukseen? Jos talo kuuluu maatilaan talon nimi on yleensä landuse=farmyard-alueessa ja haja-asutus alueilla myös place=isolated_dwelling
Muu asutusnimi 48190 Text
Luonnonsuojelualueen nimi 72201 Text
Luonnonmuistomerkin nimi 72303 Text
Muinaisjäännöksen nimi 72403 Text
Luonnonpuiston nimi 72502 Text
Kansallispuiston nimi 72601 Text
Erämaa-alueen nimi 72701 Text
Retkeilyalueen nimi 72801 Text
Valtakunnan rajapyykin nimi 82501 Text
Rajapyykin nimi 92401 Text

Rakennukset

luokka tagit muuta? in English
Allas - alue 44300 area landuse=reservoir
Pistolaituri - alue area
Ilmaradan kannatinpylväs 44591 node aerialway=pylon
Kellotapuli 44600 node man_made=tower tower:type=bell_tower
Lähestymisvalo 44700 node man_made=beacon
Masto 44800 node man_made=mast

mast:type=communication

Muistomerkki 44900 node historic=memorial
Näkötorni 45000 node man_made=tower

tower:type=observation

Portti 45200 node barrier=gate
Savupiippu 45300 node man_made=chimney Savupiipun korkeus (45303) löytyy erillisenä chimney, smoke stack
Tervahauta 45400 node man_made=tar_kiln
Tulentekopaikka 45710 node tourism=picnic_site

fireplace=yes

Tuulimoottori 45500 node power=generator

power_source=wind

Vai pitäisikö käyttää generator:source=wind tagia?
Maston korkeus 44803 Text man_made=tower

height=TEKSTI

Löytyy myös ilman mastoa (44800), jos molemmat niin yhdistettävä.
Savupiipun korkeus 45303 Text height=TEKSTI Yhdistettävä savupiippuun (45300).
Aallonmurtaja 44100 way man_made=breakwater
Aita way
Aita,tekoaines 44211 way barrier=fence

fixme=wall?

Aita, istutettu 44213 way barrier=hedge
Allas - viiva 44300 way Ei käytetä, katso Allas - alue.
Ilmarata 44500 way aerialway=unknown
Pistolaituri - viiva way
Pistolaituri, alle 5 m 45111 way man_made=pier
Pistolaituri, vähintään 5 m 45112 way man_made=pier

area=yes

Rakennelma 45700 way man_made=yes
Rakennusalueen reunaviiva, luokittelematon 42200 way Ei käytetä, katso luokka 42200.
Asuinrakennus, ? krs 42110 way Ei käytetä, katso luokka 42210.
Asuinrakennus, 1-2 krs 42111 way Ei käytetä, katso luokka 42211.
Asuinrakennus, 3-n krs 42112 way Ei käytetä, katso luokka 42212.
Liike- tai julkinen rakennus, ? krs 42120 way Ei käytetä, katso luokka 42220.
Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 krs 42121 way Ei käytetä, katso luokka 42221.
Liike- tai julkinen rakennus, 3-n krs 42122 way Ei käytetä, katso luokka 42222.
Lomarakennus, ? krs 42130 way Ei käytetä, katso luokka 42230.
Lomarakennus, 1-2 krs 42131 way Ei käytetä, katso luokka 42231.
Lomarakennus, 3-n krs 42132 way Ei käytetä, katso luokka 42232.
Teollinen rakennus, ? krs 42140 way Ei käytetä, katso luokka 42240.
Teollinen rakennus, 1-2 krs 42141 way Ei käytetä, katso luokka 42241.
Teollinen rakennus, 3-n krs 42142 way Ei käytetä, katso luokka 42242.
Kirkko 42170 way Ei käytetä, katso luokka 42270.
Kirkollinen rakennus, ? krs 42150 way Ei käytetä, katso luokka 42250.
Kirkollinen rakennus, 1-2 krs 42151 way Ei käytetä, katso luokka 42251.
Kirkollinen rakennus, 3-n krs 42152 way Ei käytetä, katso luokka 42252.
Muu rakennus, ? krs 42160 way Ei käytetä, katso luokka 42260.
Muu rakennus, 1-2 krs 42161 way Ei käytetä, katso luokka 42261.
Muu rakennus, 3-n krs 42162 way Ei käytetä, katso luokka 42262.
Rakennus, luokittelematon 42200 area building=yes
Asuinrakennus, ? krs 42210 area building=residential
Asuinrakennus, 1-2 krs 42211 area building=residential
Asuinrakennus, 3-n krs 42212 area building=residential
Liike- tai julkinen rakennus, ? krs 42220 area building=public
Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 krs 42221 area building=public
Liike- tai julkinen rakennus, 3-n krs 42222 area building=public
Lomarakennus, ? krs 42230 area building=bungalow
Lomarakennus, 1-2 krs 42231 area building=bungalow
Lomarakennus, 3-n krs 42232 area building=bungalow
Teollinen rakennus, ? krs 42240 area building=industrial
Teollinen rakennus, 1-2 krs 42241 area building=industrial
Teollinen rakennus, 3-n krs 42242 area building=industrial
Kirkko 42270 area building=religious

amenity=place_of_worship religion=christian

Kirkollinen rakennus, ? krs 42250 area building=public
Kirkollinen rakennus, 1-2 krs 42251 area building=public
Kirkollinen rakennus, 3-n krs 42252 area building=public
Muu rakennus, ? krs 42260 area building=yes
Muu rakennus, 1-2 krs 42261 area building=yes
Muu rakennus, 3-n krs 42262 area building=yes

Rautatiestö

luokka tagit muuta? in English
Rautatieliikennepaikka 14200 node
Rautatien symboli node
Rautatie, sähköistyssymboli 14191 node
Rautatie, käytöstä poistetun symboli 14192 node
Rautatie (tallennettu alaluokkiin) 14110 way railway=rail Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Rautatie, sähköistetty 14111 way railway=rail

electrified=yes

Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Rautatie, sähköistämätön 14112 way railway=rail

electrified=no

Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Kapearaiteinen rautatie 14121 way railway=narrow_gauge Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Metro 14131 way railway=subway Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.

Selitteet

luokka tagit muuta? in English
Selite Text
Kulkuväylän selite 12302 Text
Turvalaitteen selite 16102 Text
Vedenottamon selite 26202 Text
Maa-aineksenottoalueen selite 32102 Text
Hautausmaan selite 32202 Text
Kaatopaikan selite 32302 Text
Liikennealueen selite 32402 Text TEKSTI = "Helikopter*":

aeroway=helipad

Louhoksen selite 32502 Text
Maatalousmaan selite 32602 Text
Puiston selite 32902 Text
Täytemaan selite 33002 Text
Urheilu- ja virkistysalueen selite 33102 Text
Merkittävän luontokohteen selite 34902 Text TEKSTI = "Luola/Grotta":

natural=cave_entrance, TEKSTI = "Hiidenkirnu/Jättegryta": natural=pothole (+ pothole=giant's_kettle ? [2]) or iof=pit / iof=rocky_pit / iof=waterhole [3]

Puun selite 35102 Text
Muun maastokohteen selite 36500 Text
Varastoalueen selite 38902 Text
Metsän rajan selite 39502 Text
Rakennuksen selite 42102 Text TEKSTI = "Hot*":

tourism=hotel

Rakennusryhmän selite 42202 Text
Aidan selite 44202 Text
Altaan selite 44302 Text
Ilmaradan selite 44402 Text
Muistomerkin selite 44902 Text
Näkötornin selite 45002 Text
Tervahaudan selite 45402 Text
Tuulimoottorin selite 45502 Text
Rakennelman selite 45702 Text
Vesitornin selite 45802 Text
Sotilasalueen selite 62102 Text
Suoja-alueen selite 62202 Text
Luonnonsuojelualueen selite 72202 Text
Luonnonmuistomerkin selite 72304 Text
Muinaisjäännöksen selite 72404 Text
Suojametsän selite 72501 Text
Kansallispuiston selite 72603 Text
Luonnonpuiston selite 72604 Text
Erämaa-alueen selite 72702 Text
Retkeilyalueen selite 72802 Text
Aluemeren ulkorajan selite 82102 Text
Rajavyöhykkeen takarajan selite 82202 Text
Sisäisten aluevesien ulkorajan selite 82302 Text
Ulko- ja sisäsaariston rajan selite 82402 Text
Kunnan hallintorajan selite 85100 Text
Vesiasteikon selite 95302 Text

Suojelukohteet

"Kohderyhmä Suojelukohteet sisältää laeissa, asetuksissa sekä Valtioneuvoston, ministeriöiden, lääninhallitusten, ympäristökeskusten, kuntien tai Metsähallituksen päätöksissä määrätyt suojellut tai virkistystarkoituksiin varatut luonnonkohteet. isäksi kohderyhmään kuuluu Muinaismuistolain perusteella suojellut muinaisjäännökset."

luokka tagit muuta? in English
Luonnonsuojelualue 72200 area boundary=protected_area

protection_title=luonnonsuojelualue protect_class=4

Luonnonpuisto 72201 area boundary=protected_area

protection_title=luonnonpuisto related_law=Luonnonsuojelulaki protect_class=1

(LsL 12§) Perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään lailla,

paitsi alle 1000 ha alueilla asetuksella. Merkitystä tieteelliselle tutkimukselle tai opetukselle.

Huom! LsL 18 §: "Luonnonpuistossa saa muualla kuin erikseen osoitetuilla teillä, poluilla tai alueilla liikkua vain sen viranomaisen tai laitoksen luvalla, jonka hallinnassa alue on."

Kansallispuisto 72202 area boundary=national_park (LsL 11§) Perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään lailla.

Kansallispuisto on vain valtion omistamalla maalla. Pinta-ala väh. 1000 ha. Merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä.

national park
Suojametsä 72500 area boundary=protected_area

protection_title=suojametsä related_law=Kuntalaki protect_class=15

Valtioneuvoston päätöksellä (844/1996, Laki

kuntalain muuttamisesta) perustettu suojametsäalue.

Retkeilyalue 72800 area boundary=protected_area

protection_title=retkeilyalue related_law=Ulkoilulaki protect_class=6

Ulkoilulain (606/1973) mukaiset valtion maalle perustetut retkeilyalueet.
Luonnonmuistomerkki node
Rauhoitettu kivi 72310 node natural=stone Suojelutagit?
Rauhoitettu puu 72320 node natural=tree Suojelutagit?
Muu rauhoitettu kohde 72340 node
Muinaisjäännös 72330 node historic=archaeological_site

fixme=castle/fort/memorial/ruins?

Erämaa-alue 72700 way
Luonnonmuistomerkki way
Rauhoitettu kivi 72410 way
Rauhoitettu puu 72420 way
Muu rauhoitettu kohde 72440 way
Muinaisjäännös 74330 way historic=archaeological_site

area=yes fixme=castle/fort/memorial/ruins?

Suojametsä 72500 way
Suojelualueen reunaviiva 72000 way
Suojelukohteet tekninen viiva 30999 way

Taajaan rakennetut alueet

Muodostettu rakennuksista puskuroimalla, ei liene a) yhtenevä liikennemerkkeihin/-sääntöihin b) relevantti.

luokka tagit muuta? in English
Taajaan rakennettu alue 40200 area
Taajaan rakennetun alueen reunaviiva 40100 way

Tiestö

"Kohderyhmä käsittää tiet, kadut tai muut liikenneväylät, joita kunnossapidetään autoliikennettä varten, kevyen liikenteen käyttämät kulkuyhteyhdet sekä maastoon ihmisten toiminnan seurauksena muodostuneet pysyvät kulku-urat."

luokka tagit muuta? in English
Tiesymboli node
Lauttasymboli 12192 node
Lossisymboli 12193 node
Esterakennelma 12200 node
Kevytväylän alikulkusymboli 12391 node
Tieteksti Text
Kulkukorkeusrajoitteen korkeus 10111 Text maxheight=TEKSTI
Autotien siltanumero 12105 Text
Autotien lauttanumero 12106 Text
Paikallistien numero 12181 Text
Maantien numero 12182 Text
E- valta- tai kantatien numero 12183 Text
Kulkurajoitus way
Tieviiva way
Autotie Ia 12111 way highway=motorway

oneway=yes

Moottoritien kaksi- tai useampikaistainen ajorata. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes. Motor way
Autotie Ib 12112 way highway=road Muun kaksiajorataisen kuin moottoritien kaksi- tai useampikaistai-nen ajorata tai yksiajoratainen, kaksi- tai useampikaistainen autotie, ajoradan leveys on yli 8 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Autotie IIa 12121 way highway=road Yksiajoratainen, kaksikaistainen, ajoradan leveys on 6,5 - 8 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Autotie IIb 12122 way highway=road Yksiajoratainen, kaksikaistainen, ajoradan leveys on 5 - 6,5 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Autotie IIIa 12131 way highway=road Yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on 4 - 5 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Autotie IIIb 12132 way highway=road Yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on 3 - 4 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.
Ajotie 12141 way highway=road Yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on alle 3 m. Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.

keskustelu

Lautta 12151 way route=ferry Ferry
Lossi 12152 way route=ferry

type=cable

cable ferry
Talvitie 12312 way highway=road

winter_road=yes tai ice_road=yes

Winter road
Polku 12313 way highway=path Path
Kävely- ja pyörätie 12314 way highway=cycleway

foot=designated

Tutkittava onko aina =designated, vai joskus =yes (seuraus: horse=yes/no). Jos VERSUH=-11, niin tunnel=yes.

Keskustelu

cycle and footway
Ajopolku 12316 way highway=track Keskustelu

Vesikulkuväylästö

luokka tagit muuta? in English
Ankkuripaikka 16600 node seamark:type=anchorage
Hylky, luokittelematon 16700 node historic=wreck

seamark:type=wreck

Hylky, pinnalla 16712 node historic=wreck

seamark:type=wreck seamark:category=hull_visible

Hylky, syvyys tuntematon 16721 node historic=wreck

seamark:type=wreck

Hylky, syvyys tunnettu 16722 node historic=wreck

seamark:type=wreck

Turvalaite node
Kummeli 16121 node seamark:type=beacon_special_purpose

seamark:beacon_special_purpose:shape=cairn

Tunnusmajakka 16122 node man_made=lighthouse
Merimajakka 16126 node man_made=lighthouse

seamark:type=landmark seamark:category=tower

Valaistu reunamerkki, vasen (poist. kohde) 16211 node
Valaistu reunamerkki, oikea (poist. kohde) 16212 node
Valaistu reunamerkki, pohjois (poist. kohde) 16213 node
Valaistu reunamerkki, etelä (poist. kohde) 16214 node
Valaistu reunamerkki, itä (poist. kohde) 16215 node
Valaistu reunamerkki, länsi (poist. kohde) 16216 node
Vesikulkuväylän kulkusuunta node
Hylyn syvyys 16703 Text depth=TEKSTI
Vesikulkuväylän teksti Text
Kulkusyvyys (2.2mm teksti) 16503 Text
Kulkusyvyys (1.8mm teksti) 16504 Text
Alikulkukorkeus 16508 Text
Vesikulkuväylä way
Laivaväylä 16511 way seamark:type=recommended_track
Venereitti 16512 way seamark:type=recommended_track