Finland:Nuuksio/Aerial

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Tausta

Geodeettinen laitos (GL) käyttää Nuuksion kansallispuistoa ja sen ympäristöä testialueena monissa maastotiedon käyttöön ja keräämiseen liittyvissä tutkimusprojekteissa. Tarkka ortokuva-aineisto on osa niistä aineistoista, joita GL on kerännyt testikäyttöä ja tutkimusta varten. Nyt GL:ssa on meneillään tutkimusprojekti, jossa selvitetään yhteisöllisen paikkatiedon keruun mahdollisuuksia ja haasteita. Sen osana GL antaa alueen ortokuvan Open Street Map yhteisön käyttöön. Tutkimusprojektissa seurataan kiinnostuksella Open Street Map tietokannan kehittymistä Nuuksion testialueella.

Aineiston käyttöoikeudet

Geodeettinen laitos (GL) tarjoaa OSM-yhteisölle Nuuksion kansallispuiston alueen kattavan ortokuvan käytön taustakuvana editointiohjelmissa. GL on avannut tarkoitusta varten WMS-rajapinnan, johon rajapintaa tukevat editointiohjelmat (mm. JOSM, Merkaartor) voivat suorittaa kyselyjä. Lisäksi tarjolla on tiilitetty versio aineistosta, joka on yhteensopiva Potlatch-editorin kanssa. Aineiston katselu GL:n palvelimelta on sallittu myös muilla sovelluksilla (esim. OpenLayers, Google Earth). Ortokuva-aineistoa ei kuitenkaan saa erikseen ladata muille tietokoneille tai palvelimille.

Merkitse jokainen ortokuvan pohjalta tehty editointi tagilla source=gl_orto

Ilmakuvaus on tehty kesällä 2007. Sen erotuskyky (pikselin koko maastossa) on 20 cm. Ortokuvien oikaisu on tehty käyttäen tarkkaa korkeusmallia ja aineiston sijaintitarkkuus on noin 20 cm - 30 cm.

Lisätietoja: Geodeettinen laitos, Tapani Sarjakoski

GL:n WMS-rajapinnan käyttäminen Merkaartor-editorilla

RajapintaURL: http://osm2.fgi.fi/cgi-bin/wms_nuuksio?

Projektion ja näkymän asettaminen Merkaartorissa

Huom! Tämä toimenpide edellyttää, että Merkaartoriin on käännetty mukaan tuki proj kirjastolle (http://trac.osgeo.org/proj/)

Aineiston parhaan mahdollisen kuvanlaadun saavuttamiseksi suositellaan käytettäväksi ETRS89 / ETRS-TM35FIN ( EPSG:3067) tasokoordinaatistoa (myös EPSG:4326 tuettu rajapinnassa). Lisätietoa tasokoordinaatistosta, kts: http://etrs.nls.fi/node/24

Mikäli kyseinen projektio ei ole käytettävissä, voi sen lisätä Merkaartoriin seuraavasti "Projections editorilla":

Tools => Projections editor =>

Name: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
Proj4 string: +proj=utm +zone=35 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0 +units=m +no_defs

Projections setup 16 3.png

Lisäyksen voi tehdä myös suoraan Projections.xml tiedostoon:

 <Projection name="ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)">+proj=utm +zone=35 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0 +units=m +no_defs</Projection>

Tämän jälkeen käyttöliittymän näkymä voidaan asettaa käyttämään samaa järjestelmää: View => Set projection => ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) Set projection 16 3.png

WMS rajapintayhteyden luominen Merkaartorissa

Tools => WMS servers editor => Add =>

Name: GL orto nuuksio (nimen voi päättää itse)
Server Url: http://osm2.fgi.fi/cgi-bin/wms_nuuksio?

Tehdään Get Capabilites kysely GL:n rajapintapalveluun (klikataan Get Capabilities => valitaan "Merkaartor editoriin kelpaava karttataso (EPSG:3067), mikäli edellä esitetty projektion asetus on tehty. Muutoin valitaan "JOSM editoriin kelpaava karttataso (EPSG:4326)".

Projection: EPSG:3067
Image format: image/png

Wms server setup 16 3.png

WMS-rajapinnan lisäyksen voi tehdä myös suoraan WmsServersList.xml tiedostoon:

<WmsServer styles="" layers="nuuksio_epsg3067" projections="EPSG:3067" format="image/png" path="/cgi-bin/wms_nuuksio?" address="osm2.fgi.fi" name="GL orto nuuksio"/>

Taustakartan saa käyttöön valitsemalla Layers => Map - None => WMS adapter => GL orto nuuksio:

Taustakartan valinta.png

Rajapinnasta ladattava alue kokonaisuudessaan Merkaartorissa:

Merkaartor nuuksio wms koko alue.png

GL:n WMS rajapinnan käyttäminen JOSM-editorilla

OpenStreetMap Wikistä löytyvä ohje rajapinnan käyttämiseen JOSM editorilla:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/WMSPlugin#Using_the_WMS_plugin


JOSM editorin WMSPluginille kerrottava Url parametreineen:

http://osm2.fgi.fi/cgi-bin/wms_nuuksio?request=GetMap&layers=nuuksio_epsg4326&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/png&version=1.1.1&service=WMS&

Rajapinnasta ladattava alue kokonaisuudessaan JOSM editorissa: Josm nuuksio wms koko alue.png

GL:n tiilitetyn aineiston käyttäminen Potlatch-editorilla

URL: http://osm2.fgi.fi/osm_pot/!/!/!.png

Oheinen linkki avaa kohdealueelta aineistoa suoraan Potlatch editorissa (editoiminen vaatii OSM-kirjautumisen):

http://www.openstreetmap.org/edit?lat=60.295&lon=24.559&zoom=18&tileurl=http://osm2.fgi.fi/osm_pot/!/!/!.png

Tarkin tiilitetty taso käytössä arvolla "zoom=18".

GL:n laattapalvelun käyttäminen Potlatch2-editorilla

Uutta Potlatch2-editoria voi jo käyttää kartan muokkaamiseen. Ohjelma löytyy linkin http://geowiki.com/ takaa. Aloita alarivin hakutoiminnon kautta, riville syötetään paikannimi, esimerkiksi "Nuuksio", tai OSM-kartan ikilinkki, esimerkiksi http://www.openstreetmap.org/edit?lat=60.295&lon=24.559&zoom=18 Nimihaku on joskus epävarma.

GL:n kuvat saadaan käyttöön lisäämällä uusi kuvalähde Background-valikkoon. GL:n laattapalvelimen URL annetaan tässä muodossa: http://osm2.fgi.fi/osm_pot/$z/$x/$y.png

Huom. Tiilitys on yleisemmin käytetty nimitys kuin laatoitus, mutta siitä huolimatta tile=laatta ja brick=tiili

Aineiston katselu muilla sovelluksilla

WMS-rajapinnan lisäksi GL:n ortokuva-aineistoa voi katsella myös seuraavilla sovelluksilla:

OpenLayers

Google Earth