Härnösands kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Härnösand, Sweden

Latitud : 62.6, Longitud : 17.9
Se kartan över Härnösand
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Härnösand är en kommun i Sverige på latitud 62.6, longitud 17.9.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Härnösands kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935418 -klar-
Hemsö församling relation 1406973 -klar-
Häggdångers församling relation 1405512 -klar-
Härnösands domkyrkoförsamling relation 1405515 -klar-
Högsjö församling relation 1406972 -klar-
Stigsjö församling relation 1404498 -klar-
Säbrå församling relation 1405533 -klar-
Viksjö församling relation 1404500 -klar-

Tätorter

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Härnösand 18 003 Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4)Foot (1/4)Wheelchair (1/4)Transport (2/4)Hotel (3/4)Nature (3/4)Routing (3/4) Cykelvägarna som finns bör ritas för sig där dem är skyltade. Gatutrotuarer saknas nästan överallt. Rullstolstillgängligheten är inte fullständig. Husnumren påbörjades under 2018, men många är kvar.
Ramvik 746 Housenumbers (0/4)
Utansjö 209 Housenumbers (0/4)
Älandsbro 834 Housenumbers (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riks- och Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 4
relation 1361230
trunk/motorway Länsgränsen mot Gävleborgs län - Länsgränsen mot Västerbottens län klar Kontrollera Trafikplatser

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 331
1360520 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Timrå - Viksjö i Härnösands kommun - Jämtlands läns gräns

Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary". En del av dessa vägar har nu flyttats över till respektive kommunprojekt.

Undantag är uppklassningen av Timmervägen mellan riksväg 86 i Bergsåker (med anslutning till E14) och E 4 i Birsta har satts till primary för sin funktion som huvudled förbi Sundsvall och som transportled för att leda timmertransporter runt stan istället för genom stan.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary", förutom Skolhusallén i Sundsvall som utgör en viktig länk mellan E14 Bergsgatan och Norrmalmsgatan respektive Köpmangatan. Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
693
1378908 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backås (691)-Bron över Backåsån-Klappnäs (696)-Hösnäs i Härnösands kommun (E4) tertiary Bron över Backåsån BK1 sedan 2006
697
1379866 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Antjärn (E4)-Häggdångers K:a (696) tertiary BK2
698
1379871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Häggdångers K:a (696)-Barsviken secondary
706
1379871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åsäng (331)-Roten-Hamre (714)-Stigsjö K:a (708) secondary Åsäng-Hamre BK2 (tertiary)
707
1379873 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näggärd (708)-Öje Långsvedjan secondary
708
1379876 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Antjärn (E4,710)-Sörmark (709)-Näggärd (707)-Stigsjö K:a (712,706)-Ultrå (718) tertiary BK2. Näggärd-Stigsjö kyrka BK1 (secondary)
709
1380538 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörmark (708)-Mark (710) tertiary BK2
710
1380541 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Antjärn (E4,708)-Mark (709)-Nyland (712)-Billsta (718) secondary
712
1380546 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stigsjö K:a (708)-Brån-Nyland (710) secondary
713
1380553 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fröland (E4)-Järsta-Helgum (717,718)-Norrstig (E4) tertiary BK3. Helgum-Norrstig BK2
Vägport under järnväg vid Järsta, 3, 7 m
714
1380603 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hamre (706)-Risnäs-Uland (718) secondary
714.01
1380604 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hamre (706)-Brunne tertiary
717
1380607 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Helgum (713)-Hårsta tertiary BK3
718
1380615 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Härnösand (E4)-Näs (721)-Helgum (713)-Billsta (710)-Hanaberg (725)-Ultrå (708)-Brunne (714)-Uland (714,738)-Södergård (737)-Nordanå (331) secondary
718.01
1381420 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Härnösand (E4)-Industrigatan-Härnösand (718)
719
1381194 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Härnösand (E4)-Storgatan-Brunnshusgatan-Hovsgatan-Solumsvägen-Solum secondary
720
1381212 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tpl Härnösand (E4)-Bondsjöleden-Stationsgatan-Nybrogatan-Gånsviksvägen-Gånsvik secondary Bro över Norra sundet, axelttyck 10 ton, boggitryck 14,5 ton
721
1381213 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Härnösand (720,E4)-Järnvägsgatan-Säbråvägen-Näs (718) secondary Bro över järnväg, bruttovikt för fordon och fordonståg 3,5
722
1381433 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Veda (90)-Veda jvstn secondary
Y 723
1381443 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Överdal(E4)-Oringen-Överskog(727)-Utansjö(E4)-Mörtsal(90,E4) secondary
Y 724
1381452 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Äland (E4,725)-Ramsås (734)-Aspnäs secondary
Y 725
1381455 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hanaberg (718)-Kullarmark-Äland (724) secondary
Y 726
1381460 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Älandsbro (E4)-Älandsbro station secondary
Y 727
1381472 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nässland (E4)-Ulvvik (728)-Strinningen (729)-Rö (728)-Vålånger (740)-Överskog (723) secondary Strinningen-Rö BK2 (tertiary)
Y 728
1381530 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ulvvik (727)-Innerfälle-Rö (727) tertiary BK2
Y 729
1381543 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Strinningen (727)-Strinningens färjläge-Sanna-Kojbacken (729)-Utanö (730)-Hultom (731)-Dalom-Kojbacken (729) tertiary BK2
Färja: Sannasundet, lastförmåga 100 ton
Y 730
1381586 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Utanö (729)-Prästhushamn tertiary BK2
Y 731
1381593 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hultom (729)-Nordanö tertiary BK2
Y 732
1381591 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hultom (731)-Hultoms brygga tertiary BK2
Y 733
1381598 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nässland (E4)-Östersjäland jämte väg 733.01 till Själand (E4)-Gryttjom (734)-Solum (735)-Berge (E4) tertiary BK2
733.01
1381604 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östersjäland-Själand (E4) tertiary
734
1381610 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsås (724)-Gryttjom (733) tertiary BK2
735
1381614 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Solum (733)-Furuhult tertiary BK2
736
1381626 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gammelgården (331)-Käckelbäcksmon-Slåttarna secondary
737
1381632 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Södergård (718,738) tertiary BK2
738
1381633 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Uland (718)-Södergård (737)-Lillsela-Karlberg (747)-Kärrby (744)-Flattom-Näs (744)-Hälledal (90) secondary
739
1381636 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till och förbi Högsjö K:a (90,90) secondary
740
1384212 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Utansjö (E 4)-Utansjö bruk-Vålånger (727) tertiary Utansjö-Utansjö bruk BK1 (secondary)
741
1384223 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Förbindelseväg i Ramvik (90,743) secondary
743
1384213 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hälledal (90)-Ramvik (741,745)-Västby (90) secondary Vägportar under järnväg dels vid Ramvik 3,2 m, dels vid Västby 3,2 m
744
1384292 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kärrby (738)-Flöde-Näs (738) secondary
745
1384221 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Ramviks jvstn (743) secondary
747
1384315 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Karlberg (738)-Ytterhansjön-Frånö fäbodar i Kramfors kommun(748) secondary
748 (Härnösand-Kramfors)
1384309 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östby (90)-Ramsjö i Kramfors kommun-Frånö fäbodar(747)-Fiskja (751,90) secondary