Hovedveiene i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Forvaltningsreformen

1.1.2010 ble forvaltningsreformen innført. Riksveier som ikke var stamvei("Øvrige riksveier") ble overført til fylkene og byttet dermed betegnelse til fylkesveitte vil føre til omklassifisering av de fleste riksveier til fylkesveier. De tidligere "Stamveier" (grønne skilt) heter nå "Riksvei". Enkelte fylkesveier og kommunale veier ble samtidig omklassifisert og renummerert for å oppnå sammenhengende og logiske ferdselsårer langs stamveinettet.

Europaveiene (highway=trunk)

Name Relation Complete Notes
E 6 relation 47984 100 %
E 8 relation 60745 100 %
E 10 relation 48042 100 % Road need some cleanup, road and gps traces are too different.
E 12 relation 26791 100 %
E 14 relation 52831 100 %
E 16 relation 190821 100 %
E 18 relation 36947 100 % Not including every exit
E 39 relation 56555 100 %
E 69 relation 572256 100 %
E 75 relation 67630 100 %
E 105 relation 80821 100 % OSM's only track makes a detour south of Nikel
E 134 100 % Large parts are drawn from very rouch track-data.
E 136 relation 963630 100 % Some tunnels missing.

Riksveiene (highway=trunk)

Name Relation Complete Notes
Rv 2 100 %
Rv 3 100 %
Rv 4 100 %
Rv 5 100 %
Rv 7 relation 572176 100 %
Rv 9 100 %
Rv 12 100 %
Rv 13 relation 721663 100 %
Rv 15 100 %
Rv 19 100 %
Rv 20 100 %
Rv 21 ?
Rv 22 ?
Rv 23 100 %
Rv 35 100 %
Rv 36 100 %
Rv 40 ?
Rv 41 100 %
Rv 42 ?
Rv 44 ?
Rv 47 100 %
Rv 52 100 %
Rv 55] ?
Rv 70 100 %
Rv 73 ?
Rv 77 100 %
Rv 80 100 %
Rv 83 ?
Rv 85 ?
Rv 92 100 %
Rv 93 100 %
Rv 94 ?
Rv 110 ?
Rv 111 ?
Rv 118 ?
Rv 120 100 %
Rv 150 100 % Ring 3
Rv 156 ?
Rv 159 ?
Rv 162 ?
Rv 163 ?
Rv 190 100 %
Rv 191 ?
Rv 200 ?
Rv 282 ?
Rv 420 ?
Rv 451 100 %
Rv 402 ?
Rv 409 ?
Rv 418 ?
Rv 518 100 % Some details missing near Haugesund Airport
Rv 555 100 %
Rv 562 ?
Rv 580 100 %
Rv 616 ?
Rv 617 ?
Rv 658 ?
Rv 581 ?
Rv 706 100 % Road is under construction on the ground, so percent complete may change.
Rv 827 ?
Rv 833 ?
Rv 853 ?
Rv 862 ?
Rv 881 ?
Rv 887 ?
Rv 892 ?
Rv 893 ?

It can always be argued what Complete means, but in an effort to define it for the purposes of this list:

  • Drawn from end to end.
  • Correct highway tag and ref. https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ is a legal source.
  • Major bridges and tunnels
  • All intersections with secondary or higher class must be in place. (Even if the crossing ways are only stubs)
  • All intersections have correct topology. (Roundabouts, motorway exits, ramps etc.)

Skiltede fylkesveier (FV0-FV99)

Skiltede fylkesveier 1xx (Østfold, Akershus, Oslo)

Skiltede fylkesveier 2xx (Hedmark, Oppland, Buskerud)

Skiltede fylkesveier 3xx (Vestfold, Telemark)

Skiltede fylkesveier 4xx (Aust-Agder, Vest-Agder)

Skiltede fylkesveier 4xx (Oppland)

Fylkesveinummer er tydeligvis ikke unike?!

Skiltede fylkesveier 5xx (Rogaland, Hordaland)

Skiltede fylkesveier 6xx (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal)

Skiltede fylkesveier 7xx (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)

Skiltede fylkesveier 8xx (Nordland, Troms, Finnmark)

Annet