Hr:Potlatch/Primer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ova strana je u izgradnji (This page is under constuction)Potlatch je online editor za OpenStreetMap. Možete ga koristiti za dodavanje novih cesta, željeznica, rijeka ili drugih funkcija na kartama, isto kao i izmjenjivati već postojaću GIS informaciju. Online znači da ne morate ništa skidati sa interneta ili instalirati ikakav program na vaš računar.

Kako koristiti Potlatch:

 1. Otvorite vaš(Flash-omogućeni) preglednik i idite na http://www.openstreetmap.org/ .
 2. Prijavite se.
 3. Uvećajte području koju želite izmjeniti.
 4. Pritisnite na "Edit". Potlatch aplikacija će se pokrenuti u vašem pregledniku.

"Izmjena sa Snimi" ("Edit with save") ili "Izmjena uživo" ("Edit live")?

Kad otvorite Potlatch možete izabrati između dvije alternative.

 • Edit with save: uradite vaše izmjene i onda pritisnite "Snimi" ("Save") da bi snimili promjene na server. (Najbolja alternativa za početnike.)
 • Edit live: vaše izmjene će biti snimljene dok ih radite - dugme Snimi neće se ni prikazati.

(Obratite pažnju, da nećete vidjeti vaše izmjene na "slippy" karti dok se ne obnovi (en), koje može biti sve između nekoliko sati do jedne sedmice (en).)

Izaberite vašu alternativu za izmjene i ako se karta nije učitala (pogledajte animiranu poruku u gornjem desnom ćošku), onda sačekajte dok se učita prije nego što krenete raditi vaše izmjene. Imate "Pomoć"-dugme u donjem lijevom ćošku.

Pomjerati se po karti

Zoom icons.jpg
 • Pritisnite na kartu i vucite je u određenom pravcu ili koristite strelice na tastaturi.
 • Koristite ikone "plus" i "minus" koji se nalaze u gornjem lijevom ćosku, da bi uvećali ili umanjili kartu.

Nacrtati novi put

OpenStreetMap karte se sastoje od "puteva (en)". Jedan "put" je linija koju nacrtate na karti: to može biti jedna cesta, željezničke šine, rijeka, čak i ograda ili dalekovod. Svaki "put" se sastoji od jedne serije spojenih tački ("nodes").

Zbog toga što OpenStreetMap karte posoje da bi se stvorile otvorene karte, ne autorski zaštićene, onda ne možete samo da kopirate tuđe karte nego morate ih crtati po vašem ličnom znanju, koristiti GPS tragove ili precrtavati satelitske fotografije ( Yahoo! Avionske fotografije (en)).

Crtati put:

 • Pritisnite na kartu da bi započeli novi put.
 • Onda pritisnite na sve slijedeće tačke, ako pogriješite pritisnite Delete (ili Backspace).
 • Kad ste gotovi, možete kliknuti duplo, pritisnuti Enter ili kliknuti na prvu tačku da bi zatvorili krug.
Action icons.jpg

Precrtavanje sa podloge:

 • Da bi uključili ili isključili Yahoo! Avionske fotografije (en) kao podlogu, pritisnite na ikonu kvačice (u donjem lijevom ćošku) i onda koristite izbornik (meni).
 • Da bi vidjeli GPS tragove za područije u koje gledate, pritisnite GPS ikonu (u donjem lijevom ćošku).
 • Da bi vidjeli samo vaše GPS tragove, držite Shift taster dok pritišćete GPS ikonu.

Ako pogriješite:

 • Pritisnite "Izbrisati taster" ("Delete") ili "Povratni taster" ("Backspace") (dok crtate) da bi ste izbrisali samo zadnju tačku.
 • Pritisnite "Esc" da bi poništili čitav put.

Izmjeniti već postojaći put

Selecting.jpg

Kao prvo kliknite na jedan put da bi ga markirali.

Da bi pomjerili jednu već postojaću tačku:

 • Kliknite na nju i povucite je.

Da bi dodali jednu novu tačku:

 • Kliknite na poželjno mjesto sa Shift-tasterom pritisnutim.

Da bi izbrisali jednu tačku:

 • Kliknite na tu tačku koju želite izbrisati.
 • Pritisnite Ctrl-Delete (ili Backspace).

Da bi produžili jedan put:

 • Kliknite na prvu ili zadnju tačku od koje želite nastaviti crtati.
 • Nastavite crtati tačke kao da je novi put.
 • Da bi završili, kliknite dupli klik ili pritisnite Enter.

Da bi izbrisali čitav put:

 • Pritisnite i držite taster Shift i onda pritisnite Delete-taster (ili Backspace-taster).

Da bi pomjerili čitav put:

 • Povucite ga na poželjeno mjesto.

Kliknite na bilo koje drugo mjesto da bi poništili markiranje.

Dijeljenje puteva, spajanje puteva i raskrsnica

Da bi podijelili jedan put u dijelove:

 • Markirajte put. (Tekst u donjem lijevom ćošku će pokazati "Way".)
 • Kliknite na tačku koju želite razdijeliti. (Tekst pokazuje "Point".)
 • Kliknite na ikonu makaza, ili pritisnite "X".
Joining.jpg

Da bi napravili raskrsnicu između dva puta:

 • Nacrtajte vaš put kao i obično.
 • Kad pređete sa mišom preko nekog drugog puta, prikazaće se plave tačke preko njega.
 • Kliknite na jednu od njih ili bilo gdje na putu, da bi napravili raskršće.
 • 'Ili'': ako dva puta se ukršćavaju bez zajedničke tačke, pritisnite Shift-taster da bi dodali novu tačku kraj raskršća, tačka će biti dodana u oba puta.

Da bi spojili dva puta u jedan:

 • Nacrtajte vaš put kao i obično.
 • Kad pređete sa mišom preko nekog drugog puta, prikazaće se plave tačke preko njega.
 • Pritisnite zajedno sa Control-tasterom na prvu ili zadnju plavu tačku, drugog puta.
 • Ili: ako su oba puta već nacrtana, izaberite jedan, pritisnite i čuvajte Control-taster zatim kliknite na drugi put.

Interesantna mjesta (POI)

Istovremeno dok već radite sa kartama, tako možete i dodavati interesantna mjesta kao prodavnice, poštansko sanduće ili slično.

Da bi stavili interesantno mjesto:

 • Kliknite dupli klik sa mišem na poželjeno mjesto.

Izmjenite jednu tačku:

 • Tačku možete pomjerati, kao i obično.
 • Kliknite na Delete (ili Backspace) da bi je izbrisali.
 • Kliknite na Esc da bi vratili nazad sve vaše izmjene.