Import/Catalogue/Trafikanten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Trafikanten har data for stoppesteder i 8 fylker på Østlandet av i alt 59000 stoppesteder i Norge som finnes i "Nasjonalt holdeplassregister".

Foreløpige notater