Kortverificering

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Selvom det danske kort af OSM langt fra er færdiggjort er kvalitetssikring stadigvæk en vigtig del af det at skabe et brugbart kort. Til det formål eksisterer en række forskellige værktøjer, som kan assistere i arbejdet med at finde fejl og mangler i kortet, således disse kan rettes og den bedste kvalitet opnås. Denne artikel belyser kort de værktøjer som eksisterer til formålet og som danske OSM-brugere med fordel kan benytte sig af.


Notes

see Notes.

Keep Right!

Keep Right! findes på http://keepright.ipax.at hvor denne udgave er specificeret til at starte i Århus. Værktøjet løber Openstreetmap.org-databasen igennem for forskellige typer af fejl og mangler ved kortet. Værktøjet, og ideen, er illustreret på figuren (pr. 23. jan. 2010) herunder hvor små pile af forskellige farver peger på at der kunne være en mulig fejl på kortet der. Farven på pilen indikerer fejlens type. Grønne pile indikerer f.eks., at en tag er benyttet på en ej-sluttet relation hvor tagget kun giver mening for sluttede relationer. Blå pile indikerer at vejene er tæt på hinanden, men ikke forbundne, og orange pile betyder at veje ikke hænger sammen med resten af kortdataene osv. Keepright fanger "fejl" på baggrund af skarpt opstillede regler, derfor fanges nogle fejl også som ikke er fejl. Disse kan tagges som falske-positiver således andre kan gå uden om disse. Rettede fejl bør tagges som rettede, således andre ikke undersøger dem igen.

Keep Right! 2010-01-23 Aarhus1.png


OSM Inspector

OSM Inspector findes på http://tools.geofabrik.de/osmi. Det er klart det mest avancerede værktøj af de nævnte, og at belyse alle aspekter af det er uden for rækkeviden af denne korte introduktion. En af de ting OSM Inspector kan er, at vise områder hvor KMS-husdata eksisterer, men der endnu ikke er oprettet en tilhørende vej. Dette ses på figuren (pr. 23. jan. 2010) herunder hvor området omkring Jellebakkeskolen, Århus, mangler kortlægning.

OSM Inspector 2010-01-23 Aarhus1.png


OSM Inspector kan ligeledes som Keep Right! belyse en række fejl. På figuren herunder er sub-værktøjet "Tools" benyttet til at vise fixme tags over Århus og en forkert stavning af Cuisine-tagget.

OSM Inspector 2010-01-23 Aarhus2.png


OSM Inspector kan hurtigt sammenstille satelitbilleder med sammenstille denne punkt for punkt med openstreetmaps data. På den måde kan det hurtigt ses om et område mangler yderligere arbejde, eller der om muligt skal arbejdes med præcisionen af GPS-spornene. Dette illustreres på figuren herunder.

OSM Inspector 2010-01-23 Aarhus3.png

Transparent kortsammenligning

sautter.com/map findes et værktøj som kan lægge openstreetmap-kortet oven på et andet. Således kan det ses hvor der mangler mere arbejede på openstreetmap-kortet, eller det arbejde er udført er af en tilfredsstillende kvalitet. Værktøjet, og ideen, er illustreret på figuren (pr. 24. jan. 2010) herunder.

Transparant kortsammenligning 2010-01-24 screenshot1.png

osm.rasher.dk

På http://osm.rasher.dk kunne du tidligere finde flere dansk relaterede kort værktøjer. Herunder kort over opdatering af adresser i DK, cykelstier, belysning og meget andet. Man kunne åbne kortudsnittet direkte i JOSM eller Potlatch. Siden er ikke aktiv mere.

Tak til Jonas Häggqvist og Peter Brodersen for deres arbejde med osm.rasher

Inspicering

Oversigt over steder, som har behov for manuelle besøg, idet der er kommet byggeri til, efter de ortofotos (luftfotos), vi har adgang til, er blevet taget.

Denmark new addresses example.jpg