Kramfors kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kramfors, Sweden

Latitud : 62.9, Longitud : 17.8
Se kartan över Kramfors
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Kramfors är en kommun i Sverige på latitud 62.9, longitud 17.8.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Kramfors kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935445 -klar-
Bjärtrå församling relation 1412614 -klar-
Dals församling relation 1408048 -klar-
Gudmundrå församling relation 1406998 -klar-
Nora-Skogs församling relation 1406975 -klar-
Nordingrå församling relation 1411069 -klar-
Styrnäs församling relation 1408004 -klar-
Torsåkers församling relation 1407037 -klar-
Ullångers församling relation 1411072 -klar-
Vibyggerå församling relation 1410184 -klar-
Ytterlännäs församling relation 1407007 -klar-

Tätorter

Kramfors kommun

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Bollstabruk 2 118 Housenumbers (0/4)
Docksta 414 Housenumbers (0/4)
Frånö 679 Housenumbers (0/4)
Klockestrand 320 Housenumbers (0/4)
Kramfors 6235 Housenumbers (0/4)
Lunde 431 Housenumbers (0/4)
Lungvik 425 Housenumbers (0/4)
Mjällom 326 Housenumbers (0/4)
Nordingrå 335 Housenumbers (0/4)
Nyland 945 Housenumbers (0/4)
Sandslån 290 Housenumbers (0/4)
Ullånger 606 Housenumbers (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riksväg 90

Nummer
Relation
highway= Sträckning Status Anmärkning
Riksväg 90
relation 52454
primary Utansjö - Kramfors - Bollstabruk - Sollefteå - Junsele - Länsgränsen mot Västerbottens län klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 332
1361195 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lunde-Sandöbron-Klockestrand-Gålåviadukten-Gallsäter (833, E 4) Sandöbron och Gålåviadukten BK2
Länsväg 333
1362187 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bollstabruk - Nyland - Sandslån (334)
Länsväg 334
1362179 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grillom (335) - Sandslån (333) - Lugnvik - Kläpp (332)

Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary". En del av dessa vägar har nu flyttats över till respektive kommunprojekt.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary". Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
742
1384233 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nyadal (E4)-Hornön (817)-Hornökrången (822)-Skullersta (E4,825) secondary
746
1384580 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Folkja (825)-Korssjön (827)-Skog (332)jämte väg 746.01 till Herrskog (332) BK1 secondary
746.01
1384579 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Herrskog (746)-Herrskog (332) tertiary
747
1384315 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Karlberg i Härnösands kommun (738)-Ytterhansjön-Frånö fäbodar (748) secondary
748
1384309 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östby i Härnösands kommun (90)-Ramsjö-Frånö fäbodar (747)-Fiskja (751,90) secondary
749
1384588 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sprängsviken (90)-Lunde (332) tertiary BK2
751
1384317 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Strömnäs (90)-Gissjö-Fiskja (748) tertiary BK3
752
1384436 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Strömnäs (90,753,754) tertiary BK2
752.01
1384459 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (752)-N Strömnäs hpl tertiary
753
1384477 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Strömnäs (752)-Strömnäs tertiary BK3
754
1384430 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) N Knäfta (90,757)-Strömnäs (752.01) tertiary BK2
755
1384346 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Frånö (90,756,757)-Frånö norra 757.01-Industrivägen-Brunne-(5101 Gränsgatan)-(5100 Ringvägen) tertiary Brunne-Ringvägen BK1 (secondary)
756
1384414 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Frånö (755)-Frånö pensionärshem (90) tertiary BK2
757
1384425 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Frånö (755) jämte väg 757.01 mot Björknäs (755)-Hamnviken--Å (754) tertiary BK2
757.01
1384424 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Frånö norra (755) mot Björknäs (757) tertiary
758
1384591 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kinnmärgen-Mäland-Albäck (820) tertiary BK2
759
1384574 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sandö (332)-Svanö secondary
767
1384597 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Öd (90,5100)-Finnmarksvägen-Sjöbysjön (772)-Hällan (769)-Storvattnet secondary
769
1384606 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Nästvattnet (767) secondary
771
1384637 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dynäs (90)-Dysjön-Trafikplats Väja (90,793) tertiary BK2
772
1384642 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sjöbysjön (767)-Herrsjön (780)-Forsed (775,774) secondary
774
1416103 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östergraninge i Sollefteå kommun (331)-Västertorp-Västansjö (775)-Sjöbotten (776)-Forsed (772)-Sel (777)-Bollsta (90) secondary
775
1416093 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västansjö (774)-Brännspiken-Forsed (772) secondary
776
1416121 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sjöbotten (774)-S Tunsjön-Östnyland i Sollefteå kommun (90) secondary S Tunsjön-Östnyland BK3 samt BK2 (tertiary)
777
1416127 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sel (774)-Kärr (90) secondary Skogsbilväg vid Lövsjö (2,3 km N 774)-Kärr BK3 (tertiary).
780
1384647 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bollsta (90)-Herrsjön (772)-Herrsjön secondary
781
1416158 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Bollstabruks jvstn (90) secondary
783
1416159 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Ytterlännäs K:a (333) tertiary BK2
786
1416160 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hammar (333)-Viksbäcken (789,796)-Prästmon (792,791)-Fanom (791)-Korvsta i Sollefteå kommun-Tjälls skola-Tjäll (797,90) secondary
787
1416170 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ed (90)-Barktjärn (789) tertiary BK2. Bro över Lesjöns utlopp, axel-/boggitryck 8/10 ton, bruttovikt 12 ton
788
1416188 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg förbi Dals K:a (90,90) tertiary BK2
789
1416186 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ärsta (90)-Barktjärn (787)-Vik (790)-Viksbäcken (786) secondary Enkild väg vid bergtäkt-Viksbäcken BK2 (tertiary).
790
1416193 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vik (789)-Torsåkers K:a (791) tertiary BK2
791
1416198 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Prästmon (786)-Torsåkers K:a (790)-Fanom (786) tertiary BK2
792
1416199 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Prästmons jvstn (786) tertiary BK2
793
1384640 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dynäs (90)-Trafikplats Väja (771,90) secondary
815
1417712 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Klocke (825)-Grubbe (825) tertiary Avstickare från 825. Klocke-300 m NV enskild väg från grustag i Grubbe BK3 (tertiary)
817
1417394 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hornön (742)-Klockestrand (825) secondary
819
1417395 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gålån (332)-Lugnvik (334) secondary
820
1427574 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lugnvik (334)-Albäck (821,758)-Hallstanäs secondary
821
1427577 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Albäck (820)-Ödtjärn (334) tertiary BK2
822
1427578 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hornökrången (742)-Svartnoranäset-Sandsvedjan-Ramsta (823)-Östanö-Allstaänget (829)-Nora K:a (828,825) secondary
823
1427710 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsta (822)-Berghamn-Berg BK1
824
1427719 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Hornöberget jämte grenväg 824.01 secondary
824.01
1427717 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grenväg till 824 824.01 secondary
825
1417723 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Klockestrand (332,817)-Klocke (815)-Grubbe (815)-Skullersta(742,E4)-Folkja (746)-Gräta (827)-Nora K:a (822)-Salteå (829,830)-Skallsta (832)-Binböle (833)-Åsäng (834)-Vännersta (835)-Järesta(848)-Främmerveda (851)-Röksta (853,853)-Ullånger (E4,872) secondary
827
1428939 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gräta (825)-Korssjön (742) secondary
828
1428941 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nora K:a (822)-Bölesta tertiary BK3
829
1428948 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Allstaänget (822)-Salteå (825) tertiary BK3
830
1428956 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Salteå (825)-Gavik secondary
832
1428966 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skallsta (825)-Gallsäter (833) secondary
833
1428965 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gallsäter (332,E4,833)-Binböle (825) secondary
834
1428970 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åsäng (825)-Mädan (835)-Sund-Häggvik (836)-Gåsnäs (839)-Nordingrå K:a (848) BK1 secondary Åsäng-Sund BK2 (tertiary)
835
1428971 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mädan (834)-Vännersta (825) tertiary BK2
836
1428973 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Häggvik (834)-Kåsta (840)-Sörle-Ådal-Fällsvik (837)-Barsta(838)-Näsänget (839)-Älgsjö (842) secondary Näsänget-Älgsjö BK2 (tertiary)
837
1428976 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fällsvik (836)-Fällsviks fiskeläge secondary
838
1428974 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Barsta (836)-Barsta fiskeläge secondary
839
1428980 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gåsnäs (834)-Björnås (840-Bäckland (841)-Näs (842)-Näsänget (836,843)-Bönhamn secondary Gåsnäs-Björnås BK2 (tertiary)
840
1428978 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kåsta (836)-Björnås (839) secondary
841
1418350 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bäckland (839)-Orsta (849) secondary
842
1428988 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näs (839)-Älgsjö (836)-Älgsjö såg BK1
843
1428981 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näsänget (839)-Näsviken secondary
847
1417755 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Måviken-Mjällom (848)-Mjällomslandet secondary
848
1417753 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Järesta (825)-Nordingrå K:a (834)-Ödsåker (849)-Bergsåker(851,852)-Omne (850)-Mjällom (847)-Norrfällsviken secondary
849
1418347 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ödsåker (848)-Orsta (841)-Tollsäter (850)-Rävsön secondary Ödsåker-Orsta BK2 (tertiary)
850
1418347 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tollsäter (849)-Omne (848) secondary
851
1418363 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Främmerveda (825)-Bergsåker (848) secondary
852
1418352 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergsåker (848)-Färnsvik-Salsåker (853) tertiary BK2
853
1418353 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Röksta (825)-Salsåker (852)-Röksta (825) tertiary BK2
854
1429020 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Edsbacken (334)-Fjärdvik (334) tertiary BK2
855
1429028 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fjärdvik (334)-Lockne-Säter tertiary BK3
856
1429041 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Österstrinne (334)-Finnkåtorna (858)-Grössjö-Träsk (E4) tertiary BK2
857
1429064 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västerstrinne (334)-Köja (859)-Marieberg-Kungsgården (860,334) BK1 secondary Västerstrinne-enskild väg till buntningsverk BK3 (tertiary)
858
1429043 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mäland (332)-Bålsjö-Finnkåtorna (856) tertiary BK2
859
1429051 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hjälta (334)-Köja (857) tertiary BK3
860
1429063 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nässom (334)-Stavred-Kungsgården (857) secondary
861
1429068 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Håll (E4)-Svedje-Klappsta-Ullångers K:a secondary Svedje-Ullångers k:a BK3 (tertiary)
862
1429071 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sandslån-Hammarsbron (333)-Lo (334) secondary Hammarsbron-Lo BK2 och förbud mot genomfartstrafik lastbil bruttovikt>3,5 ton (tertiary).
863
1429078 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lo (864)-Myckelby-Styrnäs (865,334) tertiary BK2
863.01
1429083 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Myckelby (863)-Sjö (864) tertiary Bro över Dämstasjön väg BK2
864
1429085 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lo (334,863)-Dämsta-Sjö (863.01)-Idsjön-Idsjötjärnen-Björnsjö (873)-Almsjönäs (872) secondary (334)-Björnsjö (873) BK2 (tertiary)
865
1429179 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Styrnäs (863)-Fålasjö secondary
866
1429206 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Styrnäs K:a (334) secondary BK1
867
1430485 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Solum (334)-Kalknäs (794)-Offer (335) secondary Solum-Kalknäs BK2 (tertiary)
868
1430490 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Docksta (E4,872,E4) secondary
869
1430518 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Undrom (334)-Boteå K:a-Golva (334) tertiary BK2
870
1430524 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Berg (E4)-Norrgällsta-Sörgällsta (872) secondary
871
1430525 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ullångers K:a (E4)-Viksäter secondary
872
1430533 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ullånger (E4,875)-Djupdalen (873)-Almsjönäs (864)-Risnäs-Åsvedjan (874)-Östmarkum-Otte (874)-Dynäs (877)-Sörgällsta (870)-Vibyggerå K:a jämte väg 872.02 förbi kyrkan-Docksta (868) secondary
872.01
1430534 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ullånger (872)-(825)-(E4) secondary
872.02
1430551 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg förbi Vibyggerå kyrka tertiary
873
1430563 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Djupdalen (872)-Åkersjötorp-Norrtjärn-Björnsjö (864) tertiary BK2
874
1430561 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åsvedjan (872)-Västmarkum-Otte (872) tertiary BK3
875
1430748 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ullånger (872)-anslutning med grusväg vid Stordalsberget-Getberget tertiary BK2 och BK3
876
1430752 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mäja (E4)-enskild väg till grustäkt-Stensland (E4) secondary Mäja-Enskild väg BK2 (tertiary)
877
1430756 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dynäs (872)-Vamme tertiary BK2
878
1430756 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näs (E4)-Värns tertiary BK2
879
1430843 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Berg (E4)-Käxed (enskild väg till Skuleskogens nationalpark)-Sund tertiary BK2 och BK3