Lv:Source

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Latvia/LĢIS ortogoto)
Jump to navigation Jump to search

Šeit ir apkopoti avoti un to uzstādīšana iD un JOSM redaktoros.

Daži darbojas tikai pie lieliem pietuvinājumiem.
Mainot pietuvinājumu JOSM, lai mainītos attēla izšķirtspēja, ar labo taustiņu spiežam uz slāņa => Change resolution.

Aerofoto un kartes

Galvenais avots Latvijā ir LVM ģeoservisā pieejamās kartes.

 • iD redaktorā pēc noklusējuma Latvija robežās aktivizē svaigāko ortofoto slāni ("Orthophoto [..] Latvia"). Izvēlams arī LIDAR reljefa slānis ("Digital terrain model [..] Latvia"). Papildus pieejams oficiālais kadastra zemes robežu slāņa pārklājums ("Cadastral map, Latvia"). Citus slāņus var pievienot ar attiecīgu servisa URL linku ("Custom...").
 • JOSM redaktorā var aktivēt daudzus slāņus visādā secībā, kā arī apskatīt un izvēlēties slāņus no servisiem. Pēc noklusējuma, pieejami slāņi līdzīgi iD.

JOSM slāņu izvēle/pievienošana

JOSM redaktorā galvenajā izvēlnē izvēlas "Imagery -> Imagery preferences...".

Lai izmantotu JOSM zināmus slāņus, sarakstā "Available default entries" izvēlas vēlamos slāņus un pievieno tekošo slāņu sarakstā ar "Activate".

Lai pievienotu jaunus JOSM nezināmus slāņus, labajā pusē apakšējam/tekošanam sarakstam izvēlas "+ WMS" pogu. Atvērtajā logā laukā "Enter GetCapabilities URL" ievada ģeoservera linku, kur var iegūt slāņu informāciju, piemēram https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows. Nospiežot "Get layers", sarakstā parādīsies pieejami slāņi šajā servisā. Var izvēlēties vienu vai vairākus (ar Ctrl/Shift).

Dažas no šīm kartēm un citi slāņi ir apskatāmi https://kartes.lgia.gov.lv/karte.

iD slāņu pievienošana

iD redaktors atbalsta slāņus līdzīgi JOSM, bet tikai gala linku. Vienkāršākais ir izvēlēties slāņus JOSM redaktorā sekojot augstāk aprakstītajiem soļiem un nokopēt gala linku no "Edit generated WMS URL" lauka. Šo linku pievieno iD slāņu izvēlnes "Custom..." variantā.

Latvijas ģeoservisi

 • LVM GEO (Latvijas valsts meži ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu kopa) [1]
  • https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows - visi pieejami
  • https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/wms - WMS
 • Gisnet.lv [2]
  • http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo - Padomju armijas topogrāfisko karšu rastra datu slāņi
  • http://www.gisnet.lv/cgi-bin/topo_lv - Latvijas topogrāfiskās kartes dažādu pirmskara un atjaunotās Latvijas laika kartogrāfiskajiem materiāliem
  • https://www.gisnet.lv/cgi-bin/osm_riga - Rīgas topogrāfiskā karte

Citi

 • European Environment Agency [3]
  • Piemēram, Corine Land Cover 2000 https://copernicus.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Corine/CLC2000_WM/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

GPS

OSM GPS ieraksti

Pašu kartētāju savāktas un ierakstītas līnijas (GPS ierakstītie treki) sākotnēji bija vienīgais OSM kartes avots. Arī šobrīd ir vietas, kur nav skaidru satelītattēlu vai arī tajos nav redzamas detaļas. Savu GPS datu (gpx faili) pievienošana OSM datubāzei pieejama šeit (apraksts angliski).

iD redaktorā izvēlas "OpenStreetMap GPS traces" pārklājumu. JOSM redaktorā pie download atzīmē "Raw GPS data".

Strava

Reģistrējoties Strava mājas lapā/aplikācijā, ir iespēja lietot viņu piedāvāto apkopoto GPS līniju "heatmap" https://www.strava.com/heatmap. Visērtāk to iegūt izmantojot browser pluginu JOSM Strava Heatmap (strādā arī iD), kurš ļaus nokopēs WMS linku un lietot to JOSM un iD. Jāņem vērā, ka šis links pēc laika pārstāj darboties un jāizveido jauns - katrs links ir piesaistīts tā veidotāja kontam.

Teritoriju plānojumi

Pašvaldību teritoriju plānojumi ir brīvi izmantojami, jo sastādītas pēc normatīviem aktiem un uz tiem neattiecas autortiesības. Katrai pašvaldībai ir sava mājas lapa, kur pieejami aktuālie un bieži vēsturiskie plānojumi, piemēram Saulkrasti.

Informācija par lietošanu pieejama: Latvia/Teritoriju plānojumi (novecojusi lapa).