Latvia/Teritoriju plānojumi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

This article or section may contain out-of-date information. The information may no longer be correct, or may no longer have relevance.
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)

Izmantošanas pamatojums

Autortiesību likuma 6. pants nosaka, ka autortiesības neattiecas uz: "3) kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;"

Savukārt teritoriālo plānojumu sagatavošanu nosaka Teritorijas plānošanas likums un Pašvaldību teritoriju plānošanas likums.

Karšu uzlikšana uz JOSM

Pirmkārt, visas latvijas kartes ir LKS92 projekcijā, kas nozīmē ka liekot uz JOSMa virsū pa tiešo (ar image spraudni) jaiestata šī projekcija, pretējā gadījumā būs ievērojamas kļūdas.

Lietojot metacarta rectifier

Metacarta rectifier ir serviss, kas ļauj paņemt patvaļīgu bildi, piesaistīt to koordinātām un iegūt WMS slāni.

 • Pirmais solis - tikt pie bildes un augšupielādēt to šeit.
 • Otrais solis - salikt atbilstības starp ielādēto bildi un karti. Jālieto ir vismaz quadratic interpolation, lai korekti transformētu starp projekcijām. Vēlams salikt kādus 10 punktus.
  • Noklusēti par references karti tiek izmantots Googles ortofoto, bet prakse rāda ka tam ir kādi 2m nobīde no LGIA (kam tipa ir apm. 0.5m prezicitāte)
  • Par fonu var uzlikt arī LĢIA ortofoto (kur tas mums ieprikts), nospiežot Add layer un ievadot LGIA WMS linku.
  • Varbūt kāds zin kādu Mapnika WMS, ko izmantot referencēšanai?
 • Trešais solis - spiežam Warp, nokopējam WMS linku un ieliekam to JOSMā zvēlnē atver WMS -> Rectified image... un ieliek saiti.

Karšu pievienošana gisnet.lv WMS servisam

Padot ziņu par servisam pievienojamiem pagastiem/novadiem gisnet.lv ļaudīm (Pēteris Brūns, Māris Nartišs). Lai nebūtu jānotralina laiks pašvaldību lapās par plānojuma tēmu lūgums precīzi norādīt failu, kura saturu gribam redzēt servisā. Ar reakcijas laiku var būt šavaki gadījumos, ja plānojums ir jākonvertē un jāiesien koordinātēs. Tas neprasa daudz laiku bet tomēr... Ja ir talants un spējas sagatavot izvēlēto plānojumu kā ģeoreferencētu attēlu pievienošana servisam var notikt krietni ātrāk.

Pārvēršot uz vektoru datiem

PDF failus var pārvērst uz vektoru datiem, lietojot pdfimport JOSM spraudni, lietošanas pamācība.

Apzinātie teritoriju plānojumi

Importētie vektordatiSERVICE URL: http://www.gisnet.lv/cgi-bin/terplani?

Pilsētas

Pilsētas
Nosaukums Avota lapa Saite WMS slānis
Rīga http://www.rdpad.lv/rpap/rpap_ar_grozijumiem/ TODO
Baloži http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=130 [1]PDF balozi
Cēsis http://www.cesis.lv/?d=640 [2]PDF TODO
Gulbene http://www.gulbene.lv/index.php/teritorijas-plnojumi [3]PDF TODO
Jūrmala http://jurmala.lv/page.php?id=1398 [4]ZIP jurmala_sl

jurmala_ml

Ogre http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/teritorijas_planojums/ [5]PDF ogres_pilseta
Kandava http://www.kandava.lv/Default.asp?id=212&sid=1336 [6]PDF kandava
Talsi http://www.talsi.lv/public/31449.html TODO
Valmiera http://www.valmiera.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=61&lang=lv valmiera_pasreizeja_izmantosana, valmiera_satiksmes_infra

Novadi

Novadi
Nosaukums Avota lapa Saite WMS Slānis
Amata http://www.amatasnovads.lv/?page_id=26 TODO
Baldone http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=229 TODO
Burtnieki http://www.burtniekunovads.lv/teritoriju-planojumi burtnieku_ciems, burtnieku_pagasts, valmieras_pagasts
Dundagas_novads http://www.dundaga.lv/dokumenti/planojums TODO
Ikšķiles_novads http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/buvvalde/teritorijas-planojums http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=118 TODO
Kandavas_novads http://www.kandava.lv/Default.asp?id=212&sid=1336 TODO
Ķekavas_novads: Daugmales pagasts http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=130 [7]PDF daugmale
Ķekavas_novads: Ķekavas pagasts http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=130 [8]PDF kekava
Kokneses_novads http://www.koknese.lv/?s=115
Līgatnes_novads - Ligatne
Ogres_novads http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/teritorijas_planojums/ [9]PDF ogres_novads
Saulkrastu_lauku_teritorija http://www.saulkrasti.lv/lv/teritorijas_planojums/199 saulkrasti_palnota
Vārkavas_novads http://www.varkava.lv/98_teritorija/teritorija.html
Salacgrīvas_novads (Ainaži, Salacgrīva, Tūja, Liepupe) http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
Salas novads (Sēlija, daļa Jēkabpils) http://salasnovads.lv/index2.php?sadID=40 [10]PDF [11]PDF

Apzīmējumu / tag leģendas

Valmieras pilsēta

Apdzīvotās teritorijas:

 • Jauktas darījumu un dzīvojamās zonas - landuse:retail
 • Dzīvojamās apbūves teritorijas - landuse:residential
 • Darījumu iestāžu apbūves teritorijas - landuse:comercial
 • Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas -
 • Jauktas ražošanas objektu teritorijas - landuse:industrial
 • Tehniskās apbūves teritorijas -
  • ap dzelzceļu - landuse:railway
 • Garāžu teritorijas - landuse:garages
  • amenity:parking garāžām nelietojam! --Lafriks 15:04, 3 August 2010 (BST)

Apstādījumu un dabas teritorijas - zaļās, rekreācijas teritorijas: - landuse:forest (ja mežš), landuse:meadow (ja pļava)

 • Parki - leisure:park
 • Parkmeži - natural:wood
 • Pilsētas mežu teritorijas - landuse:forest

Citas:

 • Kapsētu teritorijas - landuse:cemetery
 • Ūdenstilpnes - natural:water

Saulkrastu lauku teritorija

 • Ūdeņi - natural:water
 • MS - Mežu teritorijas - landuse:forest
 • - Dabas parks "Piejūra" - TODO
 • - biotopi - TODO
 • LKT - Labiekārtotas koplietošanas teritorijas - TODO
 • V - Viensētu apbūves teritorijas - TODO
 • JD - Jauktās sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas - landuse:comercial
 • VDM - vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas - landuse:allotments
 • SA, RSA - Savrupmāju apbūves teritorijas (ieskaitot retinātās - RSA) - TODO
 • SAM - Savrupmāju apbūve mežu teritorijās - TODO
 • DDZ - daudzīvkļu apbūves teritorijas - landuse:residential
 • JRD - jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas - landuse:industrial
 • RTA - jauktas darījumu iestāžu teritorijas - atkarībā no iestādes

.... TODO ...

 • DTZK - Pļavu teritorijas - landuse:meadow
 • R - Kapsētas - landuse:cemetery
 • - Ostas teritorija - TODO