Linköping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Linköping, Östergötland

Latitud : 58.40, Longitud : 15.61
Se kartan över Linköping
Redigera kartan
Externa länkar:
Mall för att skapa info om nya ställen

Linköping är större stad i Östergötland på latitud 58.40, longitud 15.61.


Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Status

Orter, byar och förorter

Ort Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Berg Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4)Fuel (3/4) : ingwa: ingwa: ingwa: ingwa
Linghem Car (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (2/4)Foot (1/4)Fuel (3/4)Restaurant (3/4) Endast samhället kartlagt, ej kringliggande småbyar. : matli: matli: matli
Ljungsbro Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Fuel (3/4) Det finns ett nybyggt område: norr om rondellen (okänt namn). Uppdatera! : ingwa: ingwa: ingwa: ingwa
Malmslätt Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (3/4)Bike (3/4) Kanske Tokarp borde integreras här i stället för att ha en egen rad. Tokarp är i alla fall klart, Kärna nästan klart och resten av Malmslätt verkar klart, men håller på att kollas : Ka-Ka: Ka-Ka: Ka-Ka: Ka-Ka
Slaka Car (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (3/4)Transport (2/4)Public (2/4)Fuel (X/4) Busshållplatser kan vara kompletta - kolla i busstidtabellen om någon saknas. Skolor och kyrkor uppmärka, sportanläggningar saknas. : Creideiki: Creideiki: Creideiki: Creideiki: Creideiki
Tokarp Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (2/4)Fuel (X/4) : ingwa: ingwa: ingwa: ingwa: Ka-Ka
Vikingstad Car (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4) : bjobr

Linköping

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Linköping Barhäll Car (4/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Fuel (X/4) Kolla nordvästra hörnet: Fasangatans, Tjädergatans avgränsningar : JLS: JLS / ingwa: JLS
Linköping Berga Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4)Bike (1/4) Det saknas mestadels adresser (husnummer) på byggnader : ingwa: ingwa: ingwa
Linköping Blästad Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4) Bilvägar, gång och cykelvägar verkar vara inritade men måste kollas. Stora delar av bostadshusen är inte inritade och därmed saknas även adresser (husnummer)
Linköping Centrum Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4) Området begränsas av Västra vägen-Industrigatan-Hamngatan-Drottninggatan
Linköping Ekholmen Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4) Ett fåtal gator i sydvästra delen saknas. Bostadshus inritade, men adresser (husnummer) saknas.
Linköping Ekkällan Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4) De håller på att bygga ett nytt område där. Måste kollas igen om ett tag, t ex våren 2009. : ingwa: ingwa
Linköping Garnisonen Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4) Cykelvägarna kan vara fullständiga men måste kollas. : ingwa: ingwa: ingwa
Linköping Gottfridsberg Car (3/4)Labelled (2/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4)Fuel (3/4)Nature (X/4) Området begr. av Industrigatan-Västra Vägen-Bergsvägen-Malmslättsvägen. : JLS: JLS
Linköping Hackefors Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4) Gatorna i bostadsdelen kan vara fullständiga men måste kollas och industriområdet saknas till stor del.

Byggnader för industridelen inritade, men bostadshus saknas till stora delar. Inga addresser (husnummer) på varken insdustribyggnader eller bostadhus.

: JLS: JLS
Linköping Haninge
Linköping Hejdegården Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4) : ingwa: ingwa
Linköping Hjulsbro Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4) Gatorna kan vara fullständiga men måste kollas. Bostadshus saknas och därmed även adresser (husnummer). : JLS: JLS
Linköping Johannelund Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4) : ingwa: ingwa
Linköping Jägarvallen Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (3/4) : ingwa: ingwa
Linköping Kallerstad
Linköping Lilla Mjärdevi Car (3/4)Labelled (3/4)Bike (1/4) : ingwa: ingwa
Linköping Mjärdevi Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4)Fuel (X/4)Tourist (3/4) : ingwa: ingwa: ingwa: ingwa: ingwa
Linköping Möjetorp
Linköping Lambohov Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Public (2/4) Cykelvägarna kan vara fullständiga men måste kollas. : ingwa: ingwa: Creideiki
Linköping Ramshäll Car (3/4)Labelled (3/4) : ingwa: ingwa
Linköping Ryd Car (3/4)Labelled (2/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4)Fuel (4/4) Kolla cykelvägarna : ingwa: ingwa: ingwa: ingwa / JLS
Linköping Råberga Car (2/4)Labelled (2/4) Gatorna kan vara fullständiga men måste kollas
Linköping Skäggetorp Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Fuel (3/4) Jag tror bilvägarna i sig är kompletta men saknar service/cykelvägar fram till husen. : JLS
Linköping Sviestad
Linköping Tallboda Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (1/4)Bike (2/4) Delar väster om Gränsliden saknas.
Linköping Tannefors Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Linköping Tornby Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4) Kan vara fullständigt men måste kollas
Linköping Torvinge
Linköping Ullstämma Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4) Brons-, Sten- och Järnåldersgatornakontrollerade aketh. Uppdaterar med cykelvägar. Knappt några bostadshus inritade och därmed saknas även adresser (husnummer). akethakethakethakethaketh
Linköping Universitetsområdet Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Fuel (X/4) Gatorna kan vara fullständiga men måste kollas :paran
Linköping Valla Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (1/4) Gatorna kan vara fullständiga men måste kollas.
Linköping Vasastaden Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4) Området begr. av Industrigatan-Bergsvägen-Västra Vägen-Vasaväge-Järnvägsgatan. Kan vara fullständigt men måste kollas.
Linköping Vidingsjö Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (2/4)Foot (2/4) : ingwa: ingwa
Linköping Vimanshäll Västra delen Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4) Väster om Söderleden : ingwa: ingwa
Linköping Vimanshäll Östra delen Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4) Öster om Söderleden : ingwa: ingwa
Linköping Visätter

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Roxen

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Exempel1 lcn

Se även Sweden/Cycle_networks

Vägar till angränsande kommuner

 • E4 västergående Mjölby
 • E4 östergående Norrköping

Mapper meetings

 • Inga planerade för tillfället

Bra-att-ha-länkar