Malmö

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Malmö, Skåne län
Wikidata

latitude: 55.60, longitude: 13.00
Browse map of Malmö 55°36′00.00″ N, 13°00′00.00″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Malmö is a city in Skåne län at latitude 55°36′00.00″ North, longitude 13°00′00.00″ East.

Loading map...

Status

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.
City Area/village Status Remarks Mapped by / Checked by
Malmö inner city Labelled Car Bike Foot Public Fuel Hotel Restaurant Tourist Water 
Malmö ... Labelled Car Bike Foot Public Fuel Hotel Restaurant Tourist Water 

Rivers, lakes, canals

 • ...

Neigbourhood cities

Mapper meetings

2008

WikiProject Sweden/Malmö/2008 meeting plans

2013

Malmö före mapparträffen
Det här blev gjort
 • 23 mars kl 12.00 i västra stationshuset i Lund håller vi en kontorsmapparträff med fokus på att få in så mycket hus som möjligt i Malmö. Alla är förstås välkomna. Ta med er egen laptop och förtäring. /Grillo (talk) 08:43, 20 March 2013 (UTC)
  • Vi blev sju totalt (tror jag), och fick en hel del gjort plus att vi hade trevligt. Britta från Stadsbyggnadskontoret i Lund kom också förbi en sväng och lekte lite kod med intresserade. Internet funkade förstås inte som det skulle, så fler än troligen lämpligt satt på samma mobila nät... Troligen blev alla till råga på allt förkylda på kuppen eftersom undertecknad drabbats av rinnsnuva samma dag... Det här får vi göra igen! /Grillo (talk) 15:12, 27 March 2013 (UTC)