Lund

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Lund, Skåne län
Wikidata

latitude: 55.70, longitude: 13.19
Browse map of Lund 55°42′00.00″ N, 13°11′24.00″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Lund is a city in Skåne län at latitude 55°42′00.00″ North, longitude 13°11′24.00″ East.

Loading map...

Obs: när ni mappar i Lund så se till att fråga User:Grillo efter Lunds kommuns ortofoto, som är bättre än Bing. Bland annat ligger Bing fel och om man "konkurrerar" med olika ortofoton läggs byggnader och vägar ömsom rätt och ömsom fel.

Lund Municipality WMS

Status

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.
City Area/village Status Remarks Mapped by / Checked by
Lund inner city Labelled Car Bike Foot Public Fuel Hotel Restaurant Tourist  State Water.svg
Lund ... Labelled Car Bike Foot Public Fuel Hotel Restaurant Tourist  State Water.svg

Rivers, lakes, canals

 • Höje å, klar
 • Reningsverksdammarna, klara
 • Sjön Sjön, klar

Neigbourhood cities

Mapper meetings

 • 23 mars 2013 kl 12 på Västra Stationen i Lund. Se mailinglistan.
 • 2 eller 3 november 2012. Se mailinglistan för mer information.

To do

 • Alla universitetshus bör taggas med operator=Lunds universitet eller dylikt och name=Institutions- eller byggnadsnamn, baserat på vilket som brukar användas. Exempelvis hyser Ekonomihögskolan, Geocentrum och Matematikhuset flera institutioner. Vet man vilket ämne som studeras i ett visst hus kan man sätta namn enligt ämnet tills vidare.
 • Fler grönytor behöver läggas till.
 • Flera områden saknar ytor för residential/commercial/industrial
 • Check for tasks on pages, that link to Lund.