Ms:Essential links where to get help

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Gunakan kotak gelintar di hujung atas kanan untuk gelintaran wiki(en) untuk menemukan halaman yang boleh menjawab persoalan anda.
  • Map Features(en) — berguna untuk mengetahui tag yang sesuai diletakkan terhadap pelbagai ciri-ciri yang pelbagai jenis, lihat juga Category:Features(en) untuk rujukan yang lebih lanjut.
  • Projek pemetaan(en) — halaman ini mengandungi maklumat tentang berbagai-bagai jenis projek OpenStreetMap khusus bagi topik-topik tertentu atau kawasan-kawasan/negara-negara tertentu.
  • Category:Portals(en) — "pemuka-pemuka depan" wiki, anda juga mungkin berminat untuk meninjau kategori peringkat atasan Category:Categories.
  • help.openstreetmap.org — soalan jawab ala forum bagi permasalahan biasa.
  • switch2osm — penerangan bagaimana dan kenapa memilih untuk menggunakan OpenStreetMap berbanding perkhidmatan-perkhidmatan lain.
  • Saluran perhubungan(en) — bagi menghubungi pengguna di forum, senarai mel, IRC atau pertemuan bersemuka.
  • Pertikaian(en).
  • Dapatkan bantuan(en) — rujukan bantuan yang lebih lanjut
  • Akhir sekali, soalan kerap ditanya mungkin menjawab persoalan-persoalan tertentu.