NL:Multipolygon Examples

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina bevat enkele voorbeelden uit de echte wereld voor relaties van het type multipolygon.

Voorbeelden voor mappers: Stap-voor-stap van een eenvoudig naar een complex voorbeeld

In dit hoofdstuk wordt een eenvoudig voorbeeld stap-voor-stap uitgebouwd naar een complex voorbeeld.

Stijl die wordt gebruikt om de voorbeelden te beschrijven:
 • Wegen zijn gemarkeerd met Arabische cijfers 1, 2, 3 ....
 • Niet-gesloten wegen worden gemarkeerd met grote zwarte stippen aan hun uiteinden.
 • Gebieden worden gemarkeerd door hoofdletters A, B, C, ....
 • De cijfers en letters in de afbeeldingen worden gevolgd door de tags voor het object (way of area) om de afbeeldingen voor zichzelf te laten spreken.
 • Alleen de voor het voorbeeld essentiële tags worden vermeld.
 • Tags die niet essentieel zijn voor het voorbeeld zijn weggelaten. Bijv. name=*, source=*.
 • De relaties worden beschreven in lijstvorm om ze beter leesbaar te maken dan notatie in XML.
 • Nieuw aan de relatie toegevoegde leden in de huidige stap worden gemarkeerd in >cursief.
Relatie
  Tag voor Relatie
  ...
  Lid van Relatie
 >Nieuw lid van Relatie
  ...
gebruikte stijl)

Bos (één rondgesloten weg)

Gesloten weg 1 is getekend en getagd met landuse=forest om bos A te beschrijven. Taggen van een gesloten weg met een tag die een gebied aangeeft resulteert op de kaart in een gebied. Dit werkt goed voor eenvoudige gebieden waarvan de omtrek bestaat uit één enkele weg en die geen gaten hebben. Je zou hier ook een multipolygoon kunnen gebruiken met alleen een buitenring, maar dat zou dit eenvoudige geval alleen maar compliceren.
Bos (één gesloten weg)

Bos met meertje (één buitenring en één binnenring)

Gesloten weg 2 is toegevoegd binnen het bos A en getagd met natural=water wat meertje B beschrijft. Gesloten weg 1 is nu niet meer getagd omdat er geen kenmerken zijn die kloppen voor het totale omsloten gebied: er zit immers een gat in, met andere kenmerken. Weg 1 geeft op zichzelf niet iets weer. Bos A is de groene ring: het gebied omsloten door weg 1 minus het meertje B, aangegeven door gesloten weg 2.

Anders gezegd, er is een ringvormig bosgebied, met weg 1 als buitenlijn (outer) en weg 2 als binnenlijn (inner). Daarom maken we een multipolygoon-relatie aan die getagd wordt met landuse=forest.

Multipolygoon A beschrijft het geval.

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
  inner 2
Bos met meertje (één buitenste en één binnenste ring)

Bos met twee meertjes (één buitenring en twee binnenringen)

Gesloten weg 3 is toegevoegd binnen het bos A en getagd met natural=water wat meertje C beschrijft. Multipolygoon Bos A wat is getagd met landuse=forest is nu het gebied dat wordt omsloten door weg 1 minus de meertjes B en C.

inner 3 is toegevoegd aan multipolygoon A:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
  inner 2
 >inner 3
Bos met twee meertjes (één buitenste en twee binnenste ringen)

Bos met twee meertjes en een eiland van struikgewas (Ingebedde of "geneste" multipolygoon)

Gesloten weg 4 is toegevoegd binnen meertje B en getagd met natural=scrub wat eiland D beschrijft.

Bos A (multipolygoon A) blijven ongewijzigd:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
  inner 2
  inner 3

Gesloten weg 2 is nu niet meer getagd als meertje, omdat dat niet meer het gehele door weg 2 omsloten gebied beschrijft. Meertje B, wat is getagd met natural=water, is nu de blauwe ring: het gebied omsloten door weg 2 minus het eiland D.

Dit meertje zonder het eilandje wordt daarom beschreven door een tweede multipolygoon B:

Relatie B:
  type=multipolygon
  natural=water
  outer 2
  inner 4
Bos met twee meertjes en een eiland (Genested multipolygonen)

Bos met 2 meertjes, eiland, grenzen en highway (Meerdere wegen vormen de buitenste multipolygoon en de ingebedde "geneste" multipolygonen)

Opmerking: het gebruik van highways (lijnelementen) als omtrek voor landuse (gebieden), al dan niet in multipolygonen, wordt afgeraden. Dit omdat latere aanpassingen of verschuivingen van de weg of het gebied meteen een meestal ongewenste verschuiving van de verbonden elementen teweegbrengen.

Weg 1, die in zijn geheel de omtrek vormde van bos A, wordt nu gesplitst en gedeeltelijk vervangen. De lineaire wegen 5, 6, 7 en 8 worden toegevoegd en getagd met boundary=administrative. Verder worden de lineaire wegen 9, 10 en 11 toegevoegd en getagd met highway=unclassified.

Weg 2, die werd gebruikt als de gehele grens van meertje B, wordt ook gesplitst. De wegen 12, 13, 14 en 15 worden toegevoegd en getagd met highway=track. Er zijn eigen kaartobjecten voor de wegen 5 tot en met 15 en dus worden zij daarmee getagd, ongeacht of zij leden zijn van multipolygonen omdat zij geen gebieden zijn.

De rest van weg 1 en de wegen 6 en 10 vormen nu de omtrek van bos A. outer 6, outer 10 en inner 13 worden toegevoegd aan multipolygoon A:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
 >outer 6
 >outer 10
  inner 2
 >inner 13
  inner 3

De wegen 2 en 13 vormen de grens voor meertje B. outer 13 wordt toegevoegd aan multipolygoon B:

Relatie B:
  type=multipolygon
  natural=water
  outer 2
 >outer 13
  inner 4
Bos met 2 meertjes, eiland, grenzen en highway (Meerdere wegen vormen geneste multipolygonen

Opmerkingen:

 • Wanneer een highway wordt gekozen als grens van een gebied dan is de rand van de weg en niet het (denkbeeldige) midden van de weg de grens.
 • Sommige mappers prefereren om wegen te gebruiken als grenzen van gebieden zoals in het voorbeeld, sommige prefereren het tekenen van afzonderlijke lijnen en sommige gebruiken beide, afhankelijk van de situatie.
 • Deze reeks voorbeelden begon met gebieden. In de praktijk is meer waarschijnlijk om lineaire objecten, zoals highways, te hebben vóórdat gebieden worden toegevoegd.

Weiland aangrenzend aan bos en erf aangrenzend aan meertje (Aangrenzende multipolygonen en aangrenzende binnenste gebieden)

De eerdere weg 1 wordt opnieuw gesplitst in een nieuwe korte weg 1 en een nieuwe weg 16 die wordt getagd met barrier=fence. Weg 17 wordt toegevoegd en getagd met barrier=fence. Weg 18 wordt toegevoegd en niet getagd. Wegen 7, 16, 17 en 18 vormen de grens van het weiland E dat grenst aan bos A. Zij delen de weg 16. Gesloten weg 19 wordt toegevoegd binnen het weiland E en getagd met landuse=farmyard wat het erf G beschrijft. Gesloten weg 20 wordt toegevoegd met behulp van de twee noordelijke knopen van weg 19 en het tekenen van een gedupliceerde weg bovenop de noordelijke grens van het erf G. Weg 20 wordt getagd met natural=water wat een derde meertje F beschrijft.

outer 16 wordt toegevoegd aan multipolygoon A:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
 >outer 16
  outer 6
  outer 10
  inner 2
  inner 13
  inner 3

Multipolygoon B blijft ongewijzigd:

Relatie B:
  type=multipolygon
  natural=water
  outer 2
  outer 13
  inner 4

Weiland E wordt beschreven dor een nieuwe multipolygoon E:

Relatie E:
  type=multipolygon
  landuse=farmland
  outer 7
  outer 16
  outer 17
  outer 18
  inner 19
  inner 20
Weiland aangrenzend aan bos en erf aangrenzend aan meertje

Opmerkingen:

 • Gedupliceerde wegen, d.i. wegen bovenop elkaar, zijn toegestaan, gedupliceerde knopen, d.i. knopen bovenop elkaar, niet.
 • Gedupliceerde wegen kunnen worden voorkomen door multipolygonen te gebruiken. Maar in dit geval zou het een eenvoudig geval juist compliceren.

Drie afzonderlijke weilanden (Afzonderlijke buitenste ringen)

Weg 21 wordt toegevoegd en niet getagd. Weg 22 wordt toegevoegd en getagd met barrier=fence. Weg 21 en 22 vormen weiland E2 wat is afgescheiden van, maar behoort tot weiland E.

Weg 23 wordt toegevoegd en niet getagd. Weg 24 wordt toegevoegd en getagd met barrier=fence. Weg 23 en 24 vormen weiland E3 wat is afgescheiden van, maar behoort tot weiland E. Gesloten weg 25 wordt toegevoegd binnen weiland E3 en getagd met natural=water wat meertje H beschrijft.

Multipolygoon A blijft ongewijzigd:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 1
  outer 16
  outer 6
  outer 10
  inner 2
  inner 13
  inner 3

Multipolygoon B blijft ongewijzigd:

Relatie B:
  type=multipolygon
  natural=water
  outer 2
  outer 13
  inner 4

outer 21, outer 22, outer 23, outer 24 en inner 25 worden toegevoegd aan multipolygoon E:

Relatie E:
  type=multipolygon
  landuse=farmland
  outer 7
  outer 16
  outer 17
  outer 18
  inner 19
  inner 20
 >outer 21
 >outer 22
 >outer 23
 >outer 24
 >inner 25
Drie afzonderlijke weilanden (Afzonderlijke buitenste ringen)

Voorbeelden voor mappers

Weide met weiland met twee bossen met struikgewas (Polygonen genest in 4 niveaus)

Regel: Als polygonen worden genest in verscheidene niveaus, is de veiligste manier om

 • alleen de meest binnenste gesloten wegen te taggen met een tag die een gebied beschrijft en
 • de andere gesloten wegen alleen op een manier te taggen dat geen gebied wordt beschreven en
 • meerdere multipolygonen te gebruiken die elk twee aangrenzende niveaus beschrijven.

Dit voorbeeld komt van oorsprong van de discussie Verschachtelte Multipolygone op het Duitse forum.

Gesloten wegen 1 en 2 omsluiten gebieden met gaten. Dus zijn er multipolygonen nodig en de wegen zijn niet getagd. Wegen 3 en 4, als ook 5 en 6, zijn meerdere wegen die gebieden omsluiten. Dus zijn er multipolygonen nodig. Wegen 3 en 6 worden getagd met hun eigen kaartobjecten. Wegen 4 en 5 hebben geen kaartobjecten en worden dus niet getagd. Gesloten weg 7 heeft geen gaten en wordt getagd met een kaartobject dat een gebied beschrijft. Er is dus geen multipolygoon nodig.

Multipolygoon A beschrijft de weide A, multipolygoon B het weiland B, multipolygoon C het bos C en multipolygoon D het bos D:

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=meadow
  outer 1
  inner 2
Relatie B:
  type=multipolygon
  landuse=farmland
  outer 2
  inner 3
  inner 4
  inner 5
  inner 6
Relatie C:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 3
  outer 4
Relatie D:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  outer 5
  outer 6
  inner 7
Weide met weiland met twee bossen met struikgewas (Polygonen genest in 4 niveaus)

Bos met drie soorten houtopstand

Dit voorbeeld komt van oorsprong uit de discussie Multipolygone, z.B. See oder Gebäude in Waldfläche op het Duitse forum. Het demonstreert hoe huidige afwijkingen van de renderers in het verwerken van multipolygonen kan wordne omzeild terwijl nog steeds correct wordt getagd overeenkomstig de realiteit. Geen taggen voor de renderer.

Theorie:

Een groot bos met gemixte houtopstanden dat drie gaten heeft met coniferen, bladachtigen en gemixt kan in theorie correct worden beschreven door Relatie A. Maar de renderers, inclusief bewerker JOSM, verwerken het momenteel niet op de correcte wijze. Gesloten wegen 1, 2, 3 en 4 zijn getagd zoals weergegeven in de afbeelding. Weg 1 omsluit het gehele gebied.
Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  wood=mixed
  outer 1
  inner 2
  inner 3
  inner 4
Bos met drie soorten houtopstand (Theorie)

Praktijk:

De volgende beschrijving is ook correct, maar gebruikt vier multipolygonen om de huidige afwijkingen van de renderers te omzeilen. Weg 1 en relatie A blijven ongewijzigd. De tags van de wegen 2, 3 en 4 worden verplaatst van de wegen naar de nieuwe relaties B, C, D.

Relatie A:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  wood=mixed
  outer 1
  inner 2
  inner 3
  inner 4
Relatie B:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  wood=coniferious
  outer 2
Relatie C:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  wood=deciduous
  outer 3
Relatie D:
  type=multipolygon
  landuse=forest
  wood=mixed
  outer 4
Bos met drie soorten houtopstand (Praktijk)