NL:Recreatieve paden wegen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Recreatieve paden en wegen (RPW's) in Nederland, voorstel taggingschema voor Nederland.

Aanleiding en afbakening van dit voorstel

Waarom dit voorstel

Veel osm-ers in Nederland zijn aktieve fietsers en wandelaars, die het mappen voor OSM combineren met fiets- en wandeltochten in het buitengebied. Aktieve fietsers en wandelaars zoeken doorgaans bewust wegen en paden op die buiten het 'officiele' wegennetwerk zijn gelegen. Deze recreatiepaden en -wegen verschillen in vele opzichten van het 'officiele' wegennetwerk en vraagt om een zelfstandige aanpak bij het taggen. Uit discussies binnen de OSM-gemeenschap is het classificeren van het normale wegennet op basis van 'wettelijke status' onomstreden, maar voor het classificeren van 'trails en tracks' is er een scherpe scheiding tussen het 'wettelijke status'-kamp en het 'uiterlijk voorkomen'-kamp. Het 'wettelijke status'-kamp wordt gevormd door osm-ers in GB waar veel recreatieve paden en wegen een duidelijke 'wettelijke status' hebben. In Nederland hebben maar weinig RPW's een 'wettelijke status' en er is reden om een eigen tagging-systeem op dit vlak te overwegen.

Ik merk dat ik nu al moe ben van het steeds weer intikken van 'recreatieve paden en wegen', dus ik stel voor om vanaf nu van RPW's te spreken. Of maken we er TT's (tracks en trails) van ?

Afbakening.

Ik (--rvanderh 20:40, 5 August 2007 (BST)) ben dit proposal begonnen omdat ik zelf een aktieve wandelaar ben die veel door Nederland zwerf over onverharde en ongebaande paden en wegen. Ik wil mijn wandeltochten combineren met het mappen van de OSM-kaart. Ik wil mijn mapping-werk echter beperken zodat mijn (hoofd-)hobby er niet onder gaat leiden. Het heeft echter geen zin om alleen 'echte' wandelpaden te inventariseren. Ik maak namelijk ook veel gebruik van paden die ik met andere gebruikers deel (fietsers, ruiters, skaters, landbouwverkeer, ....). Graag zoek ik samen met deze gebruikers een gezamelijke modus om onze hobby's efficient met het mappen voor osm te kunnen delen. Hieronder mijn voorstel voor een afbakening van RPW's die verder in dit voorstel behandeld gaan worden.

Welke soort paden/wegen ?

Zeker wel
 • alle vrijliggende fiets- en wandelpaden buiten de bebouwde kom
 • alle voor auto's afgesloten onverharde of half verharde wegen (boswegen, landbouwwegen, ...)
Onder discussie (voorlopig wel)
 • vrijliggende paden in de bebouwde kom (bv in parken, langs water, ...)
Onder discussie (voorlopig niet)
 • zandwegen, kasseiwegen of andere on- of slecht verharde wegen, ook als ze een wettelijke status hebben.
 • verharde fiets- en wandelpaden op of (direct) langs autowegen.
 • doodlopende wegen. Zijn vaak voor fietsers/wandelaars niet doodlopend, maar wel aantrekkelijk omdat autoverkeer heel beperkt is.

Welke soorten gebruikers

Zeker wel
 • voetgangers (incl joggers)
 • fietsers (incl mountainbikers)
 • ruiters
Twijfel
 • bromfietsers (vormt in RVV speciale groep, maar valt dit onder recreatie ?)
 • motoren (vormt in RVV speciale groep, maar valt dit onder recreatie ?)
 • skaters (bijzondere vorm van voetgangers ?)

Recreatieve paden en wegen in OSM

Huidige opzet tagging schema

Voor de RPW's zijn momenteel de afgesproken relevante map_features:

 • highway=footway
 • higway=bridleway
 • highway=cycleway
 • surface=paved/unpaved/cobblestone
 • tracktype=grade1/grade2/grade3/grade4/grade5

Er zijn echter diverse discussies gaande om zaken meer of minder drastisch te gaan aanpassen.

Schets van diverse ontwikkelingen

Op dit moment zijn er voorstellen ingediend voor de volgende aanpassingen:

 • highway=unsurfaced
Wordt nergens besproken, maar is wel als voorstel opgenomen. Wordt al meegenomen in de rendering van osm-kaarten
 • route=track of route=road/track/trail/path
Ben is in User:Ben./Highways een principiele discussie begonnen over de vraag of highways nu primair op basis van 'wettelijke status' of van 'uiterlijk voorkomen' moeten worden geclassificeerd. Hij constateert dat de gemeenschap gesplitst lijkt te worden door deze benadering. Helaas kan ik geen bron voor de discussie die hierop gevolgd is terug vinden, maar het lijkt erop dat er bij de country-boys consensus lijkt te ontstaan om in elk geval de RPW's in een nieuwe taggingschema onder te brengen (route ipv highway). Vreemd genoeg is route=track nog niet 'approved', maar de onderliggende tracktypes al wel
 • network=xxx
In Proposed_features/Network wordt voorgesteld om een aparte tagging op te nemen voor netwerken van buslijnen, metrolijnen, nationale fietsnetwerken, etc.
 • route=xxx
Let op, dit is wat anders dan eerder genoemde route=track ! In Proposed_features/Marked_trail wordt voorgesteld een aparte tagging op te nemen voor het in kaart brengen van de divese wandel-,fiets- en andere netwerken. Men betoogt dat dit iets anders is dan "network=xxx". Ik zie geen verschil.

Verder is belangrijk om te melden dat ene Andy Robinson bezig is met een voorstel voor een nieuw taggingsysteem voor openstreetmap, codenaam STAGS. Het hoe en wat is mij nog onduidelijk, maar het schijnt dat in dit systeem verschillende benaderingen van gebruikers (bv 'wettelijke status' versus 'uiterlijk voorkomen') beter op elkaar kunnen worden afgestemd

Toepassing op free-map.org.uk

Nick Whitelegg heeft een parallel open-kaart project op OSM lopen: www.free-map.org.uk. Hij projecteert alle verzamelde RPW's in GB op deze kaart. Veel GB-gebruikers van OSM gebruiken deze kaart als ze de resultaten van hun werk willen bekijken of raadplegen. Uit de discussies maak ik op, dat men zich bij de gekozen wijze van tagging vaak laat leiden door de manier waarop de data gerenderd wordt op www.free-map.org.uk. De aanwijzingen die Nick geeft worden daarom vaak strikt opgevolgd, ook al zijn deze niet geheel volgens het binnen OSM overeengekomen tagging-schema. Het lijkt me belangrijk om in het voortgaande rekening te houden met Nick's tagging-schema, dat beschreven staat in UK_public_rights_of_way.

De volgende zaken zijn afwijkend:

1. Nick verwacht voor highway=cycleway expliciet bicycle=yes en voor highway=footway expliciet foot=yes. Hij gaat dus niet uit van de impliciete waarde die aan de wettelijke status van highways gekoppeld is.
2. Nick gebruikt de niet afgesproken tag highway=byway, voor landwegen opengesteld voor fietsers en wandelaars en MET een wettelijke status (bicycle=yes,foot=yes).
3. Nick gebruikt de niet afgesproken tag highway=unsurfaced voor landwegen zonder wettelijke status maar opengesteld voor ruiters en wandelaars (horse=permissive,foot=permissive)

Recreatieve paden en wegen (RPW's) in Nederland

Informatie over de juridische status van wegen staat op wikipedia en bij wandelvereniging Nemo. Belangrijk zijn de termen openbaar en toegankelijk Een weg/pad is een openbare weg als het in een wegenlegger van een overheid (gemeente,provincie,waterschap,rijk) is opgenomen. In het veld is een een openbare weg/pad te herkennen aan de aanwezigheid van straatnaambordjes en verkeersborden uit het RVV. Er is sprake van 'toegankelijkheid' als een weg/pad niet met hekken of andere obstakels is afgesloten en er geen bordjes 'verboden toegang' of vergelijkbare strekking staan. Het gebruiken van een weg/pad zonder obstakels en bordjes is dus in principe toegestaan (permissive). In de praktijk maken veel eigenaren problemen als er over privewegen/paden op hun terrein wordt gelopen. Ik stel daarom voor deze 'ongemarkeerde' wegen/paden apart te benaderen in osm.

Uit de RVV wordt onderscheid gemaakt in zes soorten gebruikers: auto's,motorrijders,bromfietsen,fietsen,ruiters en voetgangers. Skaters, renners, mountainbikers, schaatsers, langlaufers,... zijn slechts bijzondere vormen van fietsers of voetgangers. Gezien de afbakening van dit document kunnen auto's,motorrijders buiten beschouwing blijven. Hoewel bromfietsen ook niet echt binnen de doelgroep vallen, stel ik voor ze wel apart te taggen, omdat ze gebruik mogen maken van een deel van de fietspaden.

Openbaarheid/toegankelijkheid

Openbare wegen/paden

Deze zijn in het veld herkenbaar door straatnaambordjes en verkeersborden (RVV). In principe zijn openbare wegen voor alle gebruikers toegestaan. Maar verkeersborden kunnen de openbaarheid voor bepaald gebruik beperken.

Bord/markering Beschrijving Bron Tagging Opmerking
Nederlands verkeersbord C14.svg C14 - Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=yes;bicycle=no;horse=unknown; Geldt ook voor renners, rolstoelgebruikers, skaters, ....
Nederlands verkeersbord C15.svg C15 - Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=yes;bicycle=no;horse=no Geldt ook voor mountainbikers. Voetgangers toegestaan als voetpad ontbreekt.
Nederlands verkeersbord C16.svg C16 - Gesloten voor voetgangers Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=no;bicycle=unknown;horse=unknown Geldt ook voor renners, rolstoelgebruikers, skaters, .....
Nederlands verkeersbord G7.svg G7 - Voetpad Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=yes;bicycle=no;horse=no Geldt ook voor renners, rolstoelgebruikers, skaters
Nederlands verkeersbord G9.svg G9 - Ruiterpad Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=no;bicycle=no;horse=yes Geldt ook voor pony's en shetlandpaarden, rhino's is onduidelijk ;)
Nederlands verkeersbord G11.svg G11 - Verplicht fietspad Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=unknown;bicycle=yes;horse=no Geldt ook voor mountainbikers. Voetgangers toegestaan als voetpad ontbreekt.
Nederlands verkeersbord G12a.svg G12a - Fiets-/Bromfietspad Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=unknown;bicycle=yes;horse=no Geldt ook voor mountainbikers. Voetgangers toegestaan als voetpad ontbreekt.
Nederlands verkeersbord G13.svg G13 - Onverplicht fietspad Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=unknown;bicycle=yes;horse=no Geldt ook voor mountainbikers. Voetgangers toegestaan als voetpad ontbreekt.
Nederlands verkeersbord K7.svg K7/K8 - Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=unknown;bicycle=yes;horse=no Geldt ook voor mountainbikers. Voetgangers toegestaan als voetpad ontbreekt.
Verkeersborden.jpg Veel van de overige borden uit de RVV vormen een bewijs dat een weg opengesteld is voor voet/fiets/paard Reglement Verkeerstekens en Verkeersborden foot=yes;bicycle=yes;horse=yes d
Straatnaambord.jpg Als er geen RVV-borden staan, maar wel een sraatnaambord dan is het een openbare weg voor alle verkeer foot=yes;bicycle=yes;horse=yes d

Toegankelijke wegen/paden

Als er langs een weg/pad geen straatnaambordjes of verkeersborden staan is er geen sprake van een openbare weg, maar een private ofwel eigen weg. Ook private wegen zijn in principe toegankelijk. Dat geldt zeker als de eigenaar dat duidelijk maakt door:

 • Bordjes waarop staat dat het toegankelijk is
 • Voorzieningen als bankjes, wandelhekjes, prullenbakken, ...
 • Markeringen van fiets-, wandel- of andere routes langs weg/pad.

Een toegankelijk pad tag je als access=permissive (alle verkeer), foot=permissive (alleen voetgangers), bicycle=permissive (alleen fietsers), etc. Er is aanleiding om bij toegankelijke wegen ook tags als mountainbike=permissive of skater=permissive, etc te zetten als dit uit borden,markeringen duidelijk wordt.

Bord/markering Beschrijving Bron Tagging Opmerking
Opengesteld.jpg Vrij wandelen op wegen en paden Staatsbosbeheer foot=permissive;bicycle=no;horse=no Op het bordje is nadrukkelijk sprake van 'wandelen', fietsen en paardrijden lijkt dus niet toegestaan. Maar mischien dat andere bordjes of markeringen dit nuanceren.
Eigenweg.jpg Eigen Weg foot=permissive;bicycle=unknown;horse=unknown Een bordje 'Eigen weg' betekent iig geen 'openbare weg'. Het betekent echter niet 'niet toegankelijk'. De wandelroutemarkeringen op het paaltje geven aan dat wandelen in elk geval WEL is toegestaan.

Niet toegankelijke wegen/paden

Als een pad duidelijk en opzettelijk is afgesloten met een hek of een andere obstakel, dan kan je aannemen dat het gebruik niet is toegestaan. Soms is alleen een bepaald gebruik niet toegestaan. Een hek waar je eenvoudig omheen kan lopen of fietsen, hoef je dus niet als afgesloten te beschouwen, hetzelfde geldt voor lage veekeringen. Als er daarentegen ook duidelijke verbodsbordjes staan, dan is een weg/pad zeker afgesloten. Een afgesloten pad tag je als access=private (alle verkeer), bicycle=private;horse=private (als het alleen voor voetgangers toegankelijk is),

Twijfelgevallen:

 • Als er duidelijke bordjes staan dat een weg/pad is opengesteld maar een weg/pad is in de praktijk niet/moeilijk toegankelijk

Wegen/paden zonder (duidelijke) status

Wegen/paden waar geen borden of markeringen aanwezig zijn, goed begaanbaar zijn zonder hekken en obstakels. In principe zijn deze 'toegankelijk' en zou je deze als access=permissive kunnen taggen. Zeker als het weinig of niet gebruikte paden/wegen betreft wil de eigenaar hier wel eens heel anders over denken en riskeer je dat toekomstige gebruikers voor onaangename ontmoetingen komen te staan. Ik stel daarom voor om de status van deze wegen/paden standaard op access=unknown te stellen.

Type weg/pad, breedte

 • Wegen
Kenmerk: twee auto's 'kunnen' elkaar passeren. bv zandwegen op de Veluwe, kinderhoofdjeswegen in Drenthe
 • Landwegen (tracks)
Kenmerk: Breed genoeg voor één auto, maar niet voor twee. bv landbouwwegen, wegen in bossen en natuurgebieden
Uit discussie op de talk-list blijkt track vooral gedefinieerd te worden op basis van toegankelijkheid/begaanbaarheid voor auto's.
 • Paden
Kenmerk: te smal voor een auto, maar wel duidelijk aangelegd (verharding)
 • Sporen
niet aangelegd, maar door gebruik ontstaan.

Mischien gaat deze opdeling te diep. Wegen helemaal weglaten en paden/sporen samentrekken ?

Soort en kwaliteit ondergrond weg/pad

 • verhard,half verhard,onverhard
 • gras,aarde,zand,leem,grind,puin/sintels,beton,asfalt,klinkers,kinderhoofdjes,....
Lijkt me in Nederland een hele relevante opdeling. Op grond hiervan kan voor veel soorten gebruik worden nagegaan of het wegdek 'geschikt' is.
 • even,hobbelig,kuilen,diepe sporen,onbegaanbaar
Wordt in het buitenland (GB bv) veel gebruikt, maar lijkt me in Nederland niet erg relevant.

Beperkingen in openstelling/toegankelijkheid

Naast de beperkingen op openstelling/toegankelijkheid voor verschillende gebruikers, wordt het gebruik van paden/wegen soms ook anderszins beperkt:

 • Tijd
-in het broedseizoen gesloten
-in het jachtseizoen gesloten
-van zonsondergang tot zonsopgang gesloten

Voorstel

Ik doe twee voorstellen:

 • Zo dicht mogelijk bij het huidige afgesproken taggingsysteem blijven
 • Een systeem dat is toegespitst op NL en afwijkt van het afgesproken taggingsysteem.

Primaire keys (highway, route)

Naam Tagging OSM Bron Alternatief NL ? Beschrijving Default values
Voetpaden highway=footway Map_features route=trail Paden die zijn aangeduid als exclusief opengesteld voor voetgangers foot=permissive
Fietspaden highway=cycleway Map_features route=trail Paden die zijn aangeduid als exclusief opengesteld voor fietsers bicycle=permissive
Paden met gecombineerd gebruik highway=bridleway Map_features route=trail Paden die zijn opengesteld voor meer soorten gebruik geen
niet-auto wegen highway=track Proposed_features route=track (land)Wegen in bossen,natuurgebieden,militaire terreinen,landbouwgebieden, niet opengesteld voor auto's geen
autowegen highway=secondary/tertiary/.... Map_features Openbare wegen, bv zandwegen op de Veluwe en klinkerwegen in Drenthe. Getagged op basis van wegstatus geen

Keys ivm wettelijke status en openstelling

Voorstel aansluitend op Map_features

Key Values Bron Beschrijving Default values
foot=
bicycle=
horse=
xxx=
yes
permissive
private
map_features
yes: Wettelijke status aangegeven door RVV-borden.
permissive: borden,markeringen, voorzieningen geven aan dat openstelling voor een bepaald gebruik geldt.
private: borden of obstakels geven aan dat er geen openstelling voor een bepaald gebruik geldt.
geen

Alternatief voorstel

Key Values Bron Beschrijving Default values
access:foot=
access:cycle=
access:horse=
access:xxx=
highway
provided
permissive
suggested
private
User:Ben./Highways
highway: Wettelijke status aangegeven door RVV-borden.
provided: Fiets- en wandelpaden of -stroken op of (direct) langs autowegen.
permissive: borden,markeringen, voorzieningen geven aan dat openstelling voor een bepaald gebruik geldt.
suggested: in gebieden (natuurgebieden,parken,...) met algemene openstelling voor een bepaald gebruik. Het betreft dan aanbevolen of veel gebruikte paden.
private: borden of obstakels geven aan dat er geen openstelling voor een bepaald gebruik geldt.
geen

Keys ivm aard/kwaliteit van de ondergrond

Voorstel aansluitend op de Map_features

Key Values Bron Beschrijving Default values
surface=
paved
unpaved
Map_features
Heeft betrekking op paden.
paved: pad is onverhard
unpaved: pad is (deels) verhard. Kan dus alles tussen beton/asfalt en schelpen/leem zijn.
surface=paved (?)|
tracktype=
grade1
grade2
grade3
grade4
grade5
Map_features
Heeft betrekking op (land)wegen.
grade1: A track that is concreted or tarmacked, but is laid and paid for by the landowners usually. Unless it is a bridleway or path, it would be private. Therefore they are different from unclassified. They are usually the main driveways to farms
grade2: A track that is heavily used, and has stones/gravel
grade3: A track that can have small amounts of stone or gravel, and still usually has hedging either side, but is often not used by the common car.
grade4: A track that has no, or little, hardcore, but is used semi-regually. Often muddy, and can still commonly have border hedges.
grade 5: A track that usually runs freely withough hedges and just grass. It is perminent and is clearly visible by the indented shape of the ground.
geen

Alternatief voorstel

Key Values Bron Beschrijving Default values
surface=
beton
klinkers
asfalt
stoeptegels
cobblestones (kinderhoofdjes)
gravel (grind)
shells (schelpen)
lime (leem)
sand
mudd
unpaved
unknown
Proposed_features/surface_values Heeft betrekking op paden. surface=unknown (?)

Keys ivm routenetwerken

Key Values Bron Beschrijving Default values
network=
lf
law
rw1,rw2,rwX
fijs
...
Proposed_features
lf: landelijk fietsroutenetwerk
law: lange afstand wandelpadennetwerk
rwX: regionaal wandelpadennetwerk XXX
fijs: friese ijswegennetwerk
geen

Afkortingen, termen, definities, links

Termen

Afkorting Naam Definitie/Beschrijving Bron
autosnelweg weg, aangeduid door bord G1 van bijlage I; langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit; Reglement Verkeersborden en Verkeerstekens (RVV)
autoweg autoweg: weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit; Reglement Verkeersborden en Verkeerstekens (RVV)
bestemmingsverkeer bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen; Reglement Verkeersborden en Verkeerstekens (RVV)
fietsstrook fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht; Reglement Verkeersborden en Verkeerstekens (RVV)

Interne links

Hiking/Trails

Externe links

Openstelling en toegankelijkheid van gebieden

Defensie

 • wandelen en fietsen slechts toegestaan op wegen en paden
 • gebruik van motorvoertuigen is verboden;
 • geen toegang van zonsondergang tot zonsopgang.
 • Het fietsen wordt alleen toegestaan op verharde wegen en paden en op onverharde paden die deel uitmaken van een gemarkeerde fietsroute. Een bijzondere vorm van fietsen is het mountainbiking, waarbij behoefte bestaat aan smalle, onverharde paden in een geaccidenteerd terrein. Dat is echter alleen toegestaan op de daarvoor aangeduide wegen en paden.
 • Het rijden met paarden wordt alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven paden (dus geen cross-country), die deel uitmaken van lokale of regionale ruiterroutes
 • Opengesteld zijn alle oefenterreinen van Defensie met enkele uitzonderingen. De Leusderheide is in verband met de aanwezigheid van ongesprongen explosieven uit WOII niet opengesteld. In verband met het intensief oefenen met zwaar materieel zijn eveneens niet opengesteld De Wezeperberg, De Kamp in Vught en op werkdagen de Vlasakkers bij Amersfoort. Schietterreinen zijn om veiligheidsredenen niet opengesteld en ook de vliegbases en –kampen zijn niet opengesteld. De voor recreatief medegebruik opengestelde terreinen zijn voorzien van bebording, waarop de voorwaarden van toegang zijn aangegeven.

http://mpbundels.mindef.nl/43_serie/43_200/43_200_100.htm

MISC

RVV, Artikel 4, Gebruik van de weg door voetgangers

 • 1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
 • 2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
 • 3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

RVV, Artikel 5, Gebruik van de weg door fietsers

 • 1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
 • 2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
 • 3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
 • 4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.

RVV, Artikel 8, Gebruik van de weg door ruiters

 • 1. Ruiters gebruiken het ruiterpad.
 • 2. Zij gebruiken de berm of de rijbaan indien een ruiterpad ontbreekt.

Discussie