NL:Speelbos

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een speelbos is een afgebakende zone in het bos waar vrij spelen is toegestaan - het "speeltoestel" is dus het bos en de omgeving zelf. Deze worden gemapped met een zone in het bos waarop leisure=playground samen met playground=forest staan. Indien het volledige bos een speelbos is, worden deze tags aan de landuse=forest toegevoegd.

In België zijn de speelzones in bossen van het Agentschap Natuur en Bos aangegeven met een bord. In tegenstelling tot de andere (delen van) de Vlaamse bossen, mag men daar wel de paden verlaten. Dit impliceert ook dat een speelbos slechts aan OpenStreetMap mag worden toegevoegd als deze aanduiding bestaat.