NL:Speelbos

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een speelbos is een afgebakende zone in het bos waar vrij spelen is toegestaan - het "speeltoestel" is dus het bos en de omgeving zelf. Deze worden gemapped met een zone in het bos waarop leisure=playground samen met playground=forest staan. Indien het volledige bos een speelbos is, worden deze tags aan de landuse=forest toegevoegd. De logica voor playground=forest is dat het "speeltoestel" het bos zelf is.

playground:theme=forest wordt afgeraden, omdat men een speeltuin in een park kan maken rond het thema bos, maar zonder effectief bomen te plaatsen - bv. met speeltoestellen in de vorm van bosdieren of met valse bomen erbij. Een speelbos met speeltoestellen rond het thema bos kan natuurlijk wel playground:theme=forest krijgen bovenop de eerdere tags, maar deze tag alleen is niet genoeg om zeker te zijn dat het speelbos betreft.

In België zijn de speelzones in bossen van het Agentschap Natuur en Bos aangegeven met een bord. In tegenstelling tot de andere (delen van de) Vlaamse bossen, mag men daar wel de paden verlaten. Dit impliceert ook dat een speelbos slechts aan OpenStreetMap mag worden toegevoegd als deze aanduiding bestaat. Daarnaast zijn er ook nog particuliere organisaties (in het bijzonder Natuurpunt) die zones in bossen openstellen als speelnatuur en soortgelijke signalisatie aanbrengen.


File:Aanduiding speelbos.svg
Aanduiding van 'speelzone' of 'speelbos' voor bossen in het beheer van het Agentschap Natuur en Bos