Norway/Public Services

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Innledning

Denne siden gir en oversikt over status for norske offentlige tjenester i OSM. Det er fremdeles mye som mangler, så ta gjerne en titt nedenfor og kom med innspill til hvordan man kan få inn flere tjenester. Formålet med dette prosjektet er å gjøre OSM så komplett som mulig slik at det skal være enkelt å søke opp eller navigere til f.eks. nærmeste politistasjon, legevakt eller svømmehall.

De fleste kategoriene nedenfor kan gjerne tagges som en POI med bare én node (noen unntak, f.eks. skoler).

Nasjonale etater og tjenester

Politi

Politiet har lister over alle politi- og lensmannskontorer på sine web-sider politiet.no, inklusive koordinater (Offentlighetsloven).

Data: politiet.no

Status: Alle er lagt inn i OSM per 25. mars 2018. Kontorene skal nå reflektere endringene i den siste politireformen der en rekke kontorer ble lagt ned, men det kan fremdeles skje enderinger.

Brannvesen

DSB har datasett over alle brannstasjoner, inklusive inndeling i hovedstasjon, lokalstasjon og depo.

Data: kart.dsb.no (under brannstasjoner) og GeoNorge link

Status: Alle brannstasjoner og depoet er lagt inn i OSM per 5. april 2018.

Ambassader

Utenriksdepartementet fører oversikt over andre lands diplomatiske stasjoner akkreditert til Norge i dokumentet "The Oslo Diplomatic List"

Data: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/forbindelser/

  • Ambassader - "The Oslo Diplomatic List"
  • Konsulater - "Fremmede staters konsulære representasjon i Norge"

Status: Alle ambassader lagt inn i OSM per 23. september 2018.

Gjenstår: Legge inn konsulatene.

Departementer og direktorater

Mangler data. Enhetsregisteret?

Kirker

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) administrerer Kirkebyggdatabasen. Dataene kan sees på nettstedet kirkesok.no. Riksantikvaren har i tillegg omrisset av de fleste kirkebyggene i sin database over kulturminner (enkeltminner).

Data: Se Import/Catalogue/Kirkebyggdatabasen

Status: Alle kirker lagt inn i OSM per 3 februar 2018.

Trafikkstasjoner

Statens vegvesen har alle 52 trafikkstasjoner.

Data: Vegvesen trafikkstasjoner eksport

Status: Alle vegstasjoner lagt inn i OSM per 13. juni 2018.

NAV

NAV har 566 kontorer i Norge.

Data: tjenester.nav.no. Det er laget et lite program som henter ut kontorene fra NAV's websider (tilgang gjennom Offentlighetsloven).

Status: Alle NAV-kontorer lagt inn i OSM per desember 2018.

Vinmonopolet

Vinmonopolet har i overkant av 300 butikker.

Data: https://www.vinmonopolet.no/datadeling

Program: vinmonopolet2osm.py på Github

Status: Alle Vinmonopolets butikker lagt inn i OSM per 14. juni 2018. Holdes oppdatert via vinmonopolet2osm.py.

Utdanning og kultur

Grunnskoler og videregående skoler

Undervisningsdirektoratet har alle grunnskoler og videregående skoler i Nasjonalt skoleregister, nsr.udir.no.

Koordinatene er geokodet etter adressene, som i mange tilfeller mangler husnummer og dermed bare plasserer koordinaten sentralt i postnummerområdet.

Data: data-nsr.udir.no/swagger/ui/index

Program: school2osm på Github

Status: Alle lagt inn i OSM per 24. august 2018 og er oppdatert i 2019. Et stort antall er plassert manuelt.

Gjenstår:

  • Opprette polygon over skoleområdet der det mangler. Taggen amenity=school skal være der.
  • Tegne skolebygningene der det mangler. Tagges building=school.
  • Oppdatere årlig med nye/nedlagte skoler.

Universitet og høyskoler

Alle (?) universiteter og høyskoler er lagt inn.

Barnehager

Undervisningsdirektoratet har alle barnehager i Nasjonalt barnehageregister, https://nbr.udir.no, også brukt i http://barnehagefakta.no. Det er kommunene som registrerer barnehagene, dessverre med mangelfull adresse. Ca halvparten av koordinatene må bestemmes manuelt.

Data: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:no-barnehage:nsrid og http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/ Koordinatene herfra kan forbedres ved å kjøre filene gjennom geocode2osm

Status: Barnehager lagt inn i OSM for ca 40 kommuner, resten gjenstår.

Museer

Kulturrådet har alle museer som har mottar offentlig støtte. Fylkenes websider har også mer informasjon om lokale bygdetun og andre lokale museer osv. Informasjonen er tilgjengelig etter offentlighetsloven.

Data: https://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/fakta-museum-museene-i-norge

Status: Alle museer er lagt inn i 2019.

Helse

Sykehus

Alle sykehus er lagt inn.

Legevakt

Mangler data. Direktoratet for e-helse hadde en nedlastning for legevaktene, men data var ikke oppdatert på flere år.

En del av legekontorene som er inne fungerer også som legevakt. Du kan tagge dem emergency=yes og legge til "(legevakt)" bakerst i name.

Fastleger

Direktoratet for e-helse har alle legekontorer med fastlegeavtale i Fastlegeregisteret. Datasettet har ikke koordinater, men besøksadressen kan brukes til å geokode koordinatene.

Data: offentlig.nhn.no/Flr/Export

Status: Alle fastleger lagt inn i OSM per 21. september 2018.

Leger med spesialistavtale

Mangler data. Data finnes hos NHH, men er ikke lagt ut til offentlig bruk.

Tannleger

Forbrukerombudet har alle tannklinikker på sitt nettsted hvakostertannlegen.no. OSM har fått tillatelse til å bruke disse dataene (eksklusive prisinformasjon).

Data: hvakostertannlegen.no/services/klinikker/Akershus

Status: Alle tannleger fra hvakostertannlegen.no er lagt inn per desember 2018. En lang rekke tannleger er slått sammen til de klinikkene som de jobber i.

Gjenstår: Kvaliteten i datasettet er varierende. Klinikkene (med flere tannleger) er sjekket. Øvrig tannleger bør også sjekkes.

Fysioterapeuter

Mangler data

Apotek

Apotekjedene har informasjon om sine butikker, inklusive koordinater, på sine hjemmesider.

Data: apotek1.no, boots.no og vitusapotek.no / dittapotek.no (NMD). Finnes også hos Felleskatalogen.

Program: shops2osm på Github

Status: Innhentet tillatelse fra Apotek1 og Boots. Alle apotekene er lagt inn i 2019 og holdes oppdatert.

Kommunale etater

Fylkeshus

Kommuneforlaget har oversikt over adresser til alle fylkeskommunene/fylkeshusene.

Data: kommunenokkelen.no fylker

Status: Alle fylkeshus var inne. Navn og tagging er oppdatert.

Rådhus/kommunehus

Det er 422 kommuner i Norge per 2018. Enhetsregisteret i Brønnøysund har forretningsadressene til kommunene, dvs. til rådhusene/kommunehusene. Kommuneforlaget har også oversikt over adresser til kommunene.

Data: data.brreg.no/enhetsregisteret oppslag kommuner

Status: Alle rådhus/kommunehus lagt inn i OSM per 5. oktober 2018. Rådhusene er ikke oppdatert etter kommunereformen i 2020.

Kommunale eldresenter/helsesenter

De kommunale helsesenterne i landkommuner er normalt de største byggene i slike kommuner ved siden av skolene og kommunehuset.

Data: Mangler data. Enhetsregisteret? Helsesenterne vises på topo4 WMS med følgende url.

Status: Ikke gjort.

Idrettsanlegg

Kulturdepartementet har et registrert over idrettsanlegg og en del kulturanlegg som har mottatt offentlig støtte, f.eks. fra tippemidlene.

Data: anleggsregisteret.no En del av anleggene har fått koordinater med feil UTM-sone, men man ser dem lett om en ser på fylkene enkeltvis.

Program: leisure2osm på Github

Status: Det er laget ferdige filer for idrettshaller og svømmeanlegg (innendørs svømmehaller, utendørs svømmebasseng samt stupetårn).

Gjenstår: Gjenstår å legge inn i OSM. Ferdige filer på Google Drive. Ingen plan for å legge inn - det er bare å bruke filen og legge inn det man vil.

Kinoer

Ifølge kino.no var det 196 kinobedrifter med 204 kinohus i Norge per 2017.

Data: Liste over kinobedrifter i Film & Kinos årbøker.

Status: Per 5. oktober 2018 er det 118 kinoer i OSM.

Kulturhus, konserthus og teatre

Finnes i anleggsregisteret; se ovenfor.

Bibliotek

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for BaseBibliotek, som inneholder alle biblioteker i Norge.

Data: bibliotekutvikling.no/ressurser/tjenester-fra-nasjonalbiblioteket-til-bibliotekene/basebibliotek/

Program: library2osm på Github

Status: Alle folkebibliotek er hentet inn til OSM per januar 2019.

Gjenstår: Legge inn universitetsbibliotekene (hovedbibliotekene).

Offentlige parkeringsplasser

Statens Vegvesen har ansvaret for Parkeringsregisteret, som inneholder alle parkeringsplasser og parkeringshus i Norge med vilkårsparkering. Praktisk testing har vist at det mangler mange parkeringshus i OSM. I tillegg har mange større parkeringsplasser ikke navn, så det er vanskelig å finne dem i navigasjonsapper.

Data: vegvesen.no/parkeringsregisteret

Program: parking2osm på Github

Status: Parkeringshus og -plasser er hentet inn for Oslo og Bærum.

Gjenstår: Resten gjenstår. Det er bare å ta inn for din kommune: Ferdig fil på Google Drive

Tettsteder

Mange tettsteder i distriktene har nå fått en del POI's (kommunehus, brannstasjon, butikker osv), men mangler andre andre kartelementer. Det ville være nyttig å få mappet i det minste administrasjonssenterne for hver kommune, evt. også andre større tettsteder i kommunen. Man finner disse stedene ved å hente inn f.eks. amenity=townhall i Overpass, evt. for andre tettsteder også shop=supermarket.

  • Legge inn stedsnavnet med place=village eller place=hamlet om det ikke finnes
  • Tegne bygningene i "sentrum", i hvert fall for offentlige etater, skoler, butikker, samfunnshus osv.
  • Tegne inn f.eks. fotballbaner og andre godt synlige anlegg

Se også

WikiProject Norway/Import of shops

geocode2osm - Geocoding to OSM for Norway

update2osm - Automatic update of POI's based on ref: tag