Parkovací zóny v Praze

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kdo zkoušel najít Parkování v Praze pochopí, že něco takového by bylo užitečné. Po zanesení do dat jsou hezky vidět na http://parking.openstreetmap.de/, jak tagovat je uvedeno zde zkusím začít --Jakubt ).

Vzhledem k tomu, že značky parkovacích zón jsou minimálně hodně matoucí [1], zkusím shrnout doporučené značení zón.

Místo both což zanamená parkování stejné z obou stran ulice, můžete uvést left nebo right, pokud to je jen na jedné straně (nebo pokud jsou např různé zóny na různých stranách). Bere se to ve směru orientace ulice na mapě.


Modrá zóna - rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí

Příklad značení na mapě (nejčastější případ):

parking:lane:both=parallel
parking:condition:both:residents:time_interval=24/7
parking:condition:both:residents=1
parking:condition:both:free:time_interval= 06:00-08:00


Poznámky:

  • Místo čísla 1 dejte číslo zóny. Číslo označuje oblast - je to uvedeno na značce. Pro každou oblast je třeba jiná karta, proto je to podstatné.
  • značení nezahnuje informaci, že zdarma je možno parkovat i během dne ale jen max tři minuty, protože jednak je to neověřená informace a druhak nevím jak to konzistentně a jednoduše otagovat (tak aby se maxstay=3min nevztahoval i na ty dvě ranní hodiny)


účel zóny

táto zóna placeného stání je v provozu v době od 08:00 - 00:00 hod a 00:00 – 06:00 hod. V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min.

časový režim

Je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání, a vlastníků nemovitostí (rezidenti) a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání (abonenti). Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

Oranžová zóna

účel zóny

Je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut.

časový režim

Návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 2 hod.

Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00 – 18:00 hod. a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

Zelená zóna

účel zóny

návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 6 hod.

tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00 – 18:00 hod. a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

časový režim

je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, který vydá v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut.