Pl:Amenity Editor

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Amenity Editor
AemnityEditorPreview.jpg
Autor: User:nitegate
Licencja: GNU AGPL 3+
Wersja: (2010-12-24)
Język: polski
Strona internetowa: http://ae.osmsurround.org/
Język programowania: JavaScript

Bardzo prosty, ale łatwy w obsłudze edytor on-line.

Amenity Editor ( http://ae.osmsurround.org/ ) dla OpenStreetMap jest narzędziem online do tworzenia i modyfikowania węzłów / points of interest (POIs) na mapie OpenStreetMap. Pozwala użytkownikowi szybko wstawić nowe informacje na mapie z palety szablonów POI z zalecanym i/lub często używanymi tagami.
Można łatwo wprowadzić brakujące informacje, takie jak godziny otwarcia lub adresy.
Wszystkie informacje "Pomoc" są w języku niemieckim, ale wkrótce być dołączone w innych językach!

Edycja POI
Okno preferencji

Autoryzacja

Od wersji 0.7 Amenity Editor używa OAuth do autoryzacji.

Rozwój

Kod źródłowy: https://github.com/grundid/amenity-editor (AGPL 3+)
Jest napisany w języku Java z wykorzystaniem Spring Framework, plus dużo JavaScript client . Wykorzystuje fragmenty kodu z OpenStreetBugs

Amenity Editor został opracowany przez User:nitegate (który również napisał Relation Analyzer). Website: http://betaplace.emaitie.de/