Pl:Dostosowanie ustawień wstępnych JOSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dostosowanie ustawień wstępnych JOSM

Wprowadzenie

JOSM oferuje szereg szablonów. Ponieważ każdy program odwzorowujący działa tylko z podzbiorem obiektów, czasami przydatne jest dodawanie ustawień wstępnych do listy lub usuwanie nieużywanych części.

Podstawowe "szablony" są już wbudowane w JOSM. Dodatkowe szablony są dostarczane przez strony trzecie lub możesz je utworzyć samodzielnie. Szablony są przechowywane w formacie XML. Przykłady na tej stronie używają pliku o nazwie eg-presets.xml. Po prostu sam (np. z pomocą Notatnika lub Gedit, zmień nazwę na inną .xml), zapisz na dysku lokalnym i dodaj do ustawień JOSM:
(Edycja -> Preferencje -> Konfiguruje ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych (ikona "Siatka") -> Szablony (zakładka) -> Aktywne prawa tabela), JOSM-Icon-add.svg, dodaj ścieżkę. Możesz dodać dowolną liczbę plików szablonów, jak chcesz.

Więcej informacji na temat parametrów kontrolnych można znaleźć w nagłówku pliku defaultpresets.xml.

Ważne jest, aby plik był zapisany w formacie UTF8, w przeciwnym razie znaki specjalne nie będą wyświetlane poprawnie.

Presets

Znacznik "presets" to miejsce, w którym wstawiasz elementy lub grupy

<presets>
  <!-- Elementy lub grupy -->
</presets>

Item

Znacznik "item" opisuje pojedynczy element. Ma co najmniej nazwę, opcjonalnie także ikonę.

<item name="Merker" icon="presets/Stop.png">
  <!-- Descriptive elements here -->
</item>

Opisującymi elementami mogą być:

Group

Tag "group" obejmuje jeden lub więcej elementów. Ma co najmniej nazwę, opcjonalnie także ikonę.

<group name="HVV-Buslinien" icon="O:/OSM/busgroup.png">
  <!-- Here several items -->
</group>

Href

To może być przypisane do obiektu, link do odpowiedniej dokumentacji jest dostępny na wiki.

Przykład:

<link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure=slipway" />

Używane w prezentacji klucza "href", łącze to odnosi się do wszystkich języków jako podstawa. Aby uzyskać dostęp do stron internetowych właściwych dla danego kraju, należy użyć oddzielnych kluczy. Klucze są poprzedzone locales (dwuliterowy symbol kraju).

Przykład:

<link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure=slipway"
  de.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:leisure=slipway"
  fi.href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Tag:leisure=slipway"
/>

Key

Pozwala obiektowi na przypisanie znacznika z wartością, nie pojawi się on w formularzu.

Przykład:

<key key="amenity" value="restaurant" />

Text

Możliwość napisania dowolnego tekstu dla użytkownika.

Przykład:

<text key="name" text="Name:" default="" />

Używane w prezentacji tekstu klucza i odnosi się do wszystkich języków jako podstawa. Aby dodać tekst właściwy dla danego kraju, należy użyć oddzielnych kluczy. Klucze są poprzedzone locales.

W domyślnych ustawieniach wstępnych przechowywane są tylko angielskie słowa. Teksty dotyczące poszczególnych krajów są tam kontrolowane przez pakiet tłumaczeń.

Przykład:

<text key="name" text="Operator:" de.text="Betreiber:" default="" />

Space

Wstawia pustą linię w oknie dialogowym.

Przykład:

<space />

Check

Zapytanie o wartość prawdy (true/false)

Przykład:

<check key="fuel_octane_98" text="98 Octane" default="off" />

Combobox

Dostarcza użytkownikowi listę wyboru, dzięki czemu można uniknąć literówki w pracy.

Przykład:

<combo key="tourism" text="Accomodation:" values="hotel,motel,guest_house" default="" />

Multiselect

Dostarcza użytkownikowi listę wyboru, w której wartości zostały już ułożone jako wielokrotność wyboru.
Separator (ogranicznik) poszczególnych wartości może być opcjonalnie określony jako delimiter="[x]". Domyślnie ustawiony separator ; zwykle kluczowe wartości zostaną rozdzielone, ale nie jest używany od tego czasu z tą postacią.

Przykład:

<multiselect key="operator" delimiter="," text="operator" de.text="Betreiber the Halteposition" values="VAS,JES,VAS;JES" />

Opis atrybutów każdego elementu

Key

Oznacza klucz przypisany do obiektu.

Value

Wartość przypisana do klucza.

 • Wymagane atrybut w key

Text

Element podpisu.

Default

Wartość początkowa.

W check wartość powinna być on lub off.

Delete_if_empty

Klucz zostanie zastosowany do obiektu tylko wtedy, gdy jest ustawiony.

Przestarzałe od JOSM v5155. Atrybut delete_if_empty jest teraz domyślnym zachowaniem, więc można po prostu usunąć go ze swoich ustawień.

Values

Domyślne wartości dla combobox, oddzielone przecinkami (przykład).

Icon

Ścieżka do ikony.

To bezwzględna nazwa pliku (przykład) lub w nawiązaniu do zestawu ikon wewnętrznych

Ikona powinna mieć format PNG lub SVG oraz powinna być kwadratowa. Ponadto kolor tła powinien być przezroczystt, ponieważ na pasku narzędzi może wyglądać to dziwnie.

Type

Opis rodzaju obiektu item jest dopuszczalny.
Poprawne wartości to: node=węzeł, way=odległość, closedway, area=obszar, relation=relacja. W dialogu z ich symbolami są pokazane.

Wiele wartości jest rozdzielane przecinkami, tzn. są dozwolone:

<item name="Fountain" icon="presets/spring.png" type="node,closedway">
  <!-- Opisowe elementy tutaj -->
</item>
 • Opcjonalny atrybut w item.

Name

Tekst wyświetlany w menu lub na pasku narzędzi.

Use_last_as_default

Przypisanie wartości ostatniego wejścia do automatycznego zaakceptowania wartości domyślnej. Znaleziono, na przykład, zastosowanie w wykrywaniu adresów.

Możliwe wartości to true/false.

Display_values

Rozdzielana przecinkami lista wartości stanowiąca alternatywę dla wpisów wartości parametru shown. Kolejność musi być zgodna z wartością. Dla niemieckich wartości de.display_values można alternatywnie używać wartości (patrz tekst).

Short_description

Dla każdej wartości w parametrze display_value zostanie umieszczony krótki opis, a sekwencja musi być zgodna z wartościami display_values tutaj. Krótkie opisy tutaj mają następującą strukturę:

<short_description> first description </short_description>
...
<short_description> last description </short_description>

Alternatywnie, dostępna jest lista opcji w parametrze tekstowym, na liście rozdzielanej przecinkami oraz liście wartości, z których każda ma własny dzień:

<combo key="" text="">
  <list_entry value="erster Wert" display_value="ein Wert" short_description="erste Beschreibung" />
  <list_entry value="zweiter Wert" display_value="ein other Wert" short_description="zweite Beschreibung" />
</combo>

Przykłady ustawień wstępnych

Nie zawsze pojawia się okno dialogowe, które umożliwia przypisanie znaczników. Zawsze jest klucz tylko jednej pary "klucz-wartość", a następnie przypisywane są tylko dane.

"Jedno kliknięcie" - Przykład

<item name="1Click-bridge" de.name="1-Klick-Bruecke" icon="present/bridge.png" type="way,closedway">
  <key key="bridge" value="yes" />
  <key key="layer" value="1" />
</item>

Inne przykłady gromadzenia danych o drogach można znaleźć w OneClick Preset.

Stacja paliwowa

<item name="Petrol / Gas Station">
  <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity=fuel" />
  <label text="Tankstelle" />
  <key key="amenity" value="fuel" />
  <combo key="name" text="Name" values="Shell,BP,Esso,Murco" default="" />
  <combo key="brand" text="Brand" values="Shell,BP,Esso,Murco" default="" />
  <check key="fuel:diesel" text="Diesel" />
  <check key="fuel:octane_91" text="Petrol 91 octane " />
  <check key="fuel:octane_95" text="Petrol 95 octane" />
  <check key="fuel:octane_98" text="Petrol 98 octane" />
  <check key="fuel:biogas" text="Biogas" />
  <check key="fuel:lpg" text="LPG" />
  <check key="fuel:hydrogen" text="Wasserstoff" />
  <check key="fuel:electricity" text="Charger for electric cars" />
  <optional>
    <text key="opening hours" text="Opening Hours" default="" />
    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:opening_hours?uselang=en" />
    <check key="payment:maestro_card" text="Master-Card" default="off" />
    <check key="payment:banknotes" text="Cash" default="off" />
  </option>
</item>

Drogeria

<item name="Chemist">
  <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map_Features#Gesch.C3.A4fte" />
  <label text="Drogerie" />
  <key key="shop" value="chemist" />
  <text key="name" text="name" />
  <combo key="brand" text="Chain" values="Boots,Superdrug" default="" />
</item>

Przystanek autobusowy Hamburg Transport Association

<item name="HVV Bushaltestelle">
  <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway=bus_stop" />
  <label text="Bus Stop" />
  <key key="highway" value="bus_stop" />
  <text key="name" text="Schildname (name)" />
  <text key="network" text="Netz (network)" default="HVV" />
  <combo key="operator" text="Operator" values="VHH,HHA,PVG,KVG,AK,KVIP" default="" />
  <check key="shelter" text="Shelter" default="off" />
</item>

Trasa autobusowa Hamburg Transport Association (relacja)

<item name="HVV-Buslinie" type="relation">
  <link />
  <label text="HVV bus bearbeiten" />
  <key key="type" value="route" />
  <key key="route" value="bus" />
  <key key="network" value="HVV" />
  <text key="ref" text="Linie (ref)" />
  <text key="name" text="Name" default="HVV-Buslinie xxx" />
  <optional>
    <combo key="operator" text="Betreiber (operator)" values="VHH,HHA,PVG,KVG,AK,KVIP" default="HHA" />
    <text key="from" text="Von" />
    <text key="to" text="Nach" />
    <text key="note" text="Bemerkung" />
  </option>
</item>

Wypożyczalnia rowerów (w połączeniu z StadtRADHamburg)

Zobacz też Mapowanie obiektów

<item name="Fahrrad-Verleih">
  <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Howto_Map_A#Fahrrad-Verleih" />
  <label text="Fahrrad-Verleih" />
  <key key="amenity" value="bicycle_rental" />
  <text key="name" text="Name" />
  <text key="network" text="Betreiber" default="stadtradhamburg" />
  <text key="ref" text="station no." default="" />
  <text key="capacity" text="Anzahl Stellplätze" default="" />
</item>

Poniżej znajduje się lista tagów które można znaleźć w Category:Pl:Opis tagu według wartości.

Pikietaż

<item name="Meilenstein">
  <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Howto_Map_A#Meilensteine" />
  <label text="Milestones" />
  <key key="historic" value="milestone" />
  <text key="name" text="Name" default="" />
  <text key="year" text="Jahr" default="" />
  <text key="ref" text="km" default="" />
  <check key="moved" text="No longer in original location" default="off" />
</item>

Kombinacje rowerowe i chodnikowe

Ten szablon bierze pod uwagę opis różnych kombinacji ścieżek pieszych i rowerowych, jak w [1].

<annotations>
  <group name="Fuss-Rad-Weg" icon="presets/cycleway.png">
  <item name="Fussweg-Rad (239+Zusatz)" icon="presets/cycleway.png">
    <label text="Fussweg (Rad frei) bearbeiten"/>
    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/overview_ways" />

    <label text=" "/>
    <key key="highway" value="path"/>
    <key key="foot" value="designated"/>
    <key key="bicycle" value="yes"/>
    <label text=" "/>
    <label text="Optional Attributes:" de.text="Zusatzinformationen:"/>
    <label text=" "/>
    <text key="name" text="Name" de.text="Name" default="" />
    <check key="oneway" text="Oneway" de.text="Einbahn" default="off" />
    <check key="bridge" text="Bridge" de.text="Brücke" default="off" />
    <check key="tunnel" text="Tunnel" de.text="Unterführung" default="off" />
    <check key="cutting" text="Cutting" de.text="Einschnitt" default="off" />
    <check key="embankment" text="Embankment" de.text="Damm/Rampe" default="off" />
    <combo key="layer" text="layer" de.text="level" values="5,4,3,2,1,0, -1, -2, -3, -4, -5" default="" />
    <combo key="surface" text="Surface" de.text="Oberfläche" values="paved,unpaved,cobblestone" default="" />
    <text key="maxspeed" text="Max. speed (km/h)" de.text="max. speed (km/h)" default="" />
    <text key="width" text="Width (metres)" de.text="Breite (Meter)" default="" />
  </item>
  <item name="Fuss-|Radweg (240)" icon="presets/cycleway.png">
    <label text="Fuss-|Radweg bearbeiten"/>
    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/overview_ways" />
    <label text=" "/>
    <key key="highway" value="path"/>
    <key key="foot" value="designated"/>
    <key key="bicycle" value="designated"/>
    <key key="segregated" value="no"/>
    <label text=" "/>
    <label text="Optional Attributes:" de.text="Zusatzinformationen:"/>
    <label text=" "/>
    <text key="name" text="Name" de.text="Name" default="" />
    <check key="oneway" text="Oneway" de.text="Einbahn" default="off" />
    <check key="bridge" text="Bridge" de.text="Brücke" default="off" />
    <check key="tunnel" text="Tunnel" de.text="Unterführung" default="off" />
    <check key="cutting" text="Cutting" de.text="Einschnitt" default="off" />
    <check key="embankment" text="Embankment" de.text="Damm/Rampe" default="off" />
    <combo key="layer" text="layer" de.text="level" values="5,4,3,2,1,0, -1, -2, -3, -4, -5" default="" />
    <combo key="surface" text="Surface" de.text="Oberfläche" values="paved,unpaved,cobblestone" default="" />
    <text key="maxspeed" text="Max. speed (km/h)" de.text="max. speed (km/h)" default="" />
    <text key="width" text="Width (metres)" de.text="Breite (Meter)" default="" />
  </item>
  <item name="Rad-|Fussweg (241)" icon="presets/cycleway.png">
    <label text="Rad-|Fussweg bearbeiten"/>
    <link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/overview_ways" />
    <label text=" "/>
    <key key="highway" value="path"/>
    <key key="foot" value="designated"/>
    <key key="bicycle" value="designated"/>
    <key key="segregated" value="yes"/>
    <label text=" "/>
    <label text="Optional Attributes:" de.text="Zusatzinformationen:" />
    <label text=" "/>
    <text key="name" text="Name" de.text="Name" default="" />
    <check key="oneway" text="Oneway" de.text="Einbahn" default="off" />
    <check key="bridge" text="Bridge" de.text="Brücke" default="off" />
    <check key="tunnel" text="Tunnel" de.text="Unterführung" default="off" />
    <check key="cutting" text="Cutting" de.text="Einschnitt" default="off" />
    <check key="embankment" text="Embankment" de.text="Damm/Rampe" default="off" />
    <combo key="layer" text="layer" de.text="level" values="5,4,3,2,1,0, -1, -2, -3, -4, -5" default="" />
    <combo key="surface" text="Surface" de.text="Oberfläche" values="paved,unpaved,cobblestone" default="" />
    <text key="maxspeed" text="Max. speed (km/h)" de.text="max. speed (km/h)" default="" />
    <text key="width" text="Width (metres)" de.text="Breite (Meter)" default="" />
  </item>
  </group>
</annotations>

Dodatkowa bibliografia