Pl:Importy/Ruda Śląska

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cele / Goals

Import budynków oraz punktów adresowych w Rudzie Śląskiej.
Import buildings and address points in Ruda Śląska

Harmonogram / Schedule

 • import: luty 2013 / February 2013

Import / Import Data

Tło / Background

 • Źródło danych / Data source: Urząd Miasta Ruda Śląska
 • Wymagania / Requirements: Brak ograniczeń dot. wykorzystania danych przy spełnieniu warunków / no restrictions after fulfill conditions below
  • podać źródło danych / attribution requirement
  • podać datę pobrania informacji publicznej / provide date of obtained data
  • podać informację o fakcie przetworzenia pozyskanych danych / provide information, that these are processed re-used public administration data
  • udostępniać dane w pierwotnej formie innym zainteresowanym podmiotom / provide raw data for interested person
 • Link do zgody / Link to permission: [1]
 • Atrybucja / OSM attribution: Contributors#Poland
 • Zgodność z ODbL / ODbL Compliance: tak / yes

Rodzaj importu / Import Type

Import ręczny z wykorzystaniem JOSM.
Manual import using JOSM

Przygotowywanie danych / Data Preparation

Tagowanie / Tagging Plans

addr=*
building=*
building:levels=*
building:usage:pl=*
source=UM Ruda Śląska (in changeset)