Pl:Importy/Zabrze

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cele / Goals

Import budynków oraz punktów adresowych w Zabrzu.
Import buildings and address points in Zabrze

Harmonogram / Schedule

  • import: styczeń 2013 / January 2013

Import / Import Data

Tło / Background

  • Źródło danych / Data source: Urząd Miasta Zabrze
  • Wymagania / Requirements: Brak ograniczeń dot. wykorzystania danych przy spełnieniu warunków / no restrictions after fulfill conditions below
    • podać źródło danych / attribution requirement
  • Link do zgody / Link to permission: [1]
  • Atrybucja / OSM attribution: Contributors#Poland
  • Zgodność z ODbL / ODbL Compliance: tak / yes

Rodzaj importu / Import Type

Import ręczny z wykorzystaniem JOSM.
Manual import using JOSM

Przygotowywanie danych / Data Preparation

Tagowanie / Tagging Plans

addr=*
building=*
building:levels=*
building:usage:pl=*
source=UM Zabrze (in changeset)