Pl:JOSM/Plugins/FastDraw

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

FastDraw - szybkie rysowanie myszką

Wtyczka jest przeznaczona dla szybkiego rysowania linii o skomplikowanym kształcie (lasy, rzeki, rzadziej – drogi polne, granice). Linia jest rysowana myszką, a później jest upraszczana i staje się obiektem.

Nie należy dodawać do bazy tysiące węzłów – kontrola jakości na razie jest tylko w planach! Należy korzystać z walidatora JOSM – nie ma zabezpieczeń przed samo przecięciem.

Użycie:

 • Wchodzimy w tryb rysowania - Shift-F (T w starym JOSM albo inny klawisz przy konflikcie oznaczeń), na panelu po lewej - FDIcon.PNG.
FDMode.PNG
 • Rysujemy obrys obiektu myszką. Action list:
 1. Click, jak również kliknięcie i ruch myszki (przeciąganie) – dodawanie nowych węzłów do linii (obrysowujemy obrys ręcznie albo stawiamy punkty pojedynczo)
 2. Ctrl-Click - dodawanie na sztywno ustawionego węzła (wyświetlany na zielono). Węzły ustawione na sztywno trafią do linii finalnej bez zmian, nimi rozdzielane są fragmenty linii (na przykład 4 strony prostokątnego lasu)
 3. Space - równoważna kliknięciu myszką. Można nacisnąć i przytrzymać.
 4. Up/Down - zmienia minimalny odstęp pomiędzy węzłami (fastdraw.mindelta).
 5. Backspace - usuwanie ostatniego dodanego węzła.
 6. Shift-Click - usuwanie wybranego węzła (wyświetla się krzyżyk) albo fragmentu linii.
 7. Przeciąganiem można przeciągnąć dowolny węzeł.
 • Kiedy wszystko zostało narysowane, klikamy Enter. Linia zostanie uproszczona i będzie przerywana. Podczas włączonego auto uproszczenia epsilon jest dobierany automatycznie, jeśli przekroczono maksymalną liczbę węzłów na kilometr.
 • Jeśli węzłów jest za dużo – naciskamy Down, jeśli za mało - Up. Wtedy zmieniają się parametry upraszczania linii:
FastDrawSettingsPL.png
 • Q - wyświetlenie głównych ustawień upraszczania (pełny zestaw w ustawieniach zaawansowanych JOSM, fastdraw.*) i przywiązania węzłów podczas rysowania.


Zasada uproszczenia

 1. Naciskając Enter po raz pierwszy w zależności od ustawień dochodzi do uproszczenia z początkowym epsilon albo auto uproszczenie: dopóki w linii są odcinki z 10 (fastdraw.pkmblocksize) węzłów , u których liczba węzłów, podzielona na długość odcinka w kilometrach jest większa od parametru (fastdraw.maxpkm, maks.węzłów/km), zmniejszana jest detalizacja względem początkowej wartości.
 2. Początkową wartość parametru uproszczenia epsilon można zmienić i ustawić w pikselach (fastdraw.startingEps). Dlatego uproszczenie jest zależne od bieżącego powiększenia.
 3. Klawisze Up/Down pomnażają parametr epsilon na konfigurowalny współczynnik (fastdraw.epsilonmult). Bieżący stan linii jest wyświetlany na pasku stanu.
 • Jeszcze raz naciskamy Enter (albo zaczynamy rysować inną linię, albo wychodzimy z trybu) – linia została utworzona i zaznaczona. Jeśli naciskamy Ctrl-Enter - dodatkowo wklejane są tagi ze schowka.


W celu ponownego rysowania znów wciskamy Shift-F. Są podpowiedzi w pasku stanu i zmieniające się kursory.


Początek edytowania

 • Jeśli podczas włączonego FastDraw (Shift-F) zaznaczona jest tylko jedna świeżo narysowana linia (jeszcze nie wysłana na serwer, żeby nie tworzyć problemów), to można edytować ją, naciskając T (Shift-F T). Niepotrzebne węzły zostaną usunięte podczas zapisywania linii (Enter-Enter). Ctrl-Z działa. Może być przydatny dla uproszczenia powstałych inna drogą linii (ścieżki itd) albo dla ponownego uproszczenia z innymi parametrami.

Action list

 • Backspace - usuwanie ostatniego dodanego węzła.
 • Shift-Click - usuwanie wybranego węzła (wyświetla się krzyżyk) albo fragmentu linii.
 • Przeciąganiem można przeciągnąć dowolny węzeł.
 • Po usunięciu fragmentu linii można go narysować ponownie myszką. Narysowany od nowa odcinek dla wygody jest zaznaczany na pomarańczowo.

Rysowanie zawsze idzie od początku do końca linii! By powrócić do kontynuacji linii z tego trybu - Shift-Click albo ESC.

 • Ctrl-Shift-Click - zaczyna rysowanie od początku (kasując stare)

Przywiązanie do istniejących węzłów

 • Podczas przeciągania i klikania myszką do linii dodawane są blisko położone węzły podstawowej mapy (one są ustawiane na sztywno i nie podlegają uproszczeniu). Można to wyłączyć w ustawieniach (Q).
 • Klikając na pierwszy węzeł linia staję się zamknięta, nie można już ją kontynuować myszką.
 • Ctrl-Click na istniejący węzeł (zaznacza) - fix or release this point.
 • Można ustawić by wszystkie węzły dodawane pojedynczym kliknięciem zostawały stałymi.