Pl:Key:water_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg water_point
(punkt poboru wody)
Aire de Valuejols.JPG
Opis
Lokalizacja miejsca ze świeżą wodą do napełniania zbiorników. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Zobacz też
Status: w użyciu

water point=* - służy dodatkowo jako atrybut lokalizacji ujęcia wody pitnej amenity=water_point do napełniania zbiorników..

Zobacz też