Pl:Key:water_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg water_point
(punkt poboru wody)
Aire de Valuejols.JPG
Opis
Lokalizacja miejsca ze świeżą wodą do napełniania zbiorników. Edit or translate this description.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Zobacz też
Status: w użyciu

water point=* - służy dodatkowo jako atrybut lokalizacji ujęcia wody pitnej amenity=water_point do napełniania zbiorników..

Zobacz też