Pl:Microgrants/Microgrants 2020

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Witamy w pierwszej edycji pogramu Mikrograntów Fundacji OpenStreetMap.

Kluczowe daty

Kluczowe terminy programu:

 • Otwarcie okresu na składanie wniosków: 19 kwietnia 2020.
 • Ostatni dzień na składanie wniosków: 10 maja 2020.

Przykłady dobrych pomysłów

 • Tworzenie kursów lub dokumentacji.
 • Projektowanie graficzne (np. ulotki, tworzenie obrazów stockowych) oraz aktualizacja takich plików cyfrowych.
 • Finansowanie szkół lub uniwersytetów w celu włączenia mapowania do ich programu nauczania, prowadzenia projektów mapowania lokalnych obszarów, współpracy z lokalnymi interesariuszami w celu wykorzystania ich danych.
 • Finansowanie wspólnego sprzętu do mapowania.
 • Zakup gadżetów do nagradzania wolontariuszy za wyjątkowy wkład lub zakup niedrogich gadżetów.
 • Jednorazowe koszty związane z hostingiem.
 • Zwiększanie zasięgu wśród lokalnych szkół.
 • Seria kilku małych imprez (np. mapping party).
 • Projekty oprogramowania będące częścią większego programu, jednak mogące być wykorzystywane samodzielnie.
 • Projekty oprogramowania, które mogą zostać w pełni zrealizowane w okresie trwania grantu.
 • Tymczasowe miejsca do pracy.
 • Programy szkoleniowe, w których skład wchodzą spotkania techniczne.
 • Praca nad tłumaczeniami.

Przykłady pomysłów, które prawdopodobnie nie zostaną zaakceptowane

 • Stypendia akademickie.
 • Gadżety do rozdania dla wszystkich uczestników danego wydarzenia lub gadżety szerokodostępne, w tym także koszulki.
 • Pojedyncze duże wydarzenie.
 • Nagrody za mapowanie.
 • Cykliczne płatności za hosting, wynajem lub inne wydatki.
 • Sprzęt serwerowy.
 • Tradycyjne, płatne mapowanie.
 • Transport na konferencję/wydarzenie.
 • Dowolna działalność lub wydatek, które zostały przewidziane w budżecie Fundacji OSM w ramach zwykłej działalności, takie jak ulepszenia ogólnej infrastruktury Fundacji OSM lub wsparcie dla Grup Roboczych.
 • W świetle trwającego kryzysu zdrowotnego dotyczącego COVID19 , nie będziemy przyznawać mikrograntów na projekty, które wymagają spotkań grupowych i osobistych w trybie offline, chociaż pomysły te są z pewnością cenne dla przyszłych rund.

Cykliczne płatności za hosting lub zakupy sprzętu do serwerów być może będą akceptowane w którejś z przyszłych edycji projektu.

Kryteria kwalifikacji

 • Osoba zgłaszająca musi być członkiem Fundacji OSM (może jednak wystąpić o członkostwo w tym samym momencie, w którym zgłasza projekt).
 • Osoby zgłaszające i beneficjenci muszą posiadać historię działalności jako wolontariusze OSM (w zakresie porównywalnym do zakresu projektu grantowego).
 • Maksymalna kwota: 5000 euro.
 • Maksymalny czas trwania projektu: 12 miesięcy.
 • Każda osoba, grupa lub organizacja może jednocześnie posiadać maksymalnie trzy otwarte granty.
 • Fundusze na działalność pozainternetową powinny być przeznaczone głównie na bezpośrednie wydatki, nie na wynagrodzenia za przeznaczony czas. Zdecydowanie wolimy umożliwiać pracę wolontariuszom niż płacenie za pracę. Mimo tego nie wykluczamy pracy zarobkowej, jeżeli jej wpływ na całość jest wystarczająco duży. Środki finansowe mogą być przeznaczone na wynagrodzenia za przeznaczony czas w niektórych przypadkach, na przykład przy projektach związanych z oprogramowaniem i rozwojem narzędzi.
 • Wymagana jest zgoda na wymagania dotyczące sprawozdań z projektu, gotowość do podpisania umowy o grant oraz dostarczenie Fundacji OpenStreetMap informacji wymaganych do przeprowadzenia procesu przyznawania dofinansowania.
 • Jeżeli istnieje taka możliwość, konieczna jest uprzednia konsultacja z Lokalnym Oddziałem Fundacji.
 • Projekty, które mają wpływ na lokalne otoczenie, powinny zostać skonsultowane z odpowiednimi lokalnymi społecznościami.
 • Osobiste korzyści powinny być niewielkie w porównaniu z korzyściami dla ogółu. Wniosek powinien zawierać opis potencjalnych osobistych korzyści.
 • Planowana inicjatywa powinna być otwarta dla wszystkich odbiorców. Oznacza to, że udział w wydarzeniach powinien być bezpłatny, tworzone oprogramowanie musi być open-source, zaś stworzona zawartość multimedialna musi być dostępna do bezpłatnego pobrania oraz opublikowana na otwartych licencjach (definicja dostępna na https://opensource.org/osd).
 • Projekt lub inicjatywa powinna być bezpośrednio powiązana z OpenStreetMap, co powinno zostać odpowiednio określone w jej celach.
 • Liczba osób zaangażowanych w projekt lub inicjatywę nie jest ograniczona (jednak liczba ta nie wpłynie na wielkość dofinansowania).
 • Projekt musi zostać udostępniony i szeroko przedyskutowany w trakcie procesu aplikacyjnego, przynajmniej na forum grupy OSMF-talk oraz wśród szerszej społeczności OSM.
 • W ramach projektu nie jest dozwolone płacenie komuś, by dokonał czegoś, co mogłoby być z małym trudem wykonane przez wolontariusza.
 • Uczestnicy projektu muszą stosować się do zasad Społeczności oraz powinni cieszyć się w niej dobrą opinią.
 • Projekty mogą być pod wsparciem innych funduszy w dowolnej formie, jednak taki fakt musi zostać wykazany w trakcie procesu aplikacyjnego. Kandydaci powinni ubiegać się o inne możliwe źródła finansowania swoich projektów.

Jak złożyć wniosek

Utwórz nową stronę na wiki pod nazwą Microgrants_2020/nazwa_twojej_propozycji (MediaWiki Help:Tworzenie nowej strony), a następnie uzupełnij szablon strony wniosku o odpowiednie dane według poniższego opisu.

Wniosek do projektu Microgrants powinien zawierać następujące informacje:

Informacje o twojej społeczności zajmującej się mapowaniem

Opisz krótko jak w tym momencie działa twoja społeczność mapowiczów. Przykłady tego, co możesz opisać, są poniżej. Podaj jednak każdą informację, którą uznasz za stosowną. Długość: 100–200 słów.

 • W jakim mieście i państwie działacie?
 • Na mapowaniu których obszarów się skupiacie?
 • Od jak dawna ty i/lub twoja organizacja zajmuje się mapowaniem?
 • Ile osób wchodzi w skład twojej społeczności mapowiczów?
 • Jaki jest stosunek kobiet do mężczyzn w twojej społeczności?
 • Jaka jest misja i cel waszego mapowania?

Na co potrzebujesz dofinansowania?

Chcemy poznać co i w jakiej ilości zamieszasz kupić oraz w jaki sposób pomoże to w zwiększeniu skali mapowania twojej społeczności. Prosimy o zebranie obu kwestii w dwóch tabelach. Możesz dodać kolejne wiersze w razie potrzeby.

We want to understand what you plan to buy, how much you plan to buy, and why this will help you to scale your community mapping efforts. There are two tables for you to fill in your response, and you may add more rows as needed. Kilka przykładów, do których możesz się odwołać, znajduje się w tabeli. We wniosku możesz zebrać dane w innym formacie, jednak pamiętaj, aby podać wszystkie wymienione niżej szczegóły.

Kosztorys

L.p. Na co chcesz wydać pieniądze? Szacowany koszt jednostkowy

(w euro)

Planowana liczba sztuk/długość abonamentu Szacowany koszt całkowity (w euro) Do czego jest to potrzebne? (podaj jak najwięcej szczegółów)
Przykład Dostęp do internetu Wi-Fi €50 na miesiąc 12 miesięcy €600 Pozwoli nam to na organizowanie maratonów mapowania dla nawet 40 osób jednocześnie. W tym momencie nie posiadamy dostępu do internetu, co nie pozwala nam na organizowanie maratonów mapowania z udziałem dużych grup. Dostęp do internetu bezprzewodowego umożliwi nam powiększanie naszej społeczności i osiąganie naszych celów.
Przykład Dron z kamerą €500 za drona+kamerę 2 sztuki €1 000 Pozwoli nam to na pozyskiwanie ujęć z drona, które pomogą nam w szczegółowym mapowaniu naszego miasta. Dostępne obrazy satelitarne są słabej jakości i nie nadają się do szczegółowego mapowania dróg, chodników i budynków.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jeżeli otrzymasz grant, co chciałbyś osiągnąć?

Jest wskazane, aby cel wspierał działalność Fundacji OSM i twojej lokalnej społeczności. Prosimy o podanie wszystkich informacji, które uważasz za stosowne, w tym także wielkości i wskaźniki, które planujecie osiągnąć. Długość: 100–200 słów.

Przykłady niektórych rzeczy, które można opisać, są poniżej. Resztę opisz według własnego uznania:

 • W jaki sposób projekt wesprze społeczność?
 • Jaki obszar planujecie zmapować?
 • Jaki będzie łączny zakres mapowania, które chcecie wykonać (np. oczekiwana liczba osób, ilość kilometrów kwadratowych)?
 • Ilu członków istniejącej społeczności planujesz przeszkolić w ramach projektu?
 • Jakie są twoje oczekiwania co do ilości członków, która dołączy do społeczności?

Czy otrzymujesz obecnie finansowanie z innych źródeł?

Jeżeli obecnie środki finansowe od innych organizacji, prosimy podać ich kwotę, typ finansowania (regularne/jednorazowe) oraz sposób pozyskania tych środków. Prosimy o wypowiedź mającą maksymalnie 300 słów. Prosimy również o podanie szczegółów współfinansowania projektu, w ramach którego składasz wniosek o grant Przykładowo: projekt już jest finansowany lub posiadasz partnerów, którzy są skłonni dopasować kwotę wsparcia do wysokości otrzymanego (ewentualnie) grantu. Prosimy podać możliwie jak najwięcej szczegółów.

Czy są obszary, w których potrzebne będzie wsparcie Fundacji OSM?

Jeżeli istnieją zagadnienia, w których chciałbyś skorzystać z pomocy Fundacji OSM w celu wzmocnienia projektu, daj nam znać. Przykładowo, może to obejmować budowanie relacji ze społecznościami OSM, pozyskiwanie aktualnych obrazów do projektów związanych z mapowaniem, czy wskazówki, jak korzystać z niektórych, stworzonych przez nas narzędzi. Chcemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać społeczności OSM, dlatego daj nam znać, czego potrzebujesz. Prosimy o wypowiedź mającą maksymalnie 150 słów.

Oświadczenie

Składając niniejszy wniosek do Fundacji OpenStreetMap, poświadczasz, że informacje w nim zawarte są poprawne, zaś środki przyznane w ramach grantu wykorzystasz jedynie do celów opisanych powyżej. W celu potwierdzenia, zobowiązujesz się przedstawić Fundacji OSM pisemną dokumentację oraz rachunki za wszystkie wydatki. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie decyzje podjęte przez Komitet ds. Mikrograntów Fundacji OSM są ostateczne.

Zbieranie poparcia

Zachęcamy członków społeczności do zbierana poparcia dla zgłoszonych przez siebie projektów. Daj znać społeczności (Let the community know).

Jeżeli podczas tworzenia wniosku napotkasz problemy z edycją wiki, wyślij nam maila na adres microgrants@osmfoundation.org.

Rozpocznij składanie wniosku

Stwórz wniosek o Mikrogrant wpisując poniżej nazwę swojego projektu, a następnie klikając przycisk „Rozpocznij składanie wniosku”. Możesz edytować wiki odpowiadając na pytania. Pamiętaj, aby przejrzeć całość przed zapisaniem zmian.


Propozycje

Lista zgłoszonych propozycji:

Otwarte propozycje

Wstępne wersje propozycji

Propozycje dofinansowane

Propozycje niedofinansowane

Propozycje odrzucone

Propozycje niekwalifikujące się