Pl:OSMF

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap Foundation jest fundacją wspierającą projekt OpenStreetMap.

Zadania

Fundacja powstała by:

  • Być bytem prawnym, który jest właścicielem i zarządcą serwerów i usług niezbędnych projektowi OpenStreetMap. Dotyczy to zwłaszcza podstawowych serwerów oraz domeny www.openstreetmap.org (ktoś musi być właścicielem tych rzeczy, fundacja jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem).
  • Zapewnić w pewnym stopniu ochronę przed pozwami dotyczącymi praw autorskich i odpowiedzialności cywilnej
  • Umożliwić zbieranie funduszy niezbędnych dla utrzymanania projektu

Linki zewnętrzne