Pl:Quality Assurance Tools script/Installation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Instalacja

Włączanie i konfiguracja niezbędnych wtyczek zewnętrznych w JOSM

 1. Z menu: Edycja -> Ustawienia ... ->
  • Włączamy -> Wtyczki i wybieramy, zaznaczając, scripting and jts
  • Z -> Zdalne sterowanie , zaznaczamy Włącz zdalne sterowanie i odznaczamy Pobierz obiekty do nowej warstwy, jeśli zaznaczone.
  Klikamy OK i restartujemy JOSM.
 1. Z menu: Edycja -> Ustawienia ... ->
  • -> script-engine.png Scripting -> Script engines -> klikamy na przycisk Get Jython.
   Uwaga: Nie jest konieczne dokonywanie jakiekolwiek zmian w innych zakładkach
  Klikamy OK.
 2. Pobieramy plik qat_script.zip i rozpakowujemy jego zawartość do katalogu o nazwie qat_script.

Skrypt działa tylko z Java w wersji 7.

Uruchamianie skryptu

 • Z menu: Scripting -> Run ... wybieramy plik qat_script.py, z katalogu qat_script.
Jeżeli pytani, wybieramy Python jako język.
 • Po kilku sekundach (~ 10), nowe menu o nazwie QA Tools pokaże się w JOSM.
Następnym razem, skrypt automatycznie pojawi się w menu "Scripting".

Aktualizacja skryptu

Pobieramy skompresowany plik qat_script.zip z najnowszą wersją skryptu i rozpakowujemy jego zawartość do podkatalogu qat_script.

Opcjonalnie: Po kliknięciu na przycisk "Ignoruj​​" używając skrypt, (aby dodać błąd do osobistej czarnej listy), robimy kopię pliku "qat_script/data/ignoreids.csv" przed usunięciem starego podkatalogu i dodaniu do nowego.