Pl:Seamarks/Colours

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kolory

Kolory zdefiniowane na tej stronie będą się wyświetlać na różnego rodzaju mapach żeglarskich.

Ta strona definiuje wartości tagu "seamark:<object>:colour" oraz "seamark:<object>:colour_pattern".

W katalogu atrybutów S-100 wymieniony jest standard kolorów.

Colour (COLOUR) seamark:<object>:colour Wyświetlanie
White white
Black black
Red red
Green green
Blue blue
Yellow yellow
Grey grey
Brown brown
Amber amber
Violet violet
Orange orange
Magenta magenta
Pink pink

Wzory kolorów

Wielokolorowe obiekty mogą być oznaczane przez wyliczenie kolorów oddzielonych średnikami. Następnie należy wybrać wzory. Proces wyświetlania przebiega z góry na dół, z lewej do prawej, tło, ramka. Można w ten sposób oznaczyć więcej znaków a wtedy kolory będą grupowane z wzorami zgodnie z ich kolejnością.

Wzór (COLPAT) seamark:<object>:colour_pattern Definicja Rendering
Horizontal stripes horizontal Pasy kolorów namalowane poziomo. HorizontalStripe.png
Vertical stripes vertical Pasy kolorów namalowane pionowo VerticalStripe.png
Diagonal stripes diagonal Pasy kolorów namalowane skośnie DiagonalStripe.png
Squared squared Szachownica z kolorów, krzyż może być również skośny. Squared.png
Stripes (direction unknown) stripes Pasy kolorów namalowane w nieznanym kierunku.
Border stripe border Kolorowe pasy wokół zewnętrznej krawędzi obiektu, który może tworzyć obwód dla wewnętrznego wzoru lub koloru. Border.png
Vertical cross cross Pionowy/poziomy Kkrzyż jednego koloru na tle innego koloru. CrossV.png
Diagonal cross saltire Skośny krzyż jednego koloru na tle innego koloru. Saltire.png

Odnośniki

Wartości
Obiekty
Atrybuty
Odnośniki INT-1