Pl:Seamarks/Seamark Objects

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

To jest lista obiektów z katalogu S-100 oraz ich tagi OSM. Każdy obiekt ma link do podstrony z dokładniejszymi informacjami na temat jego tagowania.

Lista atrybutów S-100 dla tych obiektów znajduje się tu: Seamark Attributes

Lista obiektów

"Klucz obiektu w OSM" w poniższej tabeli to klucz <object> w tagu "seamark:<object>:<attribute>" lub wartością tagu "seamark:type=*".

Poszczególne klucze mają odnośniki do swoich stron Wiki.

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Object S-101 OSM Element Klucz obiektu w OSM Valid Attributes IHO Definition INT-1(en) OpenSeaMap View
Anchorage area ACHARE nodearea anchorage category, restriction, danger_class Kotwicowisko. Obszar na którym łodzie kotwiczą lub mogą kotwiczyć. N(en) 10, 12.1-9, 14; Q(en) 44 Anchorage.png
Anchor berth ACHBRT nodearea anchor_berth category, radius, danger_class Wyznaczony obszar wody w którym może kotwiczyć pojedyncza łódź, hydroplan, etc. N(en) 11.1, 11.2 AnchorBerth.png
Beacon, cardinal BCNCAR node beacon_cardinal category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba kardynalna, która w połączeniu z kompasem pokazuje żeglarzowi gdzie jest najepszy nawigowalny obszar wody. Q(en) 130.3
Beacon, isolated danger BCNISD node beacon_isolated_danger colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba która jest umieszczona na niebezpiecznym miejscu o ograniczonym zasięgu, a woda wokół jest żeglowna. Q(en) 130.4, (IQ 130.4?)
Beacon, lateral BCNLAT node beacon_lateral category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, impact, reflectivity, shape, system Stawa lub dalba używana do oznaczenia lewej lub prawej strony szlaku wodnego. Q(en) 91-92, 130.1
Beacon, safe water BCNSAW node beacon_safe_water colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba używana do oznaczenia nawigowalnego obszaru wokół. Q(en) 130.5
Beacon, special purpose/general BCNSPP node beacon_special_purpose category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba używana do oznaczenia obszaru lub miejsca specjalnego przeznaczenia, którego natura wynika z mapy, prawa żeglugowego lub ostrzeżeń dla marynarzy. Q(en) 130.6
Berth BERTHS nodewayarea berth minimum_depth, danger_class Nazwane lub numerowane miejsce gdzie łódź może być cumowana do nabrzeża. F(en) 12, 19
Bridge BRIDGE nodewayarea bridge category, colour, colour_pattern, condition, clearance, construction, reflectivity, visibility, vertical_clearance, vertical_clearance_closed, vertical_clearance_open Budowla wzniesiona ponad lustrem wody, torami kolejowymi, etc. w celu udostępnienia przejścia i przejazdu przechodniom i pojazdom. D 20-24
Bunker station bunsta nodearea bunker_station category Stacja, na której łódź może tankować paliwo, wodę lub wziąć balast. only as keyword fuel station and water supply for larg ships (similar to facilities for small and pleasure crafts)
Building, single BUISGL nodearea building colour, colour_pattern, construction, elevation, function, height, reflectivity, shape, visibility Relatywnie stała budowla, z dachem i zwykle również ścianami. Zaprojektowana w konkretnym celu, czasem istotnym by go określić. D 5-6, 8, 13; E(en) 10.1, 10.3, 11, 13-18; F(en) 51, 60-63
Buoy, cardinal BOYCAR node buoy_cardinal category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) kardynalna, która w połączeniu z kompasem pokazuje żeglarzowi gdzie jest najepszy nawigowalny obszar wody. Q(en) 130.3
Buoy, installation BOYINB node buoy_installation category, colour, colour_pattern, reflectivity Pława (boja) używana w celu ładowania tankowców gazem lub ropą naftową. L 16 Buoy Installation.png
Buoy, isolated danger BOYISD node buoy_isolated_danger colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja), która jest przycumowana nad niebezpiecznym miejscem o ograniczonym zasięgu, a woda wokół jest żeglowna. Q(en) 130.4
Buoy, lateral BOYLAT node buoy_lateral category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape, system Pława (boja) używana do oznaczenia lewej lub prawej strony szlaku wodnego. Q(en) 130.1
Buoy, safe water BOYSAW node buoy_safe_water colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) używana do oznaczenia nawigowalnego obszaru wokół. Q(en) 130.5
Buoy, special purpose/general BOYSPP node buoy_special_purpose category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) używana do oznaczenia obszaru lub miejsca specjalnego przeznaczenia, którego natura wynika z mapy, prawa żeglugowego lub ostrzeżeń dla marynarzy. Q(en) 50-62, 130.6
Cable area CBLARE area cable_area category, restriction Obszar w którym występuje jeden lub wiele podwodnych kabli. L 30.2, 31.2
Cable, overhead CBLOHD way cable_overhead category, vertical_clearance, clearance_height_safe Linia napowietrzna to jeden lub wiele przewodów, włókien, lin lub łańcuchów w zestawie, które są wsparte na strukturach takich jak słupy lub pylony i przechodzą ponad lub w pobliżu żeglownej wody. D 26, 27
Cable, submarine CBLSUB way cable_submarine category, depth_buried jeden lub wiele przewodów, włókien, lin lub łańcuchów w zestawie, które zostały wyłożone na dnie lub zakopane pod dnem zbiornika wodnego lub rzeki. L 30.1, 31.1, 32; Q(en) 42
Causeway CAUSWY wayarea causeway water_level Grobla to podniesiony fragment terenu wzdłuż mokradeł lub wody. F(en) 3
Checkpoint CHKPNT nodearea checkpoint category Oficjalne miejsce rejestracji, delaracji lub sprawdzenia towarów i osób. F(en) 61
Coastguard station CGUSTA nodearea coastguard_station Stacja Straży Wybrzeża w której wahta jest pełniona całodobowo lub w określonych godzinach. T(en) 10, 11
Communication area comare area communication_area Wskazuje pokrycie obszaru, w którym statek jest zobowiązany do meldowania lub może zasięgnąć informacji. similar to Radio reporting point M(en) 40.1, Radio reporting limit M(en) 40.2
Control point CTRPNT node control_point category (fix?) Punkt na ziemi, którego pozycja (horyzontalna i wertykalna) jest podstawą do zależnej od tego punktu inspekcji. Również nazywany stacją kontroli. B(en) 20-24 trigonometric point, reference point, fix point, hight/level mark, similar to measuring point in OSM
Daymark DAYMAR node daymark category, colour, colour_pattern, shape Cechy identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych, które służą do ułatwienia jego identyfikacji w świetle dziennym (np: wysokie kominy). Q(en) 101-102
Distance mark DISMAR node distance_mark category, distance, units (fix?) Znak dystansowy pokazuje odległość mierzoną od punktu początkowego i zawiera dobrze widoczną budowlę lub wyróżniającą się lokalizację bez specjalistycznego wyposażenia. B(en) 25.1-2
Dredged area DRGARE area dredged_area Obszar w którym dno zbiornika zostało pogłębione pogłębiarką. I 20-23
Dumping Ground DMPGRD area dumping_ground category A sea area where dredged material or other potentially more harmful material, e.g. explosives, chemical waste, is deliberately deposited. N(en) 23, 24, 62.1, 62.2
Exceptional navigation structure excnst nodewayarea exceptional_structure category Wyjątkowa konstrukcja nawigacyjna, np: akwedukt, pochylnia, etc. similar to section F(en)
Fairway FAIRWY area fairway restriction Ta część rzeki, nabrzeża, etc. gdzie przebiega główny trakt nawigacyjny dla statków o większych rozmiarach. M(en) 18
Ferry route FERYRT way ferry_route category Trasa między jednym nadbrzeżem a drugim, po której kursują promy.
M(en) 50, 51
Fence/Wall FNCLNE way wall category Naturalna lub sztuczna bariera używana jako ogrodzenie, granica lub dla bezpieczeństwa. no equivalent in INT-1, see also OSM key barrier
Fog signal FOGSIG node fog_signal category, frequency, generation, group, period, range, sequence Sygnał ostrzegawczy uruchamiany przez statek lub pomoce nawigacyjne (pławy, stawy etc..) w czasie słabej widoczności. R(en) 1, 10-16, 20-22
Fortified structure FORSTC nodeareaarea fortified_structure category Budowla mająca na celu obronę miliarną danego miejsca. E(en) 34.1-3
Fishing facility FSHFAC nodewayarea fishing_facility category Budowla hydrotechniczna wzniesiona w celach rybołówstwa, która może być przeszkodą w nawigacji statków. K 44, 45
Gate GATCON nodewayarea gate category Obiekt, który może się odchylać, podnosić, opuszczać w celu blokowania wejścia lub przejścia. F(en) 27, 41.1-2, 42-43
Gridiron GRIDRN nodearea gridiron water_level Budowla na obszarze pływowym, stanowiąca podparcie dla statku podczas odpływu, umożliwiająca prace konserwacyjne na zanurzonych partiach kadłuba. F(en) 24
Harbour basin hrbbsn area harbour_basin Zamknięty obszar wody otoczony nabrzeżem, skonstruowany tak, aby zapewnić środki do przenoszenia ładunków z i do statków. no direct equivalent, in relation to F(en) 10-13, 27, 28
Harbour facility HRBFAC nodearea harbour category Naturalny lub sztucznie wytworzony basen dający schronienie statkom, z infrastrukturą do cumowania i kotwiczenia. F(en) 10, 11.1, 50
Hulk HULKES nodearea hulk category Statek przycumowany na stałe. F(en) 34
Inshore traffic zone ISTZNE nodewayarea inshore_traffic_zone restriction (Fix) Trasa obejmująca wyznaczony obszar pomiędzy lądową granicą z systemu rozgraniczenia ruchu i przyległego wybrzeża, które mają być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. M(en) 25.1, 25.2
Landmark LNDMRK nodewayarea landmark category, colour, colour_pattern, construction, elevation, function, height, reflectivity, visibility Wyróżniony obiekt w stałej lokalizacji, który można używać do oznaczania lokalizacji lub kierunku. D 8; E(en) 10.2-10.4, (17, 19, 20, 21,) 22-31; L 11; Q(en) 100
Light LIGHTS nodearea light category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji. P(en) 1-65, (66)
Major Light LIGHTS nodearea light_major category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji. Zwykle widoczne z dużego dystansu. P(en) 1, (1-66) Light Minor.png
Minor Light LIGHTS nodearea light_minor category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji. Zwykle widoczne z małego dystansu. P(en) 1, (1-66) Light Float.png
Light float LITFLT node light_float colour, colour_pattern, reflectivity Struktura będąca łodzią/statkiem lub do niego podobna stosowana zamiast pławy w wodach, gdzie występują silne strumienie i prądy, lub występuje większe wzniesienie i pława nie mogłaby mieć odpowiedniej wysokości. Q(en) 30 Light Vessel.png
Light vessel LITVES node light_vessel colour, colour_pattern, reflectivity Dobrze oznaczony statek zakotwiczony lub zacumowany w określonym miejscu na mapie, by służyć za pomoc nawigacyjną. P(en) 6
Lock basin LOKBSN area lock_basin A lock basin is a wet dock in a waterway, permitting a ship to pass from one level to another. F(en) 41.1
Marine farm/culture MARCUL nodewayarea marine_farm category, restriction, water_level Zbiorowisko klatek, sieci, tratw i tyczek w celu sztucznej hodowli fauny lub flory morskiej. K 47, 48
Military practice area MIPARE nodearea military_area category, restriction Obszar ćwiczebny wojsk morskich lub powietrznych. N(en) 30-33
Mooring/Warping facility MORFAC nodewayarea mooring category, colour, colour_pattern, construction, height, reflectivity, shape, visibility, water_level Wyposażenie lub budowla służąca do cumowania/zabezpieczenia statku. F(en) 20-22; Q(en) 40-43
Marine Protected Area MPAARE nodearea protected_area Dowolny obszar pływowy lub niepływowy, wraz z obszarem wodnym, fauną, florą, zabytkami historycznymi i kulturowymi, który jest chroniony przepisami prawa w części lub w całości. N(en) 22
Navigation line NAVLNE way navigation_line category, orientation Prosta linia rozciągająca się w kierunku celu nawigacyjnego, generalnie wyznaczana przez dwa nabieżniki lub punkt nawigacyjny wraz z kursem. M(en) 1-2, (3); Q(en) 122
Notice mark notmrk node notice addition, category,

condition, distance_min, distance_max, distance_up, distance_down, function, impact, system

Znak używany do oznaczania zakazów, regulacji, ograniczeń, rekomendacji i ogólnych informacji, dotyczących danej drogi wodnej lub jej części. Q(en) (101,) 126, Inland waterway signs (CEVNI)(en)
Obstruction OBSTRN nodewayarea obstruction category, water_level W nawigacji morskiej/śródlądowej, cokolwiek, co utrudnia lub uniemożliwia ruch/przejście statku. K 1, 31, 40-43, 46; L 21, 23; Q(en) 42
Oil barrier OILBAR way oil_barrier Urządzenie tamujące rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody. F(en) 29
Offshore platform OFSPLF nodearea platform category, colour, colour_pattern, construction, condition, height, product, reflectivity, visibility Trwała konstrukcja na morzu, nieruchoma lub pływająca, używana w produkcji ropy naftowej lub gazu ziemnego. L 2, 10-15, 17
Offshore production area OSPARE area production_area category, condition, height, reflectivity, restriction, visibility Obszar na morzu, na którym znajdują się zakłady produkcyjne. L 4, 5.2
Pilot boarding place PILBOP node pilot_boarding category, channel (fix?) Miejsce spotkań, gdzie na statek wchodzi pilot. T(en) 1.1-4
Pile PILPNT node pile category, colour, colour_pattern, condition, height, visibility Długa ciężka belka drewniana, stalowa lub betonowa, wbita w ziemię wspierająca pomost lub wolnostojąca w otoczeniu portu lu w inny sposób związana z infrastrukturą żeglarską. F(en) 22
Pipeline area PIPARE area pipeline_area category, condition, restriction Obszar, w którym występuje jeden lub więcej rurociągów. L 40.2, 41.2
Pipeline, overhead PIPOHD way pipeline_overhead category Rurociąg napowietrzny to rurociąg wsparty na słupach i przechodzący ponad nawigowalnym obszarem wody. D 28
Pipeline, submarine/on land PIPSOL way pipeline_submarine category, condition, depth_buried, product Rurociąg przechodzący pod dnem lub pod ziemią. D 29; L 40.1, 41.1, 42, 44
Pontoon PONTON wayarea pontoon Struktura pływająca, zazwyczaj kształtu prostokątnego, która służy jako wejście i zejście ze statków, przód molo lub wsparcie pomostu. F(en) 16
Precautionary area PRCARE nodearea precautionary_area restriction Wyznaczony obszar w którym statki muszą nawigować ze szczególną ostrożnością oraz kierunek nawigacji może być rekomendowany. M(en) 16, 24
Pylon/bridge support PYLONS nodearea pylon category, water_level Pionowa konstrukcja składająca się na przykład ze stalowych kształtek albo z żelbetonu w celu podtrzymywania kabli, mostu, etc. D 26
Radar line RADLNE way radar_line Ślad, wzdłuż którego statki mogą być pilotowane przez naziemne stacje radarowe w przypadku słabej widoczności. Inna nazwa radar guided track. M(en) 32.1-2 -/-
Radar range RADRNG area radar_range Wyznacza obszar morski w zasięgu naziemnej stacji kontroli radarowej. W zasięgu tej stacji statki mogą prosić o wsparcie, zwłaszcza w okresie słabej widoczności. M(en) 31
Radar reflector RADRFL node radar_reflector height Urządzenie, które potrafi odbijać fale radarowe. S(en) 4
Radar transponder beacon RTPBCN node radar_transponder category, group, range, sector_start, sector_end, sequence, wavelength Stawa będąca przekaźnikiem kodowanych sygnałów na częstotliwości radarowej, pozwalająca przepytującemu ją statkowi określić znaczenie i zakres przekaźnika. Inna nazwa "racon". S(en) 2-3 RadarStation.png
Radar station RADSTA node radar_station category, channel, height, range (fix?) Stacja radarowa z transmiterem emitującym impulsy radiowe bardzo wysokiej częstotliwości (UHF), które są odbijane od stałych obiektów i które są odbierane po ich powrocie do stacji nadającej. M(en) 30; S(en) 1
Radio calling-in point RDOCAL nodeway calling-in_point channel, orientation, traffic_flow W czasie przepływania w pobliżu stacji nasłuchowej, lub w czasie przekraczania określonej linii, statki są zobowiązane do raportu do Centrum Kontroli Ruchu używając radia VHF. M(en) 40.1-2
Radio station RDOSTA node radio_station category, callsign, channel, frequency Miejsce wyposażone w sprzęt do transmisji fal radiowych. S(en) 10-16
Recommended route centerline RCRTCL way recommended_route_centreline Rekomendowany środek trasy. M(en) 28.1
Recommended track RECTRC way recommended_track traffic_flow, orientation Trasa rekomendowana dla wszystkich lub niektórych statków. M(en) 3-6
Recommended traffic lane RCTLPT way recommended_traffic_lane orientation Indicates the recommended traffic flow e.g., between two TSS, in the entrance areas of a TSS, beside a deep water route. M(en) 26.1-2
Rescue station RSCSTA nodearea rescue_station category Miejsce gdzie przechowuje się środki ratownicze. T(en) 12-14
Restricted area RESARE area restricted_area category, restriction Oznaczony obszar zakazu poruszania się statków na podstawie odpowiednich przepisów. L 3; M(en) 29.1; N(en) 2.1-2, 20-22, 25, 34, 63
Retro-reflector RETRFL node retro_reflector Światło odblaskowe. Odblaskowy materiał jest umieszczony na znaku w odpowiednim kształcie, by odbijać światło. Q(en) 6
Sand waves SNDWAV nodearea sand_waves Duży pofalowany osad w płytkiej wodzie składający się z piasku. Długość tej fali może wynosić 100 metrów, amplituda może wynosić do 20 metrów. J(en) 14 sandwaves
Seabed area SBDARE nodewayarea seabed_area surface, surface_qualification, water_level Homogeniczy/jednorodny obszar dna morza. Struktura dna zawiera materiał, z którego jest zbudowane oraz jego fizyczna charakterystyka. J(en) 1-12, 20-22, 30-39 seamark pattern for areas with stones and gravel    St.G
pattern for areas not yet implemented
Sea area/named water area SEAARE nodearea sea_area category Geograficznie zdefiniowana część morza lub innych nawigowalnych wód. Może mieć nazwę. no equivalent in INT-1
Seagrass SEAGRA nodearea seagrass category Any of various submerged monocotyledonous plants (such as Posidonia, eelgrass (Zostera), tape grass (Hydrocharitaceae), turtle grass (Thalassia testudinum) and other Cymodoceaceae) of tropical to temperate usually shallow coastal waters that have narrow grasslike leaves and often form dense underwater meadows. (now distinct from Weed/Kelp, macroscopic marine alge), see change and symbol proposed for S-4 and S-101 DCEG J(en) 13.3, 13.4 seagrass simplified version seagrass simplified version    Sg
Sea-plane landing area SPLARE nodearea seaplane_landing_area restriction Wyznaczony obszar wody, na której startują i lądują hydroplany. N(en) 13
Silo, Tanks SILTNK nodearea tank category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, visibility A large storage structure used for storing loose materials, liquids and/or gases. E(en) 2, 32-33
Shoreline construction SLCONS nodewayarea shoreline_construction category, construction, height, reflectivity, visibility, water_level Stała, niepływająca, sztuczna budowla między wodą a lądem. Nie musi być połączona z lądem. F(en) 2.1, 2.2, 4.1-6.3, 12-15, 23, 30-33.2
Signal station, traffic SISTAT node signal_station_traffic category, channel Stacja sygnałowa regulująca ruch statków na morzu na dojściu lub wewnątrz infrastruktury portowej. T(en) 21-25.2
Signal station, warning SISTAW node signal_station_warning category, channel Ostrzegawcza stacja sygnałowa, to miejsce na brzegu, z którego nadawane są sygnały ostrzegawcze dla statków na morzu. T(en) 20, 26, 28-36
Small craft facility SMCFAC nodewayarea small_craft_facility category Miejsce gdzie są dostępne usługi dla małych łodzi oraz łodzi rekreacyjnych. E(en) 37.1-2; F(en) (11.1, 11.2,) 11.3, 19.2; Q(en) 45
Spring in seabed SPRING node spring Naturalne miejsce wypływu wody lub innych substancji z głębi ziemi. Woda wypływająca z dna morza to podmorskie źródło. J(en) 15 Spring in seabed display INT-1
Submarine transit lane SUBTLN area submarine_transit_lane restriction Obszar w którym łodzie podwodne mogą operują w zanurzeniu lub przy powierzchni. N(en) 33
Topmark TOPMAR node topmark colour, colour_pattern, shape Charakterystyczny kształt i kolor przymocowany do pławy lub stawy definiujący jej identyfikację i funkcję. Q(en) 9-11
Traffic separation scheme boundary TSSBND way separation_boundary category Zewnętrzna granica obszaru części trasy lub obszaru ruchu okrężnego. M(en) 15
Traffic separation scheme crossing TSSCRS area separation_crossing category, restriction Określony obszar, w którym krzyżują się trasy ruchu statków. M(en) 23
Traffic separation scheme lane part TSSLPT way separation_lane category, restriction Wyznaczony obszar ruchu jednokierunkowego. M(en) 20.1-3, 22
Traffic separation line TSELNE way separation_line category, orientation, restriction Linia oddzielająca trasy po których statki poruszają się w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach, lub oddzielająca trasy różnych klas statków, poruszających się w tym samym kierunku. M(en) 12
Traffic separation scheme roundabout TSSRON area separation_roundabout category, restriction Obszar w którym zmniejsza się ryzyko kolizji ponieważ statki są odseparowane dzięki wymuszeniu ruchu okrężnego, przeciwnie do wskazówek zegara, wokół punktu lub obszaru. M(en) 21
Traffic separation zone TSSZNE area separation_zone category, restriction Strefa rozdzielająca szlaki w których statki płyną w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach; lub rozdzielająca szlaki przeznaczone dla statków różnych klas poruszających się w tym samym kierunku. M(en) 13, 20.1, 20.3, 21
Turning basin trnbsn nodearea turning_basin Obszar wodny lub poszerzenie kanału, które jest używane do zawracania statków. only as keyword
Two-way route part TWRTPT way two-way_route Obszar części trasy dwukierunkowej, w którym statki poruszają się po jednej stronie ze względu na trudną lub niebezpieczną nawigację. M(en) 28.2
Underwater/awash rock UWTROC node rock surface, surface_qualification, water_level Masa materiału kamiennego lub koralowca, która wysycha, jest zalewana, lub jest zanurzona pod wodą. K 11-15
Vegetation VEGATN nodewayarea vegetation category Plantacje roślin lub pojedyncze rośliny. C 14, 30, 31.1-8, 32, 33
Virtual AIS aid to navigation viratn node virtual_aton category An Automatic Identification System (AIS) message 21 transmitted from an AIS station to simulate on navigation systems an Aid to Navigation which does not physically exist. S(en) 18
Vehicle transfer vehtrf nodearea vehicle_transfer category Miejsce w którym pojazdy mogą być ładowane lub rozładowywane ze statku przy użyciu pokładowych lub nabrzeżnych urządzeń. similar to F(en) 50, M(en) 50, 51
Water turbulence WATTUR nodewayarea water_turbulence category Zaburzenie wody spowodowane przez oddziaływanie dowolnej kombinacji fal, prądów i strumieni pływów morskich, wiatru, płycizn i przeszkód.  H 44, 45; K 17
Waterway gauge wtwgag node waterway_gauge category Wodowskaz służy do pomiaru stanu wód. F(en) 32.1, 32.2, 33, H 30
Weed/Kelp WEDKLP nodearea weed category Wodorosty, algi morskie i trawa morska. Any macroscopic marine alge. Kelp is one of an order (laminariales) of usually large, blade-shaped or vine-like brown algae. (now excluding seagrass), see change and symbol proposed for S-4 and S-101 DCEG J(en) 13.1, 13.2 Weed/Kelp INT-1 display    Wd
Wreck WRECKS nodearea wreck category, depth, reflectivity, visibility, water_level Pozostałości opuszczonego lub zatopionego statku, który jest bezużyteczny. K 20-31

Odnośniki

Wartości tagów obiektów
Obiekty żeglarskie
Atrybuty obiektów
Odnośniki INT-1
S-100 ENC/iENC registry (iho.int)
ENC Encoding Guide (iho.int)
Encoding Guide for Inland ENCs (openecdis.org)