Pl:Seamarks/Buoys

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pława (boja)

Tagi opisane na tej stronie będą się wyświetlać na różnych mapach żeglarskich.

Ta strona opisuje wartości tagu "seamark:type" dla boi oraz ich atrybutów.

Typy

Pława jest obiektem pływającym, zakotwiczonym do dna w ustalonym miejscu, jako pomoc nawigacyjna lub w innym określonym celu.

Typ Kod S100 seamark:type Definicja Przykłady wyświetlania Zdjęcie
Cardinal Buoy BOYCAR buoy_cardinal Pława kardynalna jest używana w połączeniu z kompasem w celu określenia po której stronie należy ją omijać. 2 stożki skierowane w dół to pława południowa (omija się ją od południa), 2 stożki ostrzem w górę to pława północna, 2 stożki ostrzem do siebie to pława zachodnia (chuda francuzka), 2 stożki ostrzem od siebie to pława wschodnia (gruba rosjanka). Buoy Cardinal.png Knoll-North-Cardinal-Canthusus.JPG
Installation Buoy BOYINB buoy_installation Pława instalacyjna to pława używana do ładowania tankowców gazem, benzynami, ropą etc. Buoy Installation.png
Isolated Danger Buoy BOYISD buoy_isolated_danger Pława pojedynczego niebezpieczeństwa jest zakotwiczona ponad niebezpiecznym miejscem o ograniczonym obszarze i nawigowalną wodą wokół. Buoy Isolated Danger.png Buoy marking the wreck of HMS Natal - geograph.org.uk - 1280172.jpg
Lateral Buoy BOYLAT buoy_lateral Pława używana do określenia prawej lub lewej strony szlaku wodnego. Są one używane na dobrze zdefiniowanych kanałach, szlakach zgodnie z zasadami prawa drogi. Buoy Lateral.png Lateral Buoy.jpg
Mooring Buoy MORFAC mooring See: Moorings Mooring Buoy.png Buoy mooring.jpg
Safe Water Buoy BOYSAW buoy_safe_water Pława bezpiecznej wody pokazuje, że wokół niej nie występują niebezpieczeństwa żeglugi. Buoy Safe Water.png The Fairway Buoy, Tremadog Bay - geograph.org.uk - 120195 - cropped to buoy.png
Special Purpose Buoy BOYSPP buoy_special_purpose Pława specjalnego przeznaczenia, oznaczająca obszar lub miejsce, którego rodzaj wynika z mapy, kierunku żeglugi, ostrzeżeń dla żeglarzy lu innych przepisów. Buoy Special Purpose.png Buoy off Seahill - geograph.org.uk - 920114.jpg

Gdy pława posiada szczytowy znak, reflektor, lub światło, są one oznaczane jako oddzielne obiekty. Znaki szczytowe są zakodowane tagami z kategorii "topmark" a światła tagami z kategorii "light".

Kategorie

Pławy kardynalne

Pławy kardynalne nie mają jakiegoś specjalnego kształtu, zwykle występują kształty kolumnowe lub drążkowe. Zawsze są pomalowane w żółto-czarne poziome pasy, a ich dwustożkowy szczyt jest zawsze czarny.

WIęcej na temat : Cardinal Marks

Kategoria (CATCAM) seamark:buoy_cardinal:category Definicja seamark:buoy_cardinal:colour

(seamark:buoy_cardinal:colour_pattern=horizontal)

seamark:topmark:shape

(seamark:topmark:colour=black)

North north Quadrant bounded by the true bearing NW-NE taken from the point of interest it should be passed to the north side of the mark. black;yellow 2 stożki do góry
East east Quadrant bounded by the true bearing NE-SE taken from the point of interest it should be passed to the east side of the mark. black;yellow;black 2 stożki podstawami ku sobie
South south Quadrant bounded by the true bearing SE-SW taken from the point of interest it should be passed to the south side of the mark. yellow;black 2 stożki na dół
West west Quadrant bounded by the true bearing SW-NW taken from the point of interest it should be passed to the west side of the mark. yellow;black;yellow 2 stożki szczytami do siebie

Pławy instalacyjne

Kategoria (CATINB) seamark:buoy_installation:category Definicja
Catenary Anchor Leg Mooring calm Incorporates a large buoy which remains on the surface at all times and is moored by 4 or more anchors. Mooring hawsers and cargo hoses lead from a turntable on top of the buoy, so that the buoy does not turn as the ship swings to wind and stream.
Single Buoy Mooring sbm A mooring structure used by tankers to load and unload in port approaches or in offshore oil and gas fields.

Pława odosobnionego niebezpieczeństwa

Nie ma kategorii pław odosobnionego niebezpieczeństwa. Domyśle kolory i znaki szczytowe to:

seamark:buoy_isolated_danger:colour seamark:buoy_isolated_danger:colour_pattern seamark:topmark:shape seamark:topmark:colour
black;red;black (czarny;czerwony;czarny) horizontal (pasy poziome) 2 spheres (2 kule) black (czarne)

Znaki boczne toru wodnego

Istnieją dwa międzynarodowe systemy i jednocześnie regiony oznaczania toru wodnego, A i B, między którymi oznaczenia różnią się. The buoyage region is encoded using the separate attribute "system" (MARSYS). Lateral buoys generally have distinctive shapes (can for port-hand, conical for starboard-hand) or may be a pillar or spar with distinctive topmarks. The buoys and their topmarks are always painted in red, green or red & green horizontal bands.

Category (CATLAM) seamark:buoy_lateral:category Definition seamark:buoy_lateral:colour
[seamark:buoy_lateral:colour_pattern=horizontal]
seamark:topmark:shape
Port-hand Buoy port Indicates the port boundary of a navigational channel or suggested route when proceeding in the 'conventional direction of buoyage'. IALA-A: red, IALA-B: green cylinder
Starboard-hand Buoy starboard Indicates the starboard boundary of a navigational channel or suggested route when proceeding in the 'conventional direction of buoyage'. IALA-A: green, IALA-B: red cone, point up
Preferred Channel to Starboard Buoy preferred_channel_starboard At a point where a channel divides, when proceeding in the 'conventional direction of buoyage', the preferred channel (or primary route) is indicated by a modified port-hand lateral mark. IALA-A: red;green;red, IALA-B: green;red;green cylinder
Preferred Channel to Port Buoy preferred_channel_port At a point where a channel divides, when proceeding in the 'conventional direction of buoyage', the preferred channel (or primary route) is indicated by a modified starboard-hand lateral mark. IALA-A: green;red;green, IALA-B: red;green;red cone, point up
Inland Waterway Lateral Buoy ... Many more categories of lateral marks are used in inland waterways. See: CEVNI Lateral Marks

Safe Water Buoys

There are no categories of Safe Water Buoys. The default colours and topmarks are:

seamark:buoy_safe_water:colour seamark:buoy_safe_water:colour_pattern seamark:topmark:shape seamark:topmark:colour
red;white vertical sphere red

Special Purpose Buoys

Special purpose buoys can be any shape and are generally yellow in colour, with a variety of topmarks.

For "buoy_special_purpose:category" (CATSPM) definitions, see: Special Purpose Marks

Shapes

Shape (BOYSHP) seamark:<buoy_type>:shape Definition Rendering
Conical (nun, ogival) conical The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has approximately the shape or the appearance of a pointed cone with the point upwards. Buoy Cone.png
Can (cylindrical) can The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the shape of a cylinder, or a truncated cone that approximates to a cylinder, with a flat end uppermost. Buoy Can.png
Spherical spherical The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the shape of a part of a sphere. Buoy Sphere.png
Pillar pillar The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure is a narrow vertical structure, pillar or lattice tower. Buoy Pillar.png
Spar (spindle) spar The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the form of a pole, or of a very long cylinder, floating upright. Buoy Spar.png
Barrel (tun) barrel The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the form of a barrel or cylinder floating horizontally. Buoy Barrel.png
Super-buoy super-buoy A very large buoy, generally more than 5m in diameter. Buoy Super.png
Ice buoy ice_buoy A specially constructed shuttle shaped buoy which is used in ice conditions. File:Buoy Ice.png

Kolory

Pławy mogą być pomalowane różnymi kolorami i wzorami. Zobacz: Kolory

Inne obiekty

Buoys may have other objects as part of their structure

Obiekt S100 Definicja Strona wiki
Topmark TOPMAR A characteristic shape secured at the top of a buoy or beacon to aid in its identification. Topmarks
Light LIGHTS A luminous or lighted aid to navigation. Lights
Fog Signal FOGSIG A warning signal transmitted by a vessel, or aid to navigation, during periods of low visibility. Also, the device producing such a signal. Fog Signals
Radar transponder beacon RTPBCN A transponder beacon transmitting a coded signal on radar frequency, permitting an interrogating craft to determine the bearing and range of the transponder. Radar Beacons
Radar Reflector RADRFL A device capable of, or intended for, reflecting radar signals.

References

Seamark Tag Values
Seamark Objects
Seamark Attributes
INT-1 Cross Reference