Pl:Seamarks/Buoys

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pława (boja)

Tagi opisane na tej stronie będą się wyświetlać na różnych mapach żeglarskich.

Ta strona opisuje wartości tagu "seamark:type" dla boi oraz ich atrybutów.

Typy

Pława jest obiektem pływającym, zakotwiczonym do dna w ustalonym miejscu, jako pomoc nawigacyjna lub w innym określonym celu.

Typ Kod S100 seamark:type Definicja Przykłady wyświetlania Zdjęcie
Cardinal Buoy BOYCAR buoy_cardinal Pława kardynalna jest używana w połączeniu z kompasem w celu określenia po której stronie należy ją omijać. 2 stożki skierowane w dół to pława południowa (omija się ją od południa), 2 stożki ostrzem w górę to pława północna, 2 stożki ostrzem do siebie to pława zachodnia (chuda francuzka), 2 stożki ostrzem od siebie to pława wschodnia (gruba rosjanka). Buoy Cardinal.png Cardinal Buoy.png
Installation Buoy BOYINB buoy_installation Pława instalacyjna to pława używana do ładowania tankowców gazem, benzynami, ropą etc. Buoy Installation.png
Isolated Danger Buoy BOYISD buoy_isolated_danger Pława pojedynczego niebezpieczeństwa jest zakotwiczona ponad niebezpiecznym miejscem o ograniczonym obszarze i nawigowalną wodą wokół. Buoy Isolated Danger.png Isolated Danger Buoy.png
Lateral Buoy BOYLAT buoy_lateral Pława używana do określenia prawej lub lewej strony szlaku wodnego. Są one używane na dobrze zdefiniowanych kanałach, szlakach zgodnie z zasadami prawa drogi. Buoy Lateral.png Cone Buoy.png
Mooring Buoy MORFAC mooring See: Moorings Mooring Buoy.png Buoy mooring.jpg
Safe Water Buoy BOYSAW buoy_safe_water Pława bezpiecznej wody pokazuje, że wokół niej nie występują niebezpieczeństwa żeglugi. Buoy Safe Water.png SafeWaterBuoy.png
Special Purpose Buoy BOYSPP buoy_special_purpose Pława specjalnego przeznaczenia, oznaczająca obszar lub miejsce, którego rodzaj wynika z mapy, kierunku żeglugi, ostrzeżeń dla żeglarzy lu innych przepisów. Buoy Special Purpose.png Special Purpose Buoy.png

Gdy pława posiada szczytowy znak, reflektor, lub światło, są one oznaczane jako oddzielne obiekty. Znaki szczytowe są zakodowane tagami z kategorii "topmark" a światła tagami z kategorii "light".

Kategorie

Pławy kardynalne

Pławy kardynalne nie mają jakiegoś specjalnego kształtu, zwykle występują kształty kolumnowe lub drążkowe. Zawsze są pomalowane w żółto-czarne poziome pasy, a ich dwustożkowy szczyt jest zawsze czarny.

WIęcej na temat : Cardinal Marks

Kategoria (CATCAM) seamark:buoy_cardinal:category Definicja seamark:buoy_cardinal:colour

(seamark:buoy_cardinal:colour_pattern=horizontal)

seamark:topmark:shape

(seamark:topmark:colour=black)

North north Quadrant bounded by the true bearing NW-NE taken from the point of interest it should be passed to the north side of the mark. black;yellow 2 stożki do góry
East east Quadrant bounded by the true bearing NE-SE taken from the point of interest it should be passed to the east side of the mark. black;yellow;black 2 stożki podstawami ku sobie
South south Quadrant bounded by the true bearing SE-SW taken from the point of interest it should be passed to the south side of the mark. yellow;black 2 stożki na dół
West west Quadrant bounded by the true bearing SW-NW taken from the point of interest it should be passed to the west side of the mark. yellow;black;yellow 2 stożki szczytami do siebie

Pławy instalacyjne

Kategoria (CATINB) seamark:buoy_installation:category Definicja
Catenary Anchor Leg Mooring calm Incorporates a large buoy which remains on the surface at all times and is moored by 4 or more anchors. Mooring hawsers and cargo hoses lead from a turntable on top of the buoy, so that the buoy does not turn as the ship swings to wind and stream.
Single Buoy Mooring sbm A mooring structure used by tankers to load and unload in port approaches or in offshore oil and gas fields.

Pława odosobnionego niebezpieczeństwa

Nie ma kategorii pław odosobnionego niebezpieczeństwa. Domyśle kolory i znaki szczytowe to:

seamark:buoy_isolated_danger:colour seamark:buoy_isolated_danger:colour_pattern seamark:topmark:shape seamark:topmark:colour
black;red;black (czarny;czerwony;czarny) horizontal (pasy poziome) 2 spheres (2 kule) black (czarne)

Znaki boczne toru wodnego

Istnieją dwa międzynarodowe systemy i jednocześnie regiony oznaczania toru wodnego, A i B, między którymi oznaczenia różnią się. The buoyage region is encoded using the separate attribute "system" (MARSYS). Lateral buoys generally have distinctive shapes (can for port-hand, conical for starboard-hand) or may be a pillar or spar with distinctive topmarks. The buoys and their topmarks are always painted in red, green or red & green horizontal bands.

Category (CATLAM) seamark:buoy_lateral:category Definition seamark:buoy_lateral:colour
[seamark:buoy_lateral:colour_pattern=horizontal]
seamark:topmark:shape
Port-hand Buoy port Indicates the port boundary of a navigational channel or suggested route when proceeding in the 'conventional direction of buoyage'. IALA-A: red, IALA-B: green cylinder
Starboard-hand Buoy starboard Indicates the starboard boundary of a navigational channel or suggested route when proceeding in the 'conventional direction of buoyage'. IALA-A: green, IALA-B: red cone, point up
Preferred Channel to Starboard Buoy preferred_channel_starboard At a point where a channel divides, when proceeding in the 'conventional direction of buoyage', the preferred channel (or primary route) is indicated by a modified port-hand lateral mark. IALA-A: red;green;red, IALA-B: green;red;green cylinder
Preferred Channel to Port Buoy preferred_channel_port At a point where a channel divides, when proceeding in the 'conventional direction of buoyage', the preferred channel (or primary route) is indicated by a modified starboard-hand lateral mark. IALA-A: green;red;green, IALA-B: red;green;red cone, point up
Inland Waterway Lateral Buoy ... Many more categories of lateral marks are used in inland waterways. See: CEVNI Lateral Marks

Safe Water Buoys

There are no categories of Safe Water Buoys. The default colours and topmarks are:

seamark:buoy_safe_water:colour seamark:buoy_safe_water:colour_pattern seamark:topmark:shape seamark:topmark:colour
red;white vertical sphere red

Special Purpose Buoys

Special purpose buoys can be any shape and are generally yellow in colour, with a variety of topmarks.

For "buoy_special_purpose:category" (CATSPM) definitions, see: Special Purpose Marks

Shapes

Shape (BOYSHP) seamark:<buoy_type>:shape Definition Rendering
Conical (nun, ogival) conical The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has approximately the shape or the appearance of a pointed cone with the point upwards. Buoy Cone.png
Can (cylindrical) can The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the shape of a cylinder, or a truncated cone that approximates to a cylinder, with a flat end uppermost. Buoy Can.png
Spherical spherical The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the shape of a part of a sphere. Buoy Sphere.png
Pillar pillar The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure is a narrow vertical structure, pillar or lattice tower. Buoy Pillar.png
Spar (spindle) spar The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the form of a pole, or of a very long cylinder, floating upright. Buoy Spar.png
Barrel (tun) barrel The upper part of the body above the water-line, or the greater part of the superstructure, has the form of a barrel or cylinder floating horizontally. Buoy Barrel.png
Super-buoy super-buoy A very large buoy, generally more than 5m in diameter. Buoy Super.png
Ice buoy ice_buoy A specially constructed shuttle shaped buoy which is used in ice conditions. File:Buoy Ice.png

Kolory

Pławy mogą być pomalowane różnymi kolorami i wzorami. Zobacz: Kolory

Inne obiekty

Buoys may have other objects as part of their structure

Obiekt S100 Definicja Strona wiki
Topmark TOPMAR A characteristic shape secured at the top of a buoy or beacon to aid in its identification. Topmarks
Light LIGHTS A luminous or lighted aid to navigation. Lights
Fog Signal FOGSIG A warning signal transmitted by a vessel, or aid to navigation, during periods of low visibility. Also, the device producing such a signal. Fog Signals
Radar transponder beacon RTPBCN A transponder beacon transmitting a coded signal on radar frequency, permitting an interrogating craft to determine the bearing and range of the transponder. Radar Beacons
Radar Reflector RADRFL A device capable of, or intended for, reflecting radar signals.

References

Seamark Tag Values
Seamark Objects
Seamark Attributes
INT-1 Cross Reference