Pl:Seamarks/Bridges

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mosty

Tagi zdefiniowane na tej stronie będą się wyświetlać na różnego rodzaju mapach żeglarskich. (zoom 16 i wyższe).

Inny przykład: Navigable Waterways, Europe (zoom 1-13)


Ze względu na routing, tag powinien być umiejscowiony na waterway pod mostem.

Ta strona definiuje tagi dla atrybutów mostów.

Typ Kod S100 seamark:type Definicja
Bridge BRIDGE bridge Budowla wzniesiona ponad lustrem wody (rzeki, jeziora etc.) w celu umożliwienia przejazdu pojazdów, przejścia pieszych oraz wykonywania usług.

Ta strone definiuje wartości tagu "seamark:bridge:category" oraz innych atrybutów przypisanych do sygnałów mgłowych.

Rodzaje

Category (CATBRG) seamark:bridge:category Definicja
Fixed bridge fixed Most nieruchomy mający stałe pionowe i poziome umiejscowienie.
Opening bridge opening Most, który jest zamknięty gdy ustawiony dla ruchu drogowego i otwarty, gdy zezwala się aby ruch żeglugowy przepływał przez akwen, przez który ten most przechodzi.
Swing bridge swing Poruszający się most, który obraca się wokół swojej osi podparty na słupie w celu umożliwienia żeglugi statkom. MovableBridge swing.gif
Lifting bridge lifting Poruszający się most, który jest podnoszony poziomo w celu umożliwienia żeglugi statkom poniżej. MovableBridge lift.gif
Bascule bridge bascule Równoważny most obracający się w płaszczyźnie pionowej wokół osi na jednym lub obu końcach. MovableBridge draw.gif
Pontoon bridge pontoon Stały pływający most oparty na pontonach.
Drawbridge drawbridge Ogólna nazwa dla mostu, na którym część lub całe przęsło mostu może być podniesione lub przeciągnięte na bok, w celu umożliwienia przejścia statku. Drawbridge.gif
Transporter bridge transporter A bridge that has towers on each side of the waterway connected by a girder system on which a carriage runs. Most, który ma wieże z każdej strony drogi wodnej połączone poprzez system dźwigarów, po których porusza się wózek. MovableBridge transport.gif
Foot bridge footbridge Most wyłącznie dla ruchu pieszego.
Viaduct viaduct A long bridge consisting of a series of beams, spans or girders (of steel, timber or concrete) supported on towers or piers and used to carry a road, railroad, etc.
Aqueduct aqueduct A bridge supporting an artificially elevated channel, for the conveyance of water.
Suspension bridge suspension A fixed bridge consisting of either a roadway or a truss suspended from two or more cables which pass over towers and are anchored by backstays to a firm foundation. Bridge-suspension-anchorages.svg

Inne atrybuty

Attribute seamark:bridge:<attribute> Value type Definition
Horizontal clearance (HORCLR) clearance_width Decimal The width that is available for safe navigation.
Vertical clearance (VERCLR) clearance_height Decimal The vertical clearance measured from the surface plane towards the object overhead.
Vertical clearance, closed (VERCCL) clearance_height_closed Decimal The vertical clearance the bridge in closed condition measured from the surface plane towards the object overhead.
Vertical clearance, open (VERCOP) clearance_height_open Decimal The vertical clearance of the bridge in opened condition measured from the surface plane towards the object overhead.

See also

References

Seamark Tag Values
Seamark Objects
Seamark Attributes
INT-1 Cross Reference