Pl:Seamarks/Anchorages

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kotwicowisko

Tagi opisane na tej stronie renderują się (wyświetlają) na różnych mapach żeglarskich.

Type S100 seamark:type Definicja Wyświetlanie Notatki
Anchorage area ACHARE anchorage Obszar w którym łodzie/statki kotwiczą lub mogą kotwiczyć. Anchorage.png Należy użyć tagu "seamark:name" jeśli dany obszar posiada nazwę.
Dla multipolygonów, tagi powinny być ustawione na relacji lub na polygonie o roli "outer".
Anchor berth ACHBRT anchor_berth Wyznaczone miejsce na wodzie, gdzie pojedyncza łódź/statek, hydroplan etc. może kotwiczyć. AnchorBerth.png Należy użyć tagu "seamark:name" do opisania numeru stanowiska.
"seamark:anchor_berth:radius" oznacza promień zasięgu danego stanowiska (gdy łódź swobodnie dryfuje wokół niego).

Ta strona definiuje wartości tagów "seamark:anchorage:category".

Kategorie

W przypadku konieczności podania kilku wartości dla jednego tagu, należy użyć średnika do rozdzielania tych wartości.

Kategoria (CATACH) seamark:anchorage:category Definicja
Unrestricted anchorage unrestricted Obszar w którym łodzie/statki kotwiczą lub mogą kotwiczyć bez ograniczeń.
Deep water anchorage deep_water Obszar w którym statki o dużym zanurzeniu kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Tanker anchorage tanker Obszar w którym tankowce kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Explosives anchorage explosives Oddalony obszar w którym zakotwiczone statki neutralizują materiały wybuchowe, lub te materiały odbierają.
Quarantine anchorage quarantine Obszar w którym statki kotwiczą lub mogą kotwiczyć na czas kwarantanny.
Sea-plane anchorage seaplane Obszar w którym hydroplany kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Small craft anchorage small_craft Obszar w którym małe łodzie/motorówki kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Small craft mooring area small_craft_mooring Obszar w którym małe łodzie/motorówki cumują lub mogą cumować.
Anchorage for periods up to 24 hours 24_hour Obszar w którym łodzie/statki kotwiczą lub mogą kotwiczyć maksimum 24 godziny.
Anchorage for pushing-navigation vessels pushing Obszar w którym pchacze kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Anchorage for a limited period of time limited_period Obszar w którym łodzie/statki kotwiczą lub mogą kotwiczyć na określony czas.
Anchorage for other vessels than pushing-navigation vessels non_pushing Obszar w którym statki nie będące pchaczami kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Anchorage for dry cargo vessels dry_cargo Obszar w którym statki typu "suche cargo" kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Anchorage for rafts raft Obszar w którym tratwy kotwiczą lub mogą kotwiczyć.

Restrykcje/obostrzenia

Kotwicowiska mogą posiadać obostrzenia. Zobacz: Restrictions

Odnośniki

Wartości
Obiekty
Atrybuty
Odnośniki INT-1