Pl:Spotkania/Łódź (2013-04)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska

Temat na forum Etherpad

Data i miejsce

 • 13 kwietnia 2013 (sobota)
 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Sala Rady Wydziału

Program

Formalne walne zebranie członków (godz. 10-13) (Protokół)

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej (liczącej głosy w głosowaniach tajnych)
 • Podsumowanie poprzedniego roku
 • sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2012 (skarbnik)
 • sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Głosowania
 • nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu w 2012
 • nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012
 • Dyskusja i ew. głosowanie nad zmianami w statucie:
 • propozycja: Zarząd w trakcie kadencji może dokonywać zmian (w tym kooptować) w swoich składach w ilości do 1/3 składu.
 • uzasadnienie: po raz kolejny mamy "martwą duszę" w Zarządzie, zapis taki pozwalałby zastąpić nieaktywnego członka osobą, która była następna w kolejności pod względem uzyskania liczby głosów
 • minus: przy takiej zmianie trzeba zmieniać wpis w KRS, ale myślę, że lepiej mieć taką możliwość w statucie
 • propozycja: zmienić statut w taki sposób, że dwa podpisy są potrzebne tylko w sprawach majątku i reprezentacji przed sądem
 • uzasadnienie: wymóg dwóch podpisów utrudnia formalności związane ze składaniem wniosków o dane i pełnieniu niektórych funkcji Skarbnika
 • Wybór władz na kadencję 2013/2014 (w głosowaniach tajnych)
 • zarząd
 • komisja rewizyjna
 • Omówienie planu działań w następnym roku
 • Wolne wnioski

Dyskusje/prelekcje (godz. 13-18)

 • konflikt z GUGiKiem, stan aktualny, dalsze kroki
 • inne kwestie prawne korzystając z obecności prawnika? (do godziny 15? tu gdzieś posiłek)
 • prezentacja nawigacji w wozach strażackich (od godziny 15)
 • być może prezentacja maximapa.pl
 • 1% podatku, ZLOP
 • balrog gada (podsumowanie importów adresów i dostępności danych, zdjęcia z powietrza poraz kolejny?, wiadomości powitalne do nowych użytkowników)
 • Sergiusz opowiada o masstracks?
 • turn:lanes - omówienie schematu
 • importy danych od Lasów Państwowych (sq9nit)
 • inne tematy, które wynikną w trakcie

Uczestnicy

Osoby reflektujące na nocleg piątek-niedziela proszone o dopisanie tutaj
 1. System-users-3.svgZbigniew_Czernik (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 2. System-users-3.svgDotevo (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 3. System-users-3.svggsapijaszko (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 4. System-users-3.svgYarl (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 5. System-users-3.svgglamenda (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 6. glamendy osoba tow.
 7. System-users-3.svgbalrog-kun (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 8. System-users-3.svgJajcuś (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 9. System-users-3.svgkendzi (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 10. System-users-3.svgpbm (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 11. System-users-3.svgantblant (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 12. System-users-3.svgDarGrze (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 13. System-users-3.svgpbabik (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 14. System-users-3.svgPolimerek (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 15. User icon 2.svgwajak (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 16. System-users-3.svgrewelator (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 17. System-users-3.svgSQ9NIT (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 18. System-users-3.svgjendrusk (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 19. System-users-3.svggeobral (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 20. System-users-3.svgpoktam (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.) - z powodu choroby reszty rodziny niestety nie dojadę.
 21. System-users-3.svgppece (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
 22. DrJolo
 23. System-users-3.svgrjachow (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)

Zobacz też