Pl:Znaczniki do wyeliminowania

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Znaczniki do wyeliminowania (ang. discardable tags) są znacznikami, które społeczność OpenStreetMap uznała za nieprzydatne i nigdy nie powinny być używane. Zmiany w interfejsie API OSM lub licencjonowaniu, spowodowały, że stały się zbędne lub zostały dodane do importu i później okazały się nieprzydatne.

Edytory OSM mogą usuwać te znaczniki automatycznie, gdy zapisują nowe wersje węzłów, linii lub relacji.

Zobacz też