Poland/Granice/województwo opolskie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

województwo opolskie

TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
16 województwo opolskie 100 % 100 % 100 % 20 % relation 224460
powiaty i gminy
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
  gmina Radłów 100 % relation 2081620