Poland/Granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Polski:

Ta strona grupuje numery relacji granic administracyjnych województw, gmin, powiatów i niższych jednostek.
Zobacz też:

POLSKA woj pow gminy.png
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Polska 100 % relation 49715
TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
02 województwo dolnośląskie 100 % 100 % 100 % 100 % relation 224457
04 województwo kujawsko-pomorskie 100 % 100 % 100 % 30 % relation 223407
06 województwo lubelskie 100 % 100 % 100 % 30 % relation 130919
08 województwo lubuskie 100 % 100 % 100 % 60 % relation 130969
10 województwo łódzkie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 224458
12

województwo małopolskie

100 % 100 % 100 % 100 % relation 224459
14 województwo mazowieckie 100 % 100 % 100 % 40 % relation 130935
16 województwo opolskie 100 % 100 % 100 % 20 % relation 224460
18 województwo podkarpackie 100 % 100 % 100 % 70 % relation 130957
20 województwo podlaskie 100 % 100 % 100 % 70 % relation 224461
22 województwo pomorskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 130975
24 województwo śląskie 100 % 100 % 100 % 50 % relation 224462
26 województwo świętokrzyskie 100 % 100 % 100 % 100 % relation 130914
28 województwo warmińsko-mazurskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 223408
30 województwo wielkopolskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 130971
32 województwo zachodniopomorskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 104401