Poland/Granice/województwo wielkopolskie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

województwo wielkopolskie

TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
30 województwo wielkopolskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 130971
powiaty i gminy
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Leszno 100 % relation 1122507