Poland/Turystyka

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Szlaki mapujemy jako relacje

Znakowane szlaki turystyczne mapujemy tylko i wyłącznie przy pomocy relacji. Nie używamy do mapowania szlaków tagów dróg. W szczególności NIE ZAMIESZCZAMY w tagach drogi informacji typu "name=szlak czerwony". Jest to powszechny błąd wymagający usuwania.


Portal OpenStreetMap Polska

Na tej stronie zawarte są informacje dotyczące postępu prac związanego z turystyką.

Zanim zaczniesz dodawać szlaki przeczytaj:

Kategorie

Projekty pomagają w organizacji prac nad konkretnymi elementami lub obszarami.

Turystyka aktywna

Turystyka wypoczynkowa