Poland/Komunikacja publiczna

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikacja publiczna to projekt związany z mapowaniem infrastruktury komunikacji publicznej w Polsce.

Pełny schemat tagowania

Punkt na drodze

 • public_transport:stop_position
 • bus:yes lub/i tram=yes
 • name:Przystanek 01
 • ref:******(6 cyfrowy numer ZTM)
 • network:ZTM Warszawa
  • (opcjonalnie: operator:Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)

Przystanek (chodnik przy drodze)

Może być jako punkt, lepiej jako droga, a najlepiej jako obszar (area:yes).

 • public_transport:platform
 • name:Przystanek 01
 • ref:******(6 cyfrowy numer ZTM)
 • network:ZTM Warszawa
 • operator:Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • shelter:yes/no
 • bench:yes/no
 • covered:yes/no
 • lit:yes/no
 • tactile_paving:yes/no
 • layer:x

Opcjonalnie mapujemy wszystko co znajduje się w obszarze przystanku:

 • highway:street_lamp,
 • highway:footway,
 • amenity:shelter(shelter_type:public_transport, building:yes, bench:yes/no),
 • amenity:bench,
 • amenity:waste_basket,
 • barrier:fence/bollard,
 • amenity:vending_machine (vending:public_transport_tickets),
 • amenity:grit_bin

Relacja zespołów przystanków

 • type:public_transport
 • public_transport:stop_area
 • name:Przystanek
 • ref:****(4 cyfrowy numer ZTM)
 • network:ZTM Warszawa
  • (opcjonalnie: operator:Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)
Człony relacji

(W kolejności jak poniżej dla każdego przystanku: Przystanek 01 , człony 01, Przystanek 02, człony 02, ...)

 • stop_position (punkt na drodze) jako stop
 • platform (Przystanek) jako platform
 • station (Jeśli takowy istnieje) jako (pole puste)
  • opcjonalnie: amenity jako (pole puste)

Uporządkowanie relacji tras autobusów w super relacji

 • [Linie Autobusowe]
 • <>[Linie zwykłe (100-299)]
 • <><>[Bus 100] jako route_master
 • <><><>[Bus 100: Przystanek Początkowy => Przystanek Końcowy] jako route (Bus [numer linii]: [pierwszy przystanek w rozkładzie] => [ostatni przystanek w rozkładzie])
 • <><><>[Bus 100: Przystanek Końcowy => Przystanek Początkowy] jako route

Dla [Bus 100: Przystanek Początkowy => Przystanek Końcowy] relacja jako route

 • name:Bus 100: Przystanek Początkowy => Przystanek Końcowy
 • route:bus/tram
 • type:route
 • network:ZTM Warszawa
 • ref:100
 • from:Przystanek Początkowy
 • to:Przystanek Końcowy
Człony relacji
 • Przystanek Początkowy (public_transport:platform) jako stop_entry_only
 • Kolejne Przystanki (public_transport:platform) jako stop
 • Przystanek Końcowy (public_transport:platform) jako stop_exit_only
 • Przystanek Początkowy (public_transport:stop_position) jako stop
 • kolejne odcinki drogi uporządkowane kolejno jako (pole puste)
 • Kolejne Przystanki (public_transport:stop_position) jako stop
 • kolejne odcinki drogi uporządkowane kolejno jako (pole puste)
 • Przystanek Końcowy (public_transport:stop_position) jako stop

Dla [Bus 100] jako route_master

 • name:Bus 100
 • type:route_master
 • route_master:bus
 • network:ZTM Warszawa
 • ref:100
Człony relacji
 • [Bus 100: Przystanek Początkowy => Przystanek Końcowy] jako (pole puste)
 • [Bus 100: Przystanek Końcowy => Przystanek Początkowy] jako (pole puste)

Warszawa

Pierwotna koncepcja ogarnięcia komunikacji miejskiej w Warszawie zakładała wyłącznie ręczne wprowadzanie danych, ale to podejście nie zdało egzaminu ze względu na dużą liczbę przystanków i linii. Z czasem udało się wypracować narzędzia do półautomatycznej obróbki danych, a bieżąca aktualizacja stała się realna dzięki udostępnieniu przez warszawski ZTM rozkładów jazdy na sensownych warunkach.

Serwisy wykorzystujące dane ZTM

Skrypty wykorzystujące dane ZTM

 • ztm_wwa.pl (Perl) - prosta lista przystanków z klikalnymi koordynatami
 • ztmtoosm (C++) - lista przystanków z opisem brakujących danych
 • ZTMvsOSM (Python) - lista brakujących przystanków do podejrzenia w przeglądarce
 • ZTMtoGTFS (Python) - konwersja danych ZTM do uniwersalnego formatu GTFS

Numeracja przystanków w ZTM

Uniwersalny identyfikator konkretnego przystanku (ref) składa się z 4-cyfrowego kodu zespołu, do którego należy, i 2-cyfrowego kodu indywidualnego, np. "Kijowska 01" ma identyfikator 100001 (numer zespołu Kijowska "1000" + numer indywidualny "01"). Przystanki stałe mają indywidualną numerację idącą od "01", natomiast tymczasowe od "51".

Ogólna reguła numeracji zespołów (kierunki z grubsza):

 • od 1000 są na prawym brzegu na północ
 • od 2000 - prawy brzeg na południe
 • od 3000 - lewy brzeg na południe
 • od 4000 - lewy brzeg na południowy zachód
 • od 5000 - lewy brzeg na północny zachód
 • od 6000 - lewy brzeg na północ
 • od 7000 - lewy brzeg, centrum

Czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara licząc od góry tarczy, a na koniec obszar środkowy.

Zasoby ogólne