Pl:Mapowanie szlaków turystycznych

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Poland/Tutoriale/Szlaki)
Jump to navigation Jump to search

Mapowanie znakowanych szlaków turystycznych jest dość skomplikowane, dlatego początkujący mapujący powinni zacząć od prostszych zadań.

Najważniejszą zasadą jest, że szlaki turystyczne mapujemy zawsze jako relacje. W szczególności nie zamieszczamy w tagach linii informacji typu "name=szlak czerwony". Jest to powszechny błąd wymagający usuwania.

Przygodę ze szlakami można zacząć od obejrzenia instrukcji mapowania szlaków turystycznych w formie screencastu.

Zasady ogólne

Przed mapowaniem szlaków musisz upewnić się, czy przypadkiem szlak ten nie został już naniesiony. Często szlaki naniesione są w sposób niepoprawny, w błędnym przebiegu bądź tylko częściowo. Przydatnymi stronami do sprawdzania naniesionych szlaków są Waymarked Trails, OSMapa oraz Relation Analyzer.

Najlepiej szlak nanosić na podstawie własnego śladu GPS i notatek. To pozwoli także na uzupełnienie brakujących ścieżek, dodanie informacji o nawierzchni i przejezdności (ważne dla kolarzy jeżdżących w terenie), znaków zakazu itp.

Można jednak szlaki nanosić na podstawie ogólnodostępnych informacji. Z cała pewnością można korzystać z informacji na stronie Trail.pl, włącznie z udostępnionymi tam śladami GPS, pamiętając jednak że są to informacje dodane przez użytkowników serwisu a więc niekoniecznie zweryfikowane i poprawne. Dobrą zasadą jest weryfikacja z dodatkowym źródłem informacji, np. oficjalną stroną organizacji znakującej.

Obecnie status prawny śladów GPS i opisów na stronach PTTK (w tym geoportalu COTG PTTK) nie jest do końca jasny. Członkowie społeczności OSM usiłują komunikować się z PTTK w tej sprawie. Co do zasady można korzystać z oficjalnych opisów w celu weryfikacji przebiegu szlaku, ale ślady GPS należy czerpać wyłącznie ze źródeł które są zweryfikowane pod kątem praw autorskich i baz danych.

Utworzenie relacji i dodanie do niej elementów

Szlaki są mapowane jako relacje, czyli obiekt który grupuje drogi i ścieżki tworzące szlak. Zobacz na przykład ten żółty szlak/


DO ZROBIENIA: jak to się robi

Tagi obowiązkowe

Dodajemy te tagi na relacji przedstawiającej szlak.

Nie wszystkie tagi dostępne przy znakowaniu szlaków są obowiązkowe, ale tworząc lub uzupełniając relację szlaku należy koniecznie podać poniższe:

type

Wszystkie szlaki obowiązkowo oznaczane są jako type=route niezależnie od ich charakteru.

route

Typ szlaków oznaczamy poprzez zdefiniowanie tagu "route". Dla najpopularniejszych szlaków turystycznych pieszych będzie to route=hiking, a dla znakowanych szlaków rowerowych (nie mylić ze ścieżkami rowerowymi, które są typem linii, a nie relacji) - route=cycling.

network

Tag "network" jest ważny ze względu na sposób wyświetlania szlaków na mapach. Zalecanym rozwiązaniem jest tagowanie szlaków pieszych PTTK jako network=rwn ze względu na to, że niezależnie od długości zazwyczaj łączą się one w sieć. Szlaki gminne i oznaczane przez lokalne organizacje zazwyczaj powinny mieć tag "network=lwn". Uwaga: szlaki długodystansowe (nwn) i międzynarodowe (iwn) oznaczamy jako relację relacji.

osmc:symbol

Ten tag odpowiada za poprawne oznaczenie szlaków graficznym symbolem na mapie. Najbardziej rozpowszechnioną polską konwencją znakowania pieszych szlaków turystycznych są trzy poziome pasy: dwa skrajne białe, a środkowy w kolorze szlaku. Dla szlaku w kolorze niebieskim używamy następującego zapisu: osmc:symbol=blue:white:blue_bar. Oczywiście dla innych kolorów użyjemy innych nazw w języku angielskim.

colour

Tym tagiem oznaczamy uproszczony kolor szlaku dla map nie korzystających z zapisu osmc. Przykładowo: colour=blue.

name

Niektóre szlaki mają swoje specyficzne nazwy (np. Główny Szlak Beskidzki albo Wokół Jeziora Niesłysz). Inne jednak takich nazw nie mają, i wtedy nazwą szlaku powinny być nazwy punktów początkowych (np. Czarne Garby - Krynica Zdrój). Nazwy szlaków staramy się wypełniać zgodnie z ich opisami na stronach organizacji znakujących. W nazwie szlaku nie umieszczamy informacji o jego kolorze, do tego służą tagi colour=* i osmc:symbol=*.

source

Źródło informacji o szlaku. Preferowane są linki do konkretnych stron organizacji znakującej szlak poświęconych temu konkretnie szlakowi.

operator

Organizacja znakująca. W Polsce najważniejszą taką organizacją jest PTTK, jednak rozrasta się także sieć szlaków gminnych i lokalnych. Jeśli posiadamy informację który konkretnie oddział PTTK jest odpowiedzialny za dany odcinek szlaku zamieszczamy ją, np. operator=PTTK Gorlice.

Tagi szlaków w formie tabeli z opisem

Schemat tagowania
Tagging scheme
Tag Komentarz
Notes
type=route
route=* Rodzaj szlaku:
 • hiking – szlak pieszy
 • bicycle – szlak rowerowy
network=* Typ szlaku:
 • icn – rowerowy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • ncn – rowerowy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rcn – rowerowy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony
 • lcn – rowerowy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
 • iwn – pieszy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • nwn – pieszy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rwn – pieszy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony (zalecany dla szlaków PTTK)
 • lwn – pieszy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
colour=* Kolor szlaku
 • red – czerwony
 • blue – niebieski
 • green – zielony
 • yellow – żółty
 • black – czarny
osmc:symbol=* Symbol szlaku (renderowany), patrz key:osmc:symbol
symbol=* Symbol szlaku (opisowy przeznaczony dla człowieka), patrz key:symbol
distance=* Długość szlaku, jeśli jest znana (np. 15km)
name=* Nazwa szlaku, np. "Mały Szlak Beskidzki" czy "Szlak Piastowski". W przypadku braku konkretnej nazwy należy wpisać miejsce początku i końca, np. "Marcinkowo - Mrągowo". Typu szlaku i jego koloru nie wpisujemy do nazwy relacji, te informacje są w tagach route oraz colour i tam jest ich miejsce.
description=* Krótki opis.
operator=PTTK Operator szlaku.
ref=* Oficjalny numer szlaku, dla szlaków bez numeracji - nie podajemy koloru szlaku w ref.
source=* Źródło szlaku, najlepiej strona internetowa, np. http://www.szlaki.mazury.pl/Olsztyn-ul-Baltycka-pln-brzeg-jez-Dlugiego-ul-L.../szlak-64
wikipedia=* Nazwa artykułu w Wikipedii (dodaj prefiks pl:, jeśli artykuł jest po polsku)

Zobacz też

Przydatne linki