SK:Import obcí

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Data origin (English)

Toponymic information is based on the Geographic Names Data Base, containing official standard names approved by the United States Board on Geographic Names and maintained by the National Geospatial-Intelligence Agency. More information is available at the Products and Services link at www.nga.mil. The National Geospatial-Intelligence Agency name, initials, and seal are protected by 10 United States Code Section §445.

However only relevant part (where name of populated place was identified with data of Statistical Office of the Slovak Republic was used.


Pôvod dát

Prvotná poloha obcí bola určená na základe dát z voľne dostupnej (public domain) databázy The GEOnet Names Server (GNS).

Keďže dáta pochádzajú zo zahraničného zdroja a niektoré testy ukázali problémy s diakritikou ako aj aktuálnosťou názvov niektorých menších obcí, po súhlase slovenského Štatistického úradu sa do importu obcí zaradili aj dáta z Metskej a obecnej štatistiky SR (MOS).

Technicky to prebehlo tak, že dátam z MOS, boli priradené informácie z GNS.

Štruktúra importovaných dát

Klúč (key) Príklad hodnoty (value) Zdroj dát Vysvetlenie
source:name http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html, http://www.statistics.sk Odkaz na zdroj dát
city_id 508209 MOS Kód obce v MOS
loc_name Cela,Stefanikovce,Waltersdorf,Čela,Štefanikovce GNS Alternatívne pomenovania obce
place village Kategória obce
population 1450 MOS Počet obyvateľov k 31.12.2005
ascii_name Rovinka GNS Názov obce bez diakritiky
import_ref city_import_sk_1 Identifikácia importu
ele 131 GNS Nadmorská výška obce (gtopo30)
is_in Senec,Bratislavský kraj,Bratislavský kraj,Slovensko MOS Zaradenie obce do administratívnej štruktúry: okres, kraj, oblasť, štát
region_id 108 MOS Kód okresu
name Rovinka MOS Názov obce
lat='48.1' lon='17.2333333' GNS Umiestnenie obce

Zoznam nenaimportovaných obcí

Zoznam obsahuje dáta (z http://www.statistics.sk/mosmis/run.html), ktoré je potrebné doplniť do OSM. Keďže presná lokácia týchto obcí nám je známa, je potrebné každú obec doplniť manuálne, podľa skutočne nameraných údajov z GPS zariadenia.

V prípade, že doplníte do projektu OSM obec z tohoto zoznamu, prosim doplňte k obci dátum, kedy ste tak urobili.


Mestské časti

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené
Bratislava - Staré Mesto 101 528595 42241 Bratislava I Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 23.5.2007
Bratislava - Podunajské Biskupice 102 529311 19977 Bratislava II Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 13.4.2007
Bratislava - Ružinov 102 529320 69674 Bratislava II Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 10.4.2007
Bratislava - Vrakuňa 102 529338 18996 Bratislava II Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 28.05.2007
Bratislava - Nové Mesto 103 529346 37040 Bratislava III Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.2.2007
Bratislava - Rača 103 529354 20357 Bratislava III Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.2.2007
Bratislava - Vajnory 103 529362 4331 Bratislava III Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.2.2007
Bratislava - Devín 104 529401 1005 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.5.2007
Bratislava - Devínska Nová Ves 104 529371 15629 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.5.2007
Bratislava - Dúbravka 104 529389 34540 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.5.2007
Bratislava - Karlova Ves 104 529397 33559 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.5.2007
Bratislava - Lamač 104 529419 6447 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 21.5.2007
Bratislava - Záhorská Bystrica 104 529427 2492 Bratislava IV Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 23.5.2007
Bratislava - Čunovo 105 529435 919 Bratislava V Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 13.05.2007
Bratislava - Jarovce 105 529443 1227 Bratislava V Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 13.05.2007
Bratislava - Petržalka 105 529460 114862 Bratislava V Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 15.05.2007
Bratislava - Rusovce 105 529494 2163 Bratislava V Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko suburb 13.05.2007
Košice - Džungľa 802 599891 498 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Kavečany 802 598119 1101 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Sever 802 598151 19885 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Sídlisko Ťahanovce 802 599875 23524 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Staré Mesto 802 598186 21234 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Ťahanovce 802 598127 1662 Košice I Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Lorinčík 803 598194 381 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Luník IX 803 599972 5368 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Myslava 803 598216 1836 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Pereš 803 598208 1175 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Poľov 803 599859 1100 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Sídlisko KVP 803 599883 25431 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Šaca 803 599841 5096 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Západ 803 598224 39869 Košice II Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Dargovských hrdinov 804 598682 27844 Košice III Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Košická Nová Ves 804 599018 2447 Košice III Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Barca 805 599093 3233 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Juh 805 599824 22717 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Krásna 805 599794 3615 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Nad jazerom 805 599816 24676 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Šebastovce 805 599786 612 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007
Košice - Vyšné Opátske 805 599913 1567 Košice IV Košický kraj Východné Slovensko Slovensko suburb 14.8.2007

Banskobystrický kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené
Baláže 601 508471 192 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 27.4.2009
Dolný Harmanec 601 508551 202 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Kynceľová 601 557277 351 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Môlča 601 508781 365 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Nemce 601 557285 1121 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Pohronský Bukovec 601 508896 85 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 15.5.2009
Sebedín - Bečov 601 508977 397 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 3.12.2007
Braväcovo 603 508489 718 Brezno Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Korytárky 604 580520 1010 Detva Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Vígľašská Huta - Kalinka 604 518930 383 Detva Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Hontianske Moravce 605 518409 881 Krupina Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Jalšovík 605 518484 200 Krupina Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Kráľovce - Krnišov 605 518531 154 Krupina Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 27.4.2009
Rykynčice 605 518701 327 Krupina Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Buzitka 606 511293 517 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 11.10.2007
Lipovany 606 511544 291 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 21.10.2007
Ratka 606 511811 321 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 21.10.2007
Stará Halič 606 511846 662 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 5.10.2007
Šiatorská Bukovinka 606 511862 328 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 21.10.2007
Veľká nad Ipľom 606 511994 928 Lučenec Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 21.10.2007
Hrnčiarska Ves 607 514900 973 Poltár Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 7.10.2007
Nové Hony 607 511676 186 Poltár Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 11.10.2007
Gemerská Ves 608 514756 961 Revúca Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 20.10.2007
Gemerské Teplice 608 525677 395 Revúca Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Gemerský Sad 608 525685 317 Revúca Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Magnezitovce 608 525944 431 Revúca Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Prihradzany 608 526100 78 Revúca Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet
Babinec 609 514489 77 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet
Gemerské Dechtáre 609 514764 439 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Kaloša 609 515027 683 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Kráľ 609 515078 935 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 11.10.2007
Kružno 609 515108 351 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Lehota nad Rimavicou 609 515124 315 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 7.10.2007
Nová Bašta 609 515230 531 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Orávka 609 515248 161 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 22.01.2008
Rakytník 609 557854 259 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Valice 609 515795 317 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Včelince 609 515710 775 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Balog nad Ipľom 610 515868 871 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Čeláre 610 515914 514 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Červeňany 610 515931 33 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 3.12.2007
Koláre 610 516112 295 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Príbelce 610 516317 583 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 4.11.2007
Seľany 610 516341 228 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Slovenské Ďarmoty 610 516384 536 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Šuľa 610 516449 89 Veľký Krtíš Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 3.12.2007 22.01.2008
Lešť (vojenský obvod) 611 518581 148 Zvolen Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet 22.01.2008
Tŕnie 611 518875 366 Zvolen Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Hodruša - Hámre 612 516759 2275 Žarnovica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 28.08.2008
Hronský Beňadik 612 516830 1233 Žarnovica Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 22.01.2008
Bartošova Lehôtka 613 516660 417 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Horná Ždaňa 613 516791 543 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Ladomerská Vieska 613 599328 770 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 19.05.2007
Lehôtka pod Brehmi 613 517011 375 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Lovčica - Trubín 613 517038 1505 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009

Bratislavský kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Gajary 106 507890 2859 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 27.4.2009
Jakubov 106 507962 1393 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 27.4.2009
Kostolište 106 508012 1066 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Láb 106 508039 1390 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 05.07.2007
Malé Leváre 106 504556 1095 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Plavecký Mikuláš 106 504637 709 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Plavecký Švrtok 106 508195 2305 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 05.07.2007
Suchohrad 106 508241 588 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Vysoká pri Morave 106 508349 1929 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 05.07.2007
Záhorie (vojenský obvod) 106 500267 283 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Záhorská Ves 106 508365 1632 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village
Zohor 106 508381 3241 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 05.07.2007
Jablonové 106 507954 1077 Malacky Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 01.01.2008
Limbach 107 508047 1386 Pezinok Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 3.2007
Šenkvice 107 508250 4408 Pezinok Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 3.2007
Vinosady 107 508314 1091 Pezinok Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 3.2007
Boldog 108 503681 417 Senec Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 22.4.2007
Dunajská Lužná 108 545333 3236 Senec Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 9.4.2007
Chorvátsky Grob 108 507911 1877 Senec Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 25.2.2007
Kráľová pri Senci 108 503894 1446 Senec Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 3.2007
Nová Dedinka 108 508136 1782 Senec Bratislavský kraj Bratislavský kraj Slovensko village 25.2.2007

Košický kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Dvorníky - Včeláre 806 559873 430 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 10.06.2009
Kecerovce 806 521523 2659 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 14.04.2008
Kokšov - Bakša 806 521558 1075 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Kostoľany nad Hornádom 806 582514 1186 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Košická Polianka 806 521582 926 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 18.04.2007
Košické Oľšany 806 521591 1164 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 25.01.2008
Nová Polhora 806 521795 412 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Perín - Chym 806 521876 1485 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Sady nad Torysou 806 521965 1705 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 15.1.2008
Štós 806 522074 762 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 29.12.2007
Turňa nad Bodvou 806 559784 3359 Košice-okolie Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Jastrabie pri Michalovciach 807 522546 335 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Kapušianske Kľačany 807 528404 819 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Krišovská Liesková 807 528463 878 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Maťovské Vojkovce 807 528579 598 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Poruba pod Vihorlatom 807 522945 613 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Ptrukša 807 528692 519 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Vrbnica 807 523283 840 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Zalužice 807 523241 1132 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 30.07.2008
Zemplínska Široká 807 523364 874 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Zemplínske Kopčany 807 522635 247 Michalovce Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Bohúňovo 808 525553 315 Rožňava Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Bôrka 808 525561 470 Rožňava Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Gemerská Hôrka 808 525651 1342 Rožňava Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 06.05.2009
Gemerská Poloma 808 525669 2029 Rožňava Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 27.04.2009
Jablonov nad Turňou 808 525782 846 Rožňava Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Veľké Revištia 809 523232 531 Sobrance Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Matejovce nad Hornádom 810 543349 498 Spišská Nová Ves Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 11.06.2009
Slovinky 810 543535 1871 Spišská Nová Ves Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village 10.06.2009
Bara 811 528129 342 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Čierna 811 528285 416 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Dargov 811 528315 538 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Hraň 811 528366 1563 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Kazimír 811 528421 878 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Klin nad Bodrogom 811 513831 194 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Nový Ruskov 811 528625 628 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Soľnička 811 543764 248 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Strážne 811 543799 683 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Zemplínska Nová Ves 811 544001 964 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village
Zemplínske Jastrabie 811 544035 629 Trebišov Košický kraj Východné Slovensko Slovensko village

Nitriansky kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Bodzianske Lúky 401 555819 224 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 9.3.2008
Dedina Mládeže 401 501107 494 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 14.5.2007
Lipové 401 501221 176 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko hamlet 12.3.2008
Patince 401 501310 443 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 12.3.2008
Virt 401 555827 318 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 12.3.2008
Vrbová nad Váhom 401 501409 547 Komárno Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 12.3.2008
Brhlovce 402 502103 324 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Hontianske Trsťany 402 545350 339 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Hronovce 402 502324 1532 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Jur nad Hronom 402 502391 931 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kalná nad Hronom 402 502413 2068 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 23.02.2008
Krškany 402 502430 732 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kukučínov 402 502456 590 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Nová Dedina 402 502588 1528 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Sikenica 402 502731 658 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Turá 402 502880 246 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Veľké Turovce 402 502928 807 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Veľký Ďur 402 502936 1305 Levice Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 23.02.2008
Bádince 403 582697 334 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 19.2.2009
Hruboňovo 403 500313 476 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 18.03.2008
Kapince 403 500399 196 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko hamlet
Lúčnica nad Žitavou 403 500470 917 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 20.2.2009
Štefanovičová 403 581691 276 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Štitáre 403 582719 623 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Vinodol 403 500917 1910 Nitra Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Jatov 404 503223 789 Nové Zámky Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 19.2.2009
Maňa 404 503363 2073 Nové Zámky Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 20.2.2009
Michal nad Žitavou 404 503371 683 Nové Zámky Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 20.2.2009
Podhájska 404 503479 1152 Nové Zámky Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 20.2.2009
Rastislavice 404 503509 918 Nové Zámky Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 20.2.2009
Hájske 405 500241 1378 Šaľa Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 19.2.2009
Horné Obdokovce 406 542938 1640 Topoľčany Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Práznovce 406 581658 968 Topoľčany Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Čierne Kľačany 407 500151 1126 Zlaté Moravce Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Martin nad Žitavou 407 500551 532 Zlaté Moravce Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Sľažany 407 500747 1712 Zlaté Moravce Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Tesárske Mlyňany 407 500810 1666 Zlaté Moravce Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Žitavany 407 582816 1832 Zlaté Moravce Nitriansky kraj Západné Slovensko Slovensko village

Prešovský kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Abrahámovce 701 519014 363 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Cigeľka 701 519111 477 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Hrabské 701 519260 549 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Livov 701 519502 99 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Livovská Huta 701 519511 54 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Mikulášová 701 519600 142 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Raslavice 701 519936 2609 Bardejov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Modra nad Cirochou 702 520497 1042 Humenné Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village 09.05.2007
Nechválova Polianka 702 520527 127 Humenné Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Rokytov pri Humennom 702 520250 295 Humenné Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Valaškovce (vojenský obvod) 702 518638 0 Humenné Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Víťazovce 702 520985 345 Humenné Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Abrahámovce 703 523399 230 Kežmarok Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Ihľany 703 523534 1346 Kežmarok Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Javorina (vojenský obvod) 703 523551 0 Kežmarok Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Domaňovce 704 526479 880 Levoča Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Granč - Petrovce 704 526517 593 Levoča Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Ordzovany 704 543446 166 Levoča Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Brestov nad Laborcom 705 520071 65 Medzilaborce Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Čabiny 705 520101 398 Medzilaborce Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Radvaň nad Laborcom 705 520691 585 Medzilaborce Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Zbojné 705 521060 194 Medzilaborce Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Šuňava 706 524107 1926 Poprad Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Tatranská Javorina 706 580368 230 Poprad Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Brežany 707 524255 147 Prešov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Lipníky 707 559971 464 Prešov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Radatice 707 525073 743 Prešov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Červená Voda 708 524280 447 Sabinov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Červenica pri Sabinove 708 524298 790 Sabinov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Ruská Volová 709 520748 127 Snina Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Stakčínska Roztoka 709 520811 332 Snina Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Zemplínske Hámre 709 521108 1249 Snina Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Ďurková 710 526681 275 Stará Ľubovňa Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Ruská Voľa nad Popradom 710 526991 106 Stará Ľubovňa Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Sulín 710 527025 409 Stará Ľubovňa Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Bukovce 711 527181 572 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Korunková 711 527408 93 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Krišľovce 711 527467 45 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Soľník 711 527815 42 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Staškovce 711 527823 270 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Vladiča 711 528005 68 Stropkov Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Bodružal 712 527149 63 Svidník Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Medvedie 712 527556 56 Svidník Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Okrúhle 712 527696 642 Svidník Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Rakovčík 712 527769 157 Svidník Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Detrík 713 544167 51 Vranov nad Topľou Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet
Hermanovce nad Topľou 713 544221 695 Vranov nad Topľou Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Jastrabie nad Topľou 713 528757 406 Vranov nad Topľou Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Nová Kelča 713 528935 351 Vranov nad Topľou Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko village
Rafajovce 713 529044 174 Vranov nad Topľou Prešovský kraj Východné Slovensko Slovensko hamlet

Trenčiansky kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Šípkov 301 505544 149 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko hamlet
Veľké Držkovce 301 545651 653 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Žitná - Radiša 301 505811 453 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kameničany 302 557404 469 Ilava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Košecké Podhradie 302 513351 1064 Ilava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Hrašné 303 506079 499 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Jablonka 303 504424 498 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Košariská 303 504467 404 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Poriadie 303 504688 692 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Priepasné 303 504696 345 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Stará Myjava 303 504866 724 Myjava Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village 28.02.2008
Nová Bošáca 304 506303 1180 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Považany 304 506443 1286 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Ostratice 305 505307 814 Partizánske Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Veľký Klíž 305 505731 922 Partizánske Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Plevník - Drienové 306 513474 1599 Považská Bystrica Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Udiča 306 513741 2217 Považská Bystrica Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Chrenovec - Brusno 307 514021 1342 Prievidza Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kamenec pod Vtáčnikom 307 514063 1857 Prievidza Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Lehota pod Vtáčnikom 307 514136 3795 Prievidza Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Nitrica 307 514250 1262 Prievidza Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Šútovce 307 514390 410 Prievidza Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Záriečie 308 513814 685 Púchov Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Adamovské Kochanovce 309 505838 784 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Chocholná - Velčice 309 506087 1707 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kostolná - Záriečie 309 506133 668 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Krivosúd - Bodovka 309 506168 309 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Melčice - Lieskové 309 545686 1549 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Mníchova Lehota 309 506231 1106 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Motešice 309 506273 809 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Skalka nad Váhom 309 546682 1100 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Trenčianske Mitice 309 506605 733 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village
Trenčianske Stankovce 309 545741 3078 Trenčín Trenčiansky kraj Západné Slovensko Slovensko village

Trnavský kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Blahová 201 501484 378 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 22.9.2007
Čiližská Radvaň 201 501531 1258 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 08.07.2007
Lúč na Ostrove 201 501743 747 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 12.3.2008
Mierovo 201 501778 412 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 22.9.2007
Michal na Ostrove 201 501786 837 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 22.9.2007
Nový Život 201 501808 2155 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 22.9.2007
Potônske Lúky 201 582522 238 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 22.9.2007
Sap 201 501875 538 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 27.05.2007
Zlaté Klasy 201 502022 3636 Dunajská Streda Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 3.2007
Dolný Chotár 202 503754 203 Galanta Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Vinohrady nad Váhom 202 504157 1524 Galanta Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kočín - Lančár 204 507199 516 Piešťany Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Plavecký Peter 205 504645 630 Senica Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 12.3.2008
Dubovce 206 504343 675 Skalica Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Popudinské Močidľany 206 504670 909 Skalica Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Prietržka 206 504718 467 Skalica Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Kátlovce 207 507164 1109 Trnava Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Križovany nad Dudváhom 207 556483 1795 Trnava Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Šúrovce 207 507636 2203 Trnava Trnavský kraj Západné Slovensko Slovensko village 27.4.2009

Žilinský kraj

name region_id city_id population is_in is_in is_in is_in place
Názov Kód okr. Kód obce Počet ob. Okres Kraj Oblasť Štát Kateg. Doplnené do OSM
Hlboké nad Váhom 501 581984 922 Bytča Žilinský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Maršová-Rašov 501 517798 781 Bytča Žilinský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Súľov - Hradná 501 517992 925 Bytča Žilinský kraj Západné Slovensko Slovensko village
Dlhá nad Kysucou 502 509167 508 Čadca Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Korňa 502 509230 2221 Čadca Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Oravská Poruba 503 509922 923 Dolný Kubín Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Radoľa 504 580791 1369 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Demänovská Dolina 505 510386 212 Liptovský Mikuláš Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Hybe 505 510467 1587 Liptovský Mikuláš Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Kráľova Lehota 505 510564 625 Liptovský Mikuláš Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Liptovský Peter 505 580287 1388 Liptovský Mikuláš Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Malatíny 505 510831 166 Liptovský Mikuláš Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet
Belá - Dulice 506 512052 1240 Martin Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Turčianska Štiavnička 506 512702 808 Martin Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Turčianske Jaseno 506 545961 356 Martin Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Turčiansky Ďur 506 512737 193 Martin Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet
Turčiansky Peter 506 512753 331 Martin Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Mútne 507 509850 2814 Námestovo Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village 27.4.2009
Oravská Jasenica 507 509892 1596 Námestovo Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Liptovské Sliače 508 511005 3817 Ružomberok Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Blažovce 509 512087 167 Turčianske Teplice Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko hamlet
Turček 509 512699 693 Turčianske Teplice Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Čimhová 510 518719 656 Tvrdošín Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Štefanov nad Oravou 510 510084 603 Tvrdošín Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Gbeľany 511 517551 1231 Žilina Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village
Lietavská Svinná - Babkov 511 517755 1589 Žilina Žilinský kraj Stredné Slovensko Slovensko village

Poznámky

Pred importom bolo urobených pár testov na presnosť dát (umiestnenia obce), ktoré vykázali dobrý výsledok. Po importe však boli zistenie niektoré nedostatky (prevažne u malých obcí) ako napr. niektoré názvy obcí sa prekrývajú, niektoré názvy veľkých obcí (miest) sú na začiatku mesta a podobne). Preto sa dohodlo, že označenie obce (place=city/town/village/hamlet) v projekte OSM by malo byť spravidla umiestnené v bode, ktorý zodpovedá miestnemu obecnému (mestskému) úradu. Vhodné je tiež skontrolovať, či sa nazvy jednotlivých obcí neprekrývajú pri roznej podrobnosti zobrazenia (zoom levely).

Testovacie tagy

Z testovacích dôvodov sa predbežne (pozor môžu byť odstránené/zmenené: pozri is_in) začali používať nasledovné tagy na rozlíšenie miest:

  • city_type=capital_city pre hlavné mesto
  • city_type=region_city pre krajské mestá
  • city_type=county_city pre okresné mestá