Sk:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from SK:Map Features)
Jump to navigation Jump to search

Táto stránka vzniká ako preklad pôvodnej anglickej stránky Map_Features a je dopĺňaná o slovenské reálie. Na tejto stránke sa priebežne pracuje. Komentáre a doplnenia sú vítané.

OpenStreetMap zámerne nemá obsahové obmedzenia pre "Kľúče" (Keys) a "Hodnoty" (Values), ktoré je možné priradiť k Bodom (Node), Cestám (Ways) alebo Plochám (Area). Pre editorov máp je však výhodou pracovať s dohodnutou sadou vlastností (kľúčov a hodnôt) za účelom, aby klientsky softvér mohol interpretovať a zobraziť bežnú základnú mapu alebo aspoň jej časť. Táto stránka je venovaná základnej sade vlastností mapy.

Vysvetlenie, čo je to Bod uzel/Línia cesta/Oblasť plocha nájdete na stránke Data Primitives (v angličtine) alebo Elements v slovenčine.
Pokiaľ chcete navrhnúť novú vlastnosť, použite na to stránku proposed features (v angličtine), alebo napíšte do slovenskej e-mailovej konferencie (http://groups.google.com/group/osm_sk).
Pokiaľ máte návrh na novú /symbol (ikonu), použite na to stránku Proposed Icons (v angličtine).
Pozrite si tiež stránku Editing Standards and Conventions (v angličtine).

Pre zvýšenie zrozumiteľnosti sú v zátvorkách uvádzané anglické označenia kľúčových slov.

Hmotné ('Physical')

Cesty ('Highway')

Klúč (Key) Hodnota (Value) Element Komentár Generované ako
        Osmarender freemap.sk Mapnik
highway motorwayapproved feature  cesta Diaľnica Rendering-highway motorway.png Freemap.sk-motorway.png Mapnik-motorway.png
highway motorway_link cesta Privádzač k diaľnici Rendering-highway motorway link.png Freemap.sk-motorway link.png Mapnik-motorway link.png
highway trunkapproved feature  cesta Cesta pre motorové vozidlá/Rýchlostná cesta, plus iné hlavné cesty kvalitou podobné ale nespravované NDS Rendering-highway trunk.png Freemap.sk-trunk.png Mapnik-trunk.png
highway trunk_link cesta Privádzač k ceste pre motorové vozidlá/rýchlostnej ceste Rendering-highway trunk link.png Freemap.sk-trunk link.png Mapnik-trunk link.png
highway primaryapproved feature  {cesta Cesta I. triedy (v SR je 2 cif.ozn.ciest, napr. 51, 63) Rendering-highway primary.png Freemap.sk-primary.png Mapnik-primary.png
highway primary_link cesta Privádzač k ceste I. triedy Osmarender-primary link.png Freemap.sk-primary link.png Mapnik-primary link.png
highway secondaryapproved feature  cesta Cesta II. triedy (v SR je 3 cif.ozn.ciest, napr. 501, 590) Rendering-highway secondary.png Freemap.sk-secondary.png Mapnik-secondary.png
highway tertiaryapproved feature  cesta Cesta III. triedy Rendering-highway tertiary.png Freemap.sk-tertiary.png Mapnik-tertiary.png
highway unclassifiedapproved feature  cesta Neklasifikované cesty (t.j. cesta má byť oficiálne klasifikovaná ako neklasifikovaná) - o definícií pre freemap.sk ešte diskutujeme: Talk:SK:Map_Features. Rendering-highway unclassified.png Freemap.sk-unclassified.png Mapnik-unclassified.png
highway track cesta Nespevnené cesty, lesné cesty, poľnohospodárske cesty a pod. Rendering-highway track.png Freemap.sk-track.png Mapnik-track.png
highway residentialapproved feature cesta Cesty/ulice v obytných oblastiach Rendering-highway residential.png Freemap.sk-residential.png Mapnik-residential.png
highway service cesta Obslužné cesty (napr. k obchodom, podnikom, táboriskám, pláži...) Rendering-highway service.png Freemap.sk-service.png Mapnik-service.png
highway bridlewayapproved feature cesta Cesty pre kone (vo Veľkej Británii) Rendering-highway bridleway.png  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Cycle_routes  
highway cyclewayapproved feature cesta Cyklistický chodník Rendering-highway cycleway.png Freemap.sk-cycleway.png Mapnik-cycleway.png
highway footwayapproved feature cesta Chodník Rendering-highway footway.png Freemap.sk-footway.png Mapnik-footway.png
highway pedestrian cesta Chodník výhradne pre chodcov (napr. v nákupných centrách)      
highway stepsapproved feature cesta Schody Rendering-highway steps.png Freemap.sk-stairs.png TODO  
highway mini_roundabout uzel Veľmi malý kruhový objazd. Na väčšie je potrebné použiť junction=roundabout. Vo Veľkej Británií sú malé kruhové objazdy označené bielymi šípkami na okrúhlom modrom pozadí, namiesto štandardnej trojuholníkovej značky Mapping-Features-Mini-Roundabout.png    
highway stop uzel Značka stop      
highway traffic_signals uzel Svetelná signalizácia na riadenie premávky Rendering-traffic singals.jpg    
highway crossing uzel Miesto, kde môžu chodci prejsť cez cestu napr. prechod pre chodcov - zebra      
highway gate uzel Vráta, brána      
highway stile uzel Umožňuje chodcom prekročiť stenu alebo plot KentStile.jpg    
highway cattle_grid uzel Bariéra v povrchu cesty, ktorá umožňuje autám (ale nie zvieratám) prejsť
Cattle grid.jpg
   
highway toll_booth uzel Miesto, kde sa vyberá mýtne ale cestné poplatky      
highway incline uzel Svah alebo kopec, kde môžete stretnúť pomaly sa pohybujúce nákladné autá      
highway incline_steep uzel Rovnaké ako incline, ale strmšie      
highway viaduct uzel Vysoké a/alebo dlhé mosty - zvyčajne pre prenos vody alebo používané vlakmi (pozri tiež waterway=aqueduct)      
highway motorway_junction uzel Indikuje prípojku alebo "exit" na diaľnici      
highway services uzel Miesto (zvyčajne pri diaľnici), kde si môžete kúpiť niečo na jedenie      
highway ford uzel uzel, kde cesta kríži potok alebo rieku, v ktorom musia vozidla vojsť do vody Map feature ford.jpg    
highway bus_stop uzel Malá autobusová stanica. Väčšie sa označujú ako amenity=bus_station instead.      
highway Používateľom definované uzel cesta        
junction roundabout cesta Kruhový objazd. Toto označenie automaticky implikuje oneway=yes, jednosmerné označenie závisí od smerovania segmentov. Mapping-Features-Roundabout-Simple.png    
junction Používateľom definované cesta        


Niektorí používatelia fotograficky zdokumentovali niektoré označenia ciest:

Tieto označenia zodpovedajú kategorizácii podľa krajiny, z ktorej dotyčný používateľ pochádza. Čo sa týka kategorizácie ciest na Slovensku, je vhodné dodržiavať slovenskú oficiálnu klasifikáciu (spravované Slovenskou Správou Ciest?). Vo väčších mestách klasifikácie SSC neexistuje, preto ani nie je indikatívna pre potreby OSM. Ďalšie informácie nájdete na stránke Slovakia_roads_tagging.

Cyklotrasy (Cycleway)

Na cyklotrasy používajte relácie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Cycle_routes

Vlastnosť Typ vlastnoti Klúč (Key) Hodnota Komentár
uzel Hmotné Pre smerovníky klikni tu
cesta Vlastnosť cycleway lane Cyklistický pruh, ktorý je súčasťou cesty
cesta Vlastnosť cycleway track Cestička pre cyklistov, ktorá je mimo cesty
cesta Vlastnosť cycleway opposite_lane Cyklistický pruh v opačnom smere
cesta Vlastnosť cycleway opposite_track Cestička pre cyklistov opačnom smere (je oddelená od cesty)
cesta Vlastnosť cycleway opposite Povoľuje bicyklovanie v opačnom smere (jednosmerná ulica s výnimkou pre cyklistov). Poznámka: takéto cesty sú bežné v Holandsku a Dánsku.

Vodné cesty (Waterway)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Hmotné waterway Iba jedno z nasledujúcich
cesta Hmotné waterway river Rieka (v iných jazykoch)
cesta Hmotné waterway riverbank Breh rieky (pre veľmi široké rieky napr. Dunaj.)
cesta Hmotné waterway stream Potok
cesta Hmotné waterway canal Kanál - umelá vodná cesta používaná na transport alebo zavlažovanie. ((478) v iných jazykoch)
cesta Hmotné waterway drain Odtok - umelá vodná cesta pre odtok búrkovej alebo priemyselnej vody.
cesta Hmotné waterway dock Doky - 'uzatvorená' vodná plocha používaná na nakladanie, vykladanie výstavbu a opravu lodí.
cesta Hmotné waterway Používateľom definované
uzel Hmotné waterway Iba jedno z nasledujúcich
uzel Hmotné waterway lock_gate
uzel Hmotné waterway water_point
uzel Hmotné waterway turning_point
uzel Hmotné waterway aqueduct Most obsahujúci kanál na zásobovanie vodou. (v iných jazykoch)
uzel Hmotné waterway boatyard Boat yard - miesto na konštruovanie, opravu a odloženie plavidiel mimo vody.
uzel Hmotné waterway waste_disposal
uzel Hmotné waterway mooring Miesto na parkovanie vozidiel.
uzel Hmotné waterway weir Hrádza - bariéra vybudovaná naprieč riekou, zvyčajne na odklonenie vody pre priemyselné účely. Voda môže pretekať cez jej vrchol.
uzel Hmotné waterway Používateľom definované

Železnice (Railway)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár Generované ako
cesta Hmotné railway Iba jedno z nasledujúcich Osmarender freemap.sk
railway rail Štandardná železničná trať Mapping-Features-Railroad-With-Station.png Freemap.sk-railway.png
railway tram Električková trať, môže byť aj súčasťou motorovej cesty (v iných jazykoch ) Mapping-Features-Tram-With-Halt.png
railway light_rail Rýchloelektrička (?)
railway subway Metro
railway preserved Železničná/električková trať, používaná historickými vlakmi/električkami, slúžiaca hlavne ako turistická atrakcia
railway disused Nepoužívaná trať s inštalovanou infraštruktúrou
railway abandoned Zrušená trať s odinštalovanou infraštruktúrou. Toto označenie sa nemá použiť, ak trať sa používa na iný účel (napr. cyklotrasa)
railway narrow_gauge Úzkokoľajná trať
railway Používateľom definované
uzel Hmotné railway Iba jedno z nasledujúcich Pozri Osmarender
railway station Železničná zastávka (v iných jazykoch ) Mapping-Features-Railroad-With-Station.png Freemap.sk-railway-station.png
railway halt Zastávka električiek Mapping-Features-Tram-With-Halt.png
railway viaduct Viadukt (v iných jazykoch).
railway crossing Prechod pre chodcov
railway level_crossing uzel v ktorom sa železničná trať križuje cestu
railway Používateľom definované

Letecké cesty (Aeroway)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Hmotné aeroway Iba jedno z nasledujúcich
aeroway runway plocha pre pristávanie a vzlietanie lietadiel (v iných jazykoch ).
aeroway taxiway Kde lietadlá manévrujú medzi vzletovou/pristávacou dráhou a odstavnou plochou.
aeroway Používateľom definované
uzel Hmotné aeroway Iba jedno z nasledujúcich
aeroway aerodrome Aerodróm(UK), letisko (US)
aeroway terminal Letisková budova pre pasažierov
plocha Hmotné aeroway Apron
aeroway Používateľom definované

Visuté cesty/Lanovky (Aerialway)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Hmotné aerialway Iba jedno z nasledujúcich
aerialway cable_car Kabínová lanovka (?)
aerialway chair_lift Sedačková lanovka
aerialway drag_lift Vlek

Elektrické vedenie (Power)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Hmotné aerialway Iba jedno z nasledujúcich
power line Elektrické vedenie vysokého napätia
uzel Hmotné Power Iba jedno z nasledujúcich
power tower Stožiar pre vedenie vysokého napätia

Človekom vytvorené (Man Made)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár Generované ako
uzel Hmotné man_made Iba jedno z nasledujúcich Pozri Osmarender
man_made works Závod, podnik
man_made beacon Signálna veža
man_made survey_point Zememeračský bod
man_made power_wind Veterná elektráreň
man_made power_hydro Hydroelektráreň
man_made power_fossil Fosílna (tepelná) elektráreň
man_made power_nuclear Jadrová elektráreň
man_made tower Veža, stožiar
man_made water_tower Vodojem, vodárenská veža
man_made gasometer Plynojem
uzel/plocha Hmotné man_made reservoir_covered zakrytý vodný rezervoár
uzel Hmotné man_made lighthouse Maják
man_made windmill Veterný mlyn Windmill.png
cesta/plocha Hmotné man_made pier Hrádza, mólo negeneruje sa
man_made Používateľom definované

Oddych (Leisure)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Hmotné leisure Iba jedno z nasledujúcich
leisure sports_centre Športové centrum
leisure golf_course Golfové ihrisko
leisure stadium Športová aréna s tribúnami
leisure marina Prístav pre jachty a motorové člny
leisure track Dráha napr.: bežecká, dostihová, cyklozávodná
leisure pitch Športové ihrisko napr.: futbalové, kriketové, bejzbalové
leisure water_park Vodný park
leisure fishing Rybolov (športový)
leisure nature_reserve
leisure park Park
leisure garden Záhrada
leisure common Všeobecné - oblasť, kde sa môže verejnosť voľne prechádzať (UK)
uzel Hmotné leisure slipway Rampy na spúšťanie lodí do vody
uzel/plocha leisure Používateľom definované

Zaujímavosti (Amenity)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár Generované ako
uzel/plocha Hmotné amenity Iba jedno z nasledujúcich Pozri Osmarender
uzel Hmotné amenity pub Krčma - miesto, kde sa predáva pivo a iné alkoholické nápoje; môžu tiež poskytovať stravu alebo ubytovanie (UK)
uzel/plocha Hmotné amenity parking Parkovisko Iba uzely budú označené symbolom parkoviska. Plochy budú vyfarbené.
Mapping-Features-Parking-Lot.png
uzel Hmotné amenity fuel Čerpacia stanica pohonných hmôt
uzel Hmotné amenity telephone Telefón/telefónna búdka
uzel Hmotné amenity toilets Toalety
uzel Hmotné amenity recycling Recyklačné zariadenia
uzel/plocha Hmotné amenity Verejné budovy
uzel Hmotné amenity place_of_worship Kostol, minaret, chrám synagóga atď. Potrebné je uviesť tag odkazujúci na náboženstvo (religion=<čokoľvek>), vhodné je tiež uviesť denomináciu (denomination=<čokoľvek>) a tiež aj názov (name=<whatever>) a samozrejme amenity=place_of_worship. Ďalšie detaily nájdete v článku (anglicky).
uzel/plocha Hmotné amenity grave_yard Cintorín
uzel Hmotné amenity post_office Pošta
uzel Hmotné amenity post_box Poštová schránka
uzel/plocha Hmotné amenity school Škola aj s pozemkom
uzel/plocha Hmotné amenity university Univerzitné priestory alebo budovy
uzel/plocha Hmotné amenity college Priestory alebo budovy nadstavbového štúdia - college (?)
uzel Physical amenity pharmacy Lekáreň
uzel/plocha Hmotné amenity hospital Nemocnica
uzel Hmotné amenity library Knižnica
uzel Hmotné amenity police Polícia
uzel Hmotné amenity fire_station Požiarna zbrojnica
uzel Hmotné amenity biergarten Pivné záhrady (http://en.wikipedia.org/wiki/Biergarten )
uzel Hmotné amenity restaurant Reštaurácia (nie "fast food"/rýchle občerstvenie)
uzel Hmotné amenity fast_food Fast Food/Rýchle občerstvenie
uzel Hmotné amenity bus_station Autobusová stanica (Bus Station) - autobusová zastávka je highway=bus_stop)
uzel Hmotné amenity shelter Altánok
uzel Hmotné amenity theatre Divadlo
uzel Hmotné amenity cinema Kino
uzel Hmotné amenity arts_centre Umelecké centrum
uzel Hmotné amenity courthouse Súd Courthouse-16.svg
uzel Hmotné amenity prison Väzenie
uzel Hmotné amenity bank Banka
uzel Hmotné amenity atm Bankomat
uzel Hmotné amenity Používateľom definované

Cestovanie (Tourism)

Vlastnosť Typ vlastnoti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Hmotné tourism Iba jedno z nasledujúcich
uzel Hmotné tourism information Informácie
uzel/plocha Hmotné tourism camp_site Táborisko
uzel/plocha Hmotné tourism caravan_site Miesto pre karavany
uzel/plocha Hmotné tourism picnic_site Miesto na piknik
uzel Hmotné tourism viewpoint Rozhľadňa/Miesto s dobrým výhľadom
uzel/plocha Hmotné tourism theme_park
uzel Hmotné tourism hotel Wikipedia:Hotel
uzel Hmotné tourism motel Wikipedia:Motel
uzel Hmotné tourism guest_house Penzión - Wikipedia:Guest House
uzel Hmotné tourism hostel Privát - Wikipedia:Hostel
uzel/plocha Hmotné tourism attraction Atrakcia
uzel/plocha Hmotné tourism Používateľom definované

Historické (Historic)

Vlastnosť Typ vlastnoti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Hmotné historic Iba jedno z nasledujúcich
uzel Hmotné historic castle Hrad (v iných jazykoch)
uzel Hmotné historic monument Pamätník/Monument/Veľký objekt vytvorený z kameňa za účelom zobrazenia rešpektu a pamiatky k nejakej osobe alebo skupine ľudí (v iných jazykoch).
uzel Hmotné historic museum Múzeum (V iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné historic archaeological_site Archeologický priestor
uzel Hmotné historic icon
uzel/plocha Hmotné historic ruins Ruiny
uzel Hmotné historic Používateľom definované

Využitie oblasti (Landuse)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár Generované ako
uzel/plocha Hmotné landuse Iba jedno z nasledujúcich Pozri Osmarender
uzel/plocha Hmotné landuse farm Farma, Poľnohospodárske družstvo (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse quarry Ťažobný priestor (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse landfill Skládka/Smetisko (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse basin Vodná nádrž (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse reservoir Rezervoár - zadržiava vodu; môže byť krytý alebo nekrytý ((3196) v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse forest Les (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné landuse allotments Záhradné osady (?) V Spojenom Kráľovstve časť pôdy pridelená miestnym obyvateľom na pestovanie zeleniny, ovocia a kvetov)
uzel/plocha Hmotné landuse residential Rezidenčná/Obytná oblasť (rodinné domy, sídliská...)
uzel/plocha Hmotné landuse retail plocha, ktorej dominujú obchody negeneruje sa
uzel/plocha Hmotné landuse commercial plocha, ktorej dominujú kancelárske priestory svetložltá plocha
uzel/plocha Hmotné landuse industrial plocha, ktorej dominujú dielne, fabriky, veľkosklady
uzel/plocha Hmotné landuse brownfield plocha vyčlenená na novú výstavbu, kde pôvodné budovy sú určené na demoláciu (hnedá lúka)
uzel/plocha Hmotné landuse greenfield plocha vyčlenená na novú výstavbu, kde pôvodne nebola zástavba (zelená lúka)
uzel/plocha Hmotné landuse cemetery Cintorín/Pohrebisko
uzel/plocha Hmotné landuse village_green Obecná zeleň - zvyčajne zatrávnená plocha uprostred obce zelená plocha ako park
uzel/plocha Hmotné landuse recreation_ground Otvorený priestor určený na všeobecnú rekreáciu, kde môžu byť ihriská, siete a pod., zvyčajne v obecnom, ale môžu byť aj súkromnom vlastníctve zelená plocha ako park
uzel/plocha Hmotné landuse Používateľom definované

Vojenské (Military)

Vlastnosť Typ vlastnoti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Hmotné military Iba jedno z nasledujúcich
uzel/plocha Hmotné military danger_area Nebezpečná zóna
uzel/plocha Hmotné military range
uzel/plocha Hmotné military airfield Letisko
uzel Hmotné military bunker Bunker
uzel/plocha Hmotné military barracks Kasárne, Barák
uzel/plocha Hmotné military Používateľom definované

Turistické značky a náučné chodníky (hiking/education)

Turistické a náučné chodníky sa zaznamenávajú v reláciách: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Hiking_routes V minulosti sa používali tagy marked_trail_xxx, ale tie už nie sú podporované a budú postupne vyčistené.

Prírodné (Natural)

Vlastnosť Typ vlastnoti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Physical natural Iba jedno z nasledujúcich
uzel Hmotné natural spring Prameň - miesto, kde podzemná voda prirodzene vyteká zo zeme ((hydrology, land) (3596) v iných jazykoch )
uzel Hmotné natural peak Vrchol kopca alebo hory
uzel/plocha Hmotné natural cliff Útes, kamenná stena
uzel/plocha Hmotné natural scree Sutina
uzel/plocha Hmotné natural scrub Neobhospodarovaná krajinná oblasť pokrytá krovím a popadanými stromami (rúbanisko)
uzel/plocha Hmotné natural fell Neobhospodarovaná krajinná oblasť pokrytá trávou, pastvina (horká pastvina)
uzel/plocha Hmotné natural heath Neobhospodarovaná krajinná oblasť pokrytá prevažne kríkmi, miestami môže byť aj strom
uzel/plocha Hmotné natural wood Prirodzený les (stromy)
uzel/plocha Hmotné natural marsh Mokrina, močiar
uzel/plocha Hmotné natural water Voda
uzel/plocha Hmotné natural lake Jazero (pridané podľa pravidiel osmarenderer-a)
uzel/plocha Hmotné natural pond Rybník (pridané podľa pravidiel osmarenderer-a)
uzel/cesta/plocha Hmotné natural coastline Pobrežie
uzel/plocha Hmotné natural mud Bahno (v iných jazykoch )
uzel/plocha Hmotné natural beach Pláž: piesková, štrková alebo kamenná (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné natural bay Záliv, zátoka (v iných jazykoch)
uzel/plocha Hmotné natural Používateľom definované

Nehmotné (Non Physical)

Trasa (Route)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Nehmotné route Iba jedno z nasledujúcich
cesta Nehmotné route bus Autobusová
cesta Nehmotné route ferry pravdepodobne potrebné k 'ferry-vehicle' a 'ferry-passenger'.
cesta Nehmotné route flight Letecká
cesta Nehmotné route ncn ncn = Národná cyklická sieť (v UK)
cesta Nehmotné route subsea Podmorská
cesta Nehmotné route ski Lyžiarska
cesta Nehmotné route tour
cesta Nehmotné route pub_crawl
cesta Nehmotné route Definované používateľom

Hranice (Boundary)

Klúč (Key) Hodnota (Value) Element Komentár Príklad
boundary administrative plocha Administratívna napr. hranica štátu, kraja, okresu. Na určenie typu hranice použite tag border_type=  
boundary civil plocha Civilná  
boundary political plocha Politická (volebná oblasť)  
boundary national_park plocha plocha výnimočnej prírodnej krásy, rezervovaná pre ochranu a rekreáciu (v iných jazykoch)  


Typy hraníc používaných pri mapovaní Slovenska

Klúč (Key) Hodnota (Value) Element Komentár Príklad
border_type state plocha Hranica štátu  
border_type region plocha Hranica okresu  

Typ hranice je vhodné doplniť informáciou o tom, čo oddeľuje. Napr: left:country=Slovakia a right:country=Hungary, čo znamená že vľavo (podľa smeru "way" je Slovensko a vpravo je Maďarsko).

Športoviská (Sport)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Nehmotné sport Iba jeden z nasledujúcich
uzel/plocha Nehmotné sport multi Viacero športov
uzel/plocha Nehmotné sport 10pin
uzel/plocha Nehmotné sport athletics Atletika
uzel/plocha Nehmotné sport baseball Bejzbal
uzel/plocha Nehmotné sport basketball Basketbal
uzel/plocha Nehmotné sport bowls
uzel/plocha Nehmotné sport climbing Lezenie
uzel/plocha Nehmotné sport cricket Kriket
uzel/plocha Nehmotné sport cricket_nets
uzel/plocha Nehmotné sport croquet Kroket
uzel/plocha Nehmotné sport cycling Bicyklovanie
uzel/plocha Nehmotné sport dog_racing Psie závody
uzel/plocha Nehmotné sport football Americký futbal
uzel/plocha Nehmotné sport golf Golf
uzel/plocha Nehmotné sport gymnastics Gymnastika
uzel/plocha Nehmotné sport hockey Hokej
uzel/plocha Nehmotné sport horse_racing Dostihy
uzel/plocha Nehmotné sport motor
uzel/plocha Nehmotné sport racquet
uzel/plocha Nehmotné sport rugby Ragby
uzel/plocha Nehmotné sport skating Sánkovanie
uzel/plocha Nehmotné sport skateboard Skejtbord
uzel/plocha Nehmotné sport soccer Futbal
uzel/plocha Nehmotné sport swimming Plávanie
uzel/plocha Nehmotné sport skiing Lyžovanie
uzel/plocha Nehmotné sport table_tennis Stolný tenis
uzel/plocha Nehmotné sport tennis Tenis
uzel/plocha Nehmotné sport pelota

Kategorizácie (Abutters)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Abutters abutters Akýkoľvek z nasledujúcich
cesta Abutters abutters residential Prevažne domy a apartmány
cesta Abutters abutters retail Prevažne obchody
cesta Abutters abutters industrial Prevažne dielne, fabriky, veľkosklady
cesta Abutters abutters commercial Prevažne kancelárie, obchodné parky atď.
cesta Abutters abutters mixed Zmiešané
cesta Abutters abutters Definované používateľom

Príslušenstvá (Accessories)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Príslušenstvá zariadenie Akýkoľvek z nasledujúcich
cesta Príslušenstvá fenced yes/no
cesta Príslušenstvá lit yes/no Pouličné osvetlenie
cesta Príslušenstvá Definované používateľom yes/no

Vlastnosti (Properties)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Vlastnosť vlastnosti Akýkoľvek z nasledujúcich
cesta Vlastnosť width Num Šírka trasy/segmentu v metroch
cesta Vlastnosť lanes Num Počet jazdných pruhov v každom smere pre segment (alebo iba povolené)
cesta Vlastnosť bridge yes Most
cesta Vlastnosť tunnel yes Tunel
cesta Vlastnosť cutting yes
cesta Vlastnosť embankment yes
cesta Vlastnosť layer -5 to 5 Vrstva (od -5 do 5). Bez označenia vrstvy sú jednotlivé elementy umiestňované do vrstvy 0.
cesta Vlastnosť surface paved/unpaved
cesta Vlastnosť start_date Date Dátum, kedy bola vlastnosť vytvorená
cesta Vlastnosť end_date Date Dátum, kedy bola vlastnosť odstránená

Obmedzenia (Restrictions)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Restrictions prístup Akýkoľvek z nasledujúcich
cesta Restrictions access yes/private/permissive/unknown/no Všeobecné práva vstupu. 'yes' znamená možnosť vstupu. 'private' znamená, že vstup je možný len pre vlastníka. 'permissive' znamená, že zákon nezabezpečuje právo vstupu, ale vlastník pozemku vstup povolil na základe vlastného rozhodnutia. 'unknown' znamená, že nie je známe, či je vstup možný resp. obmedzený. 'no' znamená, že vstup nie je možný.
cesta Restrictions foot yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre chodcov.
cesta Restrictions bicycle yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre cyklistov.
cesta Restrictions horse yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre jazdcov na koňoch.
cesta Restrictions motorcycle yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre motocykle
cesta Restrictions motorcar yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre motorové vozidlá.
cesta Restrictions goods yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre malé nákladná autá a dodávky (zásobovanie?).
cesta Restrictions hgv yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre veľké/ťažké nákladné autá.
cesta Restrictions psv yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre hromadnú dopravu
cesta Restrictions motorboat yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre motorové člny.
cesta Restrictions boat yes/private/permissive/unknown/no Prístup pre člny
cesta Restrictions Používateľom definované yes/private/permissive/unknown/no
cesta Restrictions oneway yes(alebo 'true' alebo '1')/no(alebo 'false')/-1 Označenie jednosmernej cesty. Povolený smer je odvodený od smeru segmentu. -1 znamená, že je povolený smer v opačnom smere ako je smer segmentu.
cesta Restrictions noexit yes Slepá ulica
cesta Restrictions date_on Dátum Dátum začiatku obmedzenia
cesta Restrictions date_off Dátum Dátum konca obmedzenia
cesta Restrictions day_on Deň týždňa Deň začiatku obmedzenia
cesta Restrictions day_off Deň týždňa Deň konca obmedzenia
cesta Restrictions hour_on Čas Čas začiatku obmedzenia
cesta Restrictions hour_off Čas Čas konca obmedzenia
cesta Restrictions maxweight Num Maximálne váhové obmedzenie v tonách
cesta Restrictions maxheight Num Maximálne výškové obmedzenie v metroch
cesta Restrictions maxwidth Num Maximálne šírkové obmedzenie v metroch
cesta Restrictions maxlength Num Maximálne dĺžkové obmedzenie v metroch
cesta Restrictions maxspeed Num Maximálna rýchlosť v km/h
cesta Restrictions minspeed Num Minimálna rýchlosť v km/h
uzel/cesta/plocha Restrictions toll Akýkoľvek z nasledujúcich
uzel/cesta/plocha Restrictions toll yes mýto
uzel/cesta/plocha Restrictions Definované používateľom charge

Názvy a označenia

Názov (Name)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/cesta/plocha Označenie name Akýkoľvek z nasledujúcich
uzel/cesta/plocha Označenie name Definované používateľom Štandardný bežný názov
uzel/cesta/plocha Označenie int_name Definované používateľom Medzinárodný názov
uzel/cesta/plocha Označenie nat_name Definované používateľom Národný názov
uzel/cesta/plocha Označenie reg_name Definované používateľom Regionálny názov
uzel/cesta/plocha Označenie loc_name Definované používateľom Lokálny/miestny názov
uzel/cesta/plocha Označenie old_name Definované používateľom Historický názov

Označenia/Referencie (References)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
cesta Označenie reference Akýkoľvek z nasledujúcich
cesta Označenie ref Definované používateľom Štandardné označenie (napr. D1)
cesta Označenie int_ref Definované používateľom Medzinárodné označenie (napr. E75)
cesta Označenie nat_ref Definované používateľom Národné označenie
cesta Označenie reg_ref Definované používateľom Regionálne označenie
cesta Označenie loc_ref Definované používateľom Miestne označenie
cesta Označenie old_ref Definované používateľom Historické označenie
cesta Označenie ncn_ref Definované používateľom Označenie Národnej cyklistickej cestnej siete.
uzel/cesta/plocha Označenie source ref Definované používateľom URI záznam, označenie zdroja (napr. Landsat), alebo iný odkaz na fyzický zdroj.

Miesta (Places)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/plocha Označenie place Iba jedno z nasledujúcich
uzel/plocha Označenie place continent Kontinent
uzel/plocha Označenie place country Krajina
uzel/plocha Označenie place state Štát
uzel/plocha Označenie place region Región
uzel/plocha Označenie place county Okres
uzel/plocha Označenie place city Mesto s počtom obyvateľov nad 100 000
uzel/plocha Označenie place town Mesto s počtom obyvateľov od 10 000 do 100 000
uzel/plocha Označenie place village Obec s počtom obyvateľov od 200 do 10 000
uzel/plocha Označenie place hamlet Osada, lazy, samota - menej ako 200 obyvateľov
uzel/plocha Označenie place suburb Mestský obvod s vlastným názvom
uzel/plocha Označenie place Definované používateľom
uzel/cesta/plocha Názov place Akýkoľvek z nasledujúcich
uzel/cesta/plocha Názov place_name Definované používateľom
uzel/cesta/plocha Názov place_numbers Definované používateľom Číslo nehnuteľnosti, miesta
uzel/cesta/plocha Názov postal_code Definované používateľom Poštové smerové číslo
uzel/cesta/plocha Názov is_in Definované používateľom Pre kategorizáciu

Vysvetlivky (Annotation)

Vlastnosť Typ vlastnosti Klúč (Key) Hodnota (Value) Komentár
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka Akýkoľvek z nasledujúcich
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka note Definované používateľom Poznámky, ktoré môžete vidieť napr. na tejto mape
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka image URI Odkaz na obrázok (použite kľúč "source_ref" ak obrázok odkazuje na zdroj elementu)
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source extrapolation Rozšírenie informácie zo známeho zdroja
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source knowledge Miestne alebo všeobecné poznanie
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source historical Pre mapy vytvorené z historických dokumentov, alebo dokumentov nechráneným autorským právom
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source image Pre mapy vytvorené na základe fotografií alebo videa
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source survey gpx záznam alebo iný fyzický prieskum
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source voice Hlasový záznam, napr. diktafón
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source Definované používateľom
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source:ref www.ssc.sk Zdroj dát: (c) Slovenská Správa Ciest, Cestná databanka, 2006, www.ssc.sk, Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2006. Toto označenie sa musí použiť, ak zdroj dát pre označenie cesty bol Miestopis SSC. SSC nám umožnila použiť tento dokument na opravu a kontrolu dát v OSM Slovakia s podmienkou označenia zdroja dát.
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka source_ref Definované používateľom URI záznam, označenie zdroja (napr. Landsat), alebo iný odkaz na Hmotné zdroje.
uzel/cesta/plocha Vysvetlivka created_by Definované editorom Definované editovacím programom (JOSM, applet, osmeditor, atď.), za účelom vysporiadať sa Utf8 chybami (Utf8 errors). Nemalo by sa manuálne meniť.