Serbia/Projekti/Nepokretna kulturna dobra

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Мапирање непокретних културних добара

Идеја

Републички геодетски завод је на порталу Open Data [5] објавио редуковани списак заштићених културних добара на територији Србије.

Републички завод за заштиту споменика културе на свом сајту има интерактивну мапу [6] и потпуне спискове културних добара [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Добијена је дозвола од РЗЗСК за коришћење података.

У прошлости су у ОСМ базу унешена културна добра са Унескове World Heritage листе и нека од добара из централног регистра РЗЗСК.

Циљ овог пројекта је да повежемо што је више могуће културних добара из централног регистра РЗЗСК са подацима унутар ОСМ базе. Уколико је могуће ( квалитет података то дозвољава ) било би одлично да у ОСМ базу додамо добра која недостају.

Повезивање са подацима РЗЗСК се врши преко ref:RS:nkd тага који треба да одговара ознаци РЗЗСК у централном регистру. Такође website или heritage:website треба да указују на информације о културном добру на сајту РЗЗСК.

На Википедији постоји објашњење непокретних културних добара и списак споменика по окрузима [16], било би добро да се повежу и одговарајући Википедија чланци и Википодаци уноси.

Сагласност

Сагласност за коришћење података је добијена од Републички завод за заштиту споменика културе и додата на Contributors.

План

ставка статус
анализа података завршено
дискусија на форуму око мапирања завршено
добијање сагласности за коришћење података завршено
информисање talk-rs о пројекту, као главног канала за обавештења [21] завршено
информисање imports о пројекту [22] завршено
усаглашавање странице пројекта са договореним и упутства за увоз завршено
организовани увоз у току
верификација и извештај на чекању

Мапирање

У току је дискусија на форуму [3] око начина мапирања и припреме за организовани увоз. У међувремену можете користити [1], [2], [13], [14] за мапирање.

На [15] се налази списак неких историјских објеката и тагова који се користе за обележавање.

таг вредност
heritage 2, уколико добро није на светској листи
ref:RS:nkd ознака унутар централног регистра РЗЗСК, латиницом без размака, пример: SK2149
heritage:RS:criteria exceptional уколико је категорија споменика „Непокретно културно добро од изузетног значаја”, great уколиио је категорија споменика „Непокретно културно добро од великог значаја” или оставити празно
heritage:RS:inscription_date датум када је добро додато у централни регистар РЗЗСК, пример: 2014-02-20
heritage:RS:jurisdiction надлежни орган, пример: Завод за заштиту споменика културе града Београда
heritage:website линк према сајту РЗЗСК, пример: https://nasledje.gov.rs/index.cfm/spomenici/pregled_spomenika?spomenik_id=102252
website уколико се website већ не користи и мапер сматра да је корисно поставити на исту вредност као у heritage:website
wikipedia линк према чланку на Википедији, користити [16] за проналажење, пример: sr:Споменик војводи Вуку
wikidata број уноса на Википодацима, добија се одласком на „Ставка на Википодацима” са странице чланка на Википедији, пример: Q25464551
name уколико се име већ не користи и мапер сматра да би имало смисла да буде попуњено унети име које има смисла и у стандардима OSM је. Користити osmsrbija:nkd као помоћ за одабир имена. Унос на ћирилици
name:sr уколико је name унешен користити исту вредност
name:sr-Latn уколико је name унешен користити исту вредност на латиници
description опис који се налази на страници добра је често предугачак за ограничења OSM ( 255 карактера ), мапер може извући сажети опис и унети га уколико сматра да је то потребно

Пример мапираног културног добра node 597108304 Споменик војводи Вуку.

Означавање културних добара се ради на већ постојећим објектима унутар OSM и често може доћи до преклапања тагова као што су website, wikipedia, wikidata. wikipedia / wikidata тагови могу да показују на објекат као грађевину и на тренутну функцију објекта. Некада је проблем могуће решити унутар самог node или way а некада је решење извлачење новог node са потребним таговима. Један такав пример Капетан Мишино здање relation 8889430 који је тренутно седиште Ректората Универзитета у Београду node 7425165636. Слично је са зградом Библиотеке града Београда relation 1321948 и самом библиотеком node 9279833079.

Некада се културно добро односи на више објеката унутар OSM, потребно је додати тагове за културно добро на све објекте. Пример „Грађанске куће у Ул. Кнез Михаиловој бр. 46, 48, 50” које су мапиране као way 38460753, way 393274189 и way 393274188.

Уколико неко добро није могуће мапирати додајте га на листу унутар секције Напомене.

Било би добро да измене везане за овај пројекат садрже текст „#serbia-monuments” у опису измене како би лакше могли да их групишемо ако буде потребе.

Overpass упит за проналажење осталих мапираних културних добара ( територија Србије без АП Косово и Метохија ):

[out:xml];
nwr["ref:RS:nkd"](area:3601741311);
out center;

Увоз

Припремљене податке за увоз могуће је прегледати и мапирати уз помоћ [2].

Други начин је коришћење припремљеног GeoJSON фајла са добрима која нису мапирана [19], за коришћење из iD едитора користити [20]. Подаци се освежавају повремено.

Припремљен фајл са свим споменицима налази се на [18], сирове податке могуће је преузети са [17].

Напомене

ref:RS:nkd опис проблема са подацима
ZM1 нејасан опис, да ли се НКД односи на споменик у Карађорђевом парку или цео парк
SK135 на основу описа добро више не постоји, срушено је
SK1287 на основу описа добро више не постоји, изгорело је
SK1759 зграда је срушена

Историја

20210816 - креиран пројекат
20210811 - добијена је сагласност за коришћење података
20210728 - послат је захтев за сагласност
20210715 - Пеђа је покренуо тему на форуму [3]

Референце

[1] https://openstreetmap.rs/unos-nepokretnih-kulturnih-dobara-na-mapu-srbije/
[2] https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/
[3] Форум: Унос непокретних културних добара на мапу Србије
[4] Републички завод за заштиту споменика културе
[5] Open Data портал
[6] https://nasledje.gov.rs/index.cfm?jezik=Serbian_CIR
[7] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/SK.xls
[8] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/PKIC.xls
[9] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/AN.xls
[10] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/ZM.xls
[11] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Kategorisani_izuz.xls
[12] http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Kategorisani_veliki.xls
[13] http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija%2Fnepokretna-kulturna-dobra
[14] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Serbia
[15] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Historical_Objects/Map_Properties
[16] https://sr.wikipedia.org/wiki/Непокретна_културна_добра_у_Србији
[17] https://github.com/vanjakom/zanimljiva-geografija/blob/master/projects/osm-spomenici-import/monuments-raw.json
[18] https://github.com/vanjakom/zanimljiva-geografija/blob/master/projects/osm-spomenici-import/monuments.geojson
[19] https://github.com/vanjakom/zanimljiva-geografija/blob/master/projects/osm-spomenici-import/monuments-missing.geojson
[20] iD for missing monuments
[21] https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-rs/2021-September/000432.html
[22] https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2021-October/006717.html