Serbia/Saglasnost/Pošta Srbije

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Сагласност „Пошта Србије” за коришћење података објављених на сајту

Захтев послат 4. марта 2021:

Поштовани,

Део сам Open Street Map заједнице Србије ( ОСМ ), више о ОСМ пројекту
можете видети на [1] i [2]. О заједници у Србији можете више прочитати
на [3] и на званичном сајту [4].

Приметио сам да на сајту имате прегледну мапу [7] и списак пошти [8].
Да ли могу да добијем вашу сагласност да податке објављене на сајту
искористимо за уређивање података о поштама на територији Републике
Србије? Овим би исправили грешке које се тренутно налазе у ОСМ бази и
додали поште које недостају.

ОСМ користи ODbL лиценцу, више о њој можете прочитати на [5] i [6].

Уколико вам је потребно више информација стојим на располагању.

Унапред захвалан,
Комадиновић Вања

[1] https://www.openstreetmap.org/
[2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
[3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Serbia
[4] https://openstreetmap.rs
[5] https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/index.html
[6] https://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
[7] https://www.posta.rs/cir/alati/lokacije.aspx
[8] https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1550&Dokument=spisak-posta-cir.pdf

Одговор примљен 9. јуна 2021:

Поштовани,

Захваљујемо Вам се на интересовању и предлогу.

Обавештавамо Вас да смо сагласни са Вашим захтевом, те можете користити наведени садржај на начин како сте предложили.

У случају да су Вам потребне додатне информације, молимо да нас контактирате.

Срдачан поздрав,
   Јавно предузеће „Пошта Србијe” / Служба за односе с јавношћу /
   11120 Београд, Таковска 2, ПАК: 135403 /
   Т: +38111 302 2447 / Е: postainfo@posta.rs / www.posta.rs /