Sk:Key:note

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg note
Popis
Poznámka pre seba alebo iných maperov. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Annotations
Používa sa na týchto prvkoch
môže byť použité na uzlemôže byť použité na cestemôže byť použité na oblastimôže byť použité na relácii
Viď tiež
Stav: in use

Poznámka note=* sa používa na informovanie ďalších maperov o málo zrejmých informáciach týkajúcich sa prvkov mapy. Bežne sa pridáva k uzlu, ceste alebo relácii.

Rozdiel medzi poznámkou (note) a komentárom (comment) je ten, že poznámka sa používa na uzloch/cestách/reláciach a popisuje veci z reálneho sveta ako napríklad "zastávka tu naozaj je, ale jej ukazovateľ bol odstránený v septembri 2009", zatiaľčo komentáre sa používajú na sadách zmien.

Bežné mapy poznámky v značke note=* nezobrazujú. Na to je určená značka description=*.

Dĺžka poznámky je OSM serverom obmedzená na 255 znakov. Pozor: niektoré editačné nástroje zdanlivo dovoľujú zadať aj dlhšie poznámky, ale nahrávanie na server neskôr skončí s chybou.

Rôzne nástroje zobrazujúce poznámky

Viď tiež

  • comment=* - pre pridanie textu popisujúceho sadu zmien pre iných maperov.
  • description=* - pre pridanie text, ktorý môže byť zobrazený konečnému používateľovi.
  • fixme=* - pre označenie objektov a miest, ktoré vyžadujú ďalšiu prácu.